Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU's lokale og regionale ledere: "Kampen for Ukraines demokrati er kampen for Europas demokrati"  

Frankrigs præsident Emmanuel Macron og Europa-Parlamentets formand Roberta Metsola taler til 3.000 lokale og regionale ledere, som vedtager Marseillemanifestet, der stiller krav til EU's fremtid

På det 9. europæiske topmøde for byer og regioner i Marseille stod lokale og regionale ledere fra hele Europa sammen om at støtte Ukraine i krigen mod Rusland, og de gav tilsagn om at støtte den ukrainske befolkning. Krigen i Ukraine viser, at demokrati ikke kan tages for givet, og Marseillemanifestet , der blev vedtaget på topmødet, opfordrer til, at borgerne sættes i centrum for det europæiske demokrati.

I Marseille blev Vitali Klitschko , borgmester i Kyiv, udnævnt til æresmedlem af Det Europæiske Regionsudvalg. Apostolos Tzitzikostas , formand for Det Europæiske Regionsudvalg og guvernør for den græske region Centralmakedonien, sagde : "Tre tusinde deltagere i Marseille og 1,2 mio. regionale og lokale