Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Finansiering af renoveringsbølgen: saltvandsindsprøjtning til jobs ‎ og energibesparelser i EU  

Det Europæiske Regionsudvalg og Kommissionen er gået sammen om at fremskynde renoveringen af offentlige og private bygninger i kommuner og regioner i EU

Renoveringen af EU's bygningsmasse er helt afgørende for, at EU kan blive klimaneutral senest i 2050, og som et boost til beskæftigelsen, når genopretningen efter covid-19 går i gang. 75 % af de eksisterende bygninger i EU vurderes til at være energiineffektive, og alligevel er det for øjeblikket kun 1 %, der renoveres hvert år. Bygninger tegner sig for 40 % af Europas energiforbrug og er årsag til 36 % af drivhusgasudledningen. Det anslås, at renoveringsbølgen vil kunne skabe yderligere 160.000 jobs i byggesektoren frem mod 2030. Covid-19-sundhedskrisen har gjort det endnu tydeligere, at der er behov for at forbedre vores bygninger og udrydde den energifattigdom, som 40 millioner borgere i EU stadig lider under.

På et møde med overskriften Finansiering af renoveringsbølgen drøftede repræsentanter for EU, lokale og regionale ledere og eksperter fra hele EU udfordringerne og finansieringsmulighederne for, at byer og regioner kan fremskynde renoveringen af bygningsmassen. Formålet med renoveringsbølgen er at fjerne hindringer for bygningsrenovering. Det kan være strukturelle og administrative hindringer, mangel på investeringer, markedssvigt, lovgivningsmæssige hindringer og manglende ekspertise.

Juan Espadas (ES/PES) , borgmester i Sevilla og formand for RU's ENVE-underudvalg og arbejdsgruppe om den grønne pagt – going local , sagde ved mødets åbning: "I dag ved vi, at kampen mod klimakrisen i høj grad skal vindes ved at gøre noget ved vores bygninger. Renoveringsbølgen er en vigtig søjle i den europæiske grønne pagt og udgør en mulighed for at gøre vores offentlige bygninger – skoler, hospitaler, socialt boligbyggeri – og vores boliger mere bæredygtige, grønne og energieffektive. Uden finansiering bliver denne vidtrækkende revolution i byerne ikke en succes, men det handler ikke kun om penge. Vi er nødt til at se klimamålene og de sociale mål i sammenhæng for at sikre, at ingen mennesker og ingen områder lades i stikken".

Tidligere regionalrådsformand i Toscana (2010-2020) Enrico Rossi (IT/PES) , som er RU's ordfører for renoveringsbølgen ( faktablad om udtalelsen ) og medlem af byrådet i Signa (Firenze), sagde: "17 % af europæerne lever i overfyldte huse, og mindst 34 millioner borgere er ramt af energifattigdom. Renoveringsbølgen skal øge solidariteten og den sociale inklusion og bekæmpe fattigdom med flere investeringer i energieffektive offentlige og sociale boliger. Sundhedskrisens konsekvenser for økonomien er ekstremt alvorlige. En saltvandsindsprøjtning til offentlige investeringer i byggesektoren er en afgørende faktor i at understøtte genopretningen efter covid - 19 - pandemien".

RU's forslag til udtalelse om renoveringsbølgen skal vedtages på næste ENVE-underudvalgsmøde den 1. februar og den endelige tekst på plenarforsamlingen i marts 2021.

Vlasta Krmelj (SI/EPP) , borgmester i Selnica ob Dravi, næstformand for FEDARENEs arbejdsgruppe om finansiering og investeringer og direktør i ENERGAP , understregede, at "overalt i Europa er energiagenturer klar til at omsætte renoveringsbølgen til konkrete programmer, der kan rejse enorme investeringer . De er markedsformidlere med offentlige mandater, som leverer teknisk bistand til kommuner, regioner, virksomheder og borgere og evner at skabe forbindelse mellem interessenter og myndigheder. De har kompetence og ekspertise inden for bygninger, teknologi, værdikæder og er erfarne med at opbygge finansieringsmodeller med mange finansieringsstrømme".

