Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Fødevarer, landbrugsprodukter og spiritus: Lokale og regionale ledere glæder sig over forenkling af procedurerne for registrering af geografiske betegnelser og forbedret beskyttelse mod svig  

Bedre regler og en styrket rolle for EU's Kontor for Intellektuel Ejendomsret er afgørende for at bevare grundessensen i Europas kulturelle og gastronomiske arv, som tegner sig for et salg på 74,76 mia. EUR.

I en udtalelse vedtaget på plenarforsamlingen den 30. november støtter Det Europæiske Regionsudvalg (RU) Kommissionens forslag om at samle de tre systemer for geografiske betegnelser i ét system med fælles bestemmelser for landbrugsprodukter, fødevarer, vin og spiritus. RU glæder sig især over, at en del af sagsbehandlingen uddelegeres til EU's Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), som råder over effektive værktøjer, som producenter af produkter med geografiske betegnelser kan benytte til at forenkle registreringsprocedurerne, forbedre overvågningen af de geografiske betegnelser og bekæmpe svig.

Geografiske betegnelser er en del af EU's kulturelle og gastronomiske arv og tegner sig for et salg på 74,76 mia. EUR, dvs. 15,5 % af EU's samlede eksport af landbrugsfødevarer. I en tid med skyhøje priser på landbrugsråvarer har produktionskæderne for kvalitetsprodukter en stor indvirkning på den økonomiske og sociale aktivitet i de regioner, hvor de befinder sig, navnlig i form af en stabiliserende effekt på de regionale økonomier.De er også med til at fremme investeringer, forskning og innovation i områderne og sikre, at producenterne får en rimelig andel af værdien.

Karine Gloanec-Maurin (FR/PES), medlem af kommunalbestyrelsen i Couëtron au Perche (departementet Loir et Cher), formand for sammenslutningen af kommuner i Collines du Perche og ordfører for udtalelsen, udtalte sig således: "De geografiske betegnelser er helt grundlæggende for den europæiske identitet: Hvem kan forestille sig Frankrig uden champagne, Italien uden parmesan eller Spanien uden iberisk skinke?De har præget vores lokalområder og spiller stadig den dag i dag en vigtig rolle for udviklingen af landdistrikterne, da de sikrer producenterne en bedre indkomst og er med til at gøre landdistrikterne mere attraktive.De er rollemodeller for udviklingen af et europæisk landbrug af høj kvalitet.Det er derfor, at RU går ind for, at systemet for geografiske betegnelser udvikles i retning af en frivillig bæredygtighedstilgang for at tilskynde producenterne og producentsammenslutningerne til i højere grad at engagere sig i den bæredygtige omstilling."

Medlem af Europa-Parlamentet og ordfører for reformen af de geografiske betegnelser Paolo De Castro (IT/S&D) deltog i debatten om udtalelsen og sagde: "Der er ikke tale om en fuldstændig omvæltning, men om videreudviklingen af et unikt system i global sammenhæng, som allerede fungerer, idet det skaber værdi, uden at vi behøver at investere nogen offentlige midler overhovedet.For reelt at kunne forbedre situationen for vores kvalitetsproducenter arbejder vi ud fra fire grundsøjler: styrkelse af producentsammenslutningernes rolle, øget beskyttelse, forenkling og præcisering af EUIPO's rolle samt bæredygtighed.Denne forordning giver for første gang mulighed for at udarbejde en samlet tekst for alle kvalitetsprodukter, samtidig med, at den beskytter den enkelte sektors særlige kendetegn.Jeg håber, at alle i løbet af de kommende uger får mulighed for at bidrage til at forbedre teksten, således at dette arbejde ikke bliver en enestående mulighed for nogle og en forspildt chance for andre".

Udtalelsens hovedpunkter:

RU bakker op om, at der stilles teknisk ekspertise om intellektuel ejendomsret og midler til rådighed for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), hvilket er den vigtigste nyskabelse i Kommissionens forslag til reform. Denne ekspertise kan udgøre en vigtig støtte til at styrke beskyttelsen af de geografiske betegnelser. De geografiske betegnelser bør dog ikke forvaltes som varemærker, og Kommissionen bør i sit forslag præcisere, at EUIPO kun bør behandle spørgsmål vedrørende intellektuel ejendomsret.

Forordningen bør fastlægge de miljømæssige, økonomiske og sociokulturelle bæredygtighedskriterier, som Kommissionen ønsker indført gennem producentsammenslutningerne, for at bevare dem under de europæiske medlovgiveres, dvs. Europa-Parlamentets og Rådets, fulde kontrol.

Producentsammenslutningerne bør tilskyndes til at strukturere sig bedre for at fungere effektivt og udvikle en stærk kollektiv forvaltning af de geografiske betegnelser. En europæisk harmonisering bør imidlertid begrænses til et minimum for ikke at undergrave de nationale systemer, som allerede findes og fungerer godt.

- Anerkendelse af de regionale og lokale myndigheders bidrag til forberedelsen og gennemførelsen af registreringsprocedurerne er et vigtigt skridt for at forbedre samarbejdet blandt alle involverede aktører.

RU bør som EU's forsamling af lokale og regionale myndigheder inddrages fuldt ud i evalueringen af det nye system for geografiske betegnelser i betragtning af deres territoriale dimension.

Baggrund

Den 1. januar 2021 havde medlemsstaterne registreret 3.306 geografiske betegnelser på EU-niveau. Tre af medlemsstaterne tegner sig for over halvdelen af de registrerede betegnelser: Italien (858), Frankrig (734) og Spanien (354). Herefter følger Grækenland (270), Portugal (190) og Tyskland (167).

Størstedelen af de geografiske betegnelser er registreret inden for vin og landbrugsprodukter og fødevarer (henholdsvis 49 % og 44 %). Spiritus udgør 7 % af de registrerede betegnelser og aromatiserede vinprodukter udgør 0,2 %.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain – pressemedarbejder

Tlf.: +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023