Mikel Irujo (ES/EA) , generaldirektør for eksterne forbindelser i Navarras regionalregering, sagde: "Vores erfaringer fra energieffektivitetspartnerskabet under dagsordenen for byerne er meget positive. Nogle af de tiltag, vi har foreslået, har Kommissionen medtaget i forslaget om renoveringsbølgen. Det gælder f.eks. behovet for at oprette en kvikskranke, der giver borgerne mulighed for at deltage aktivt i omstillingen til bæredygtig energi".

Blandt gæstetalerne var et medlem af energikommissær Kadri Simons kabinet og repræsentanter for GD ENER , GD REGIO og EASME . Repræsentanten for EIB gjorde opmærksom på, at offentlige investeringer ikke alene vil kunne afhjælpe det aktuelle investeringsunderskud i energieffektivitet. I sidste uge fornyede RU og EIB deres samarbejde med en fælles handlingsplan for 2021 .

Alle EU-medlemsstater skal udarbejde nationale langsigtede renoveringsstrategier som en integreret del af deres nationale energi- og klimaplaner . Om de nationale renoveringsstrategier bliver en succes, vil i vidt omfang afhænge af samarbejdet med de lokale og regionale myndigheder, som ofte er ejere eller forvaltere af en stor bygningsmasse, ligesom de er ansvarlige for en tredjedel af de offentlige udgifter og to tredjedele af de offentlige investeringer i EU. Desværre viser en nylig høring (januar 2021) gennemført af RU og CEMR , at " mange EU-regeringer udelukker regionerne og byerne fra udarbejdelsen af genopretningsplanerne for tiden efter covid-19 ".

Baggrund:

Finansiering af renoveringsbølgen er omfattet af initiativet den grønne pagt – going local. Den grønne pagt – going local er et initiativ under RU's prioritet "opbygning af modstandsdygtige regional- og lokalsamfund" , hvis sigte er at få sat byer og regioner i centrum for den europæiske grønne pagt og sikre, at både EU's strategi for bæredygtig vækst og covid-19-genopretningsplanerne udmønter sig i direkte støtte til byer og regioner og konkrete projekter i alle kommuner og regioner. Den grønne pagt – going local blev lanceret den 15. juni 2020 med oprettelsen af en særlig arbejdsgruppe  med 13 medlemmer . For at fremskynde indsatsen omfatter den grønne pagt – going local et onlinekort , der med 200 eksempler på bedste praksis kan fungere som inspiration.

Renoveringsbølgen blev søsat den 14. oktober 2020 med Kommissionens meddelelse En renoveringsbølge for Europa – grønnere bygninger, flere arbejdspladser, bedre levevilkår . Den er en vigtig søjle i køreplanen for den europæiske grønne pagt .

Sigtet med renoveringsbølgen er at fjerne hindringer for bygningsrenoveringer. EEFIG (Energy Efficiency Financial Institutions Group) har identificeret seks typer af hindringer: strukturelle hindringer, informationsbarrierer, markedssvigt, mangel på ekspertise, en kombination af faktorer, der gør det vanskeligt at sammenlægge projekter og/eller anlægge mere effektive distriktsstrategier, og lovgivningsmæssige hindringer. Alle disse hindringer har direkte virkninger for de lokale og regionale myndigheder og hæmmer deres muligheder for at investere i energieffektiviseringsprojekter.

Sammen med dekarbonisering af transportsektoren og grønnere byer er renovering af EU's bygningsmasse en af de vigtigste prioriteter i den grønne pagt . Det skyldes ikke blot potentialet for at mindske både energiforbruget og CO 2 - udledningen, men også at det kan være en drivkraft for bæredygtig vækst og jobskabelse. Byggesektoren er dér, hvor der skabes flest jobs for hver million euro, der investeres ( IEA 2020 ).

I denne uge arrangerer PES-gruppen i Det Europæiske Regionsudvalg en række events under overskriften Boliger til alle: tiden er inde til, at EU omsætter ord til handling .

Kontaktperson:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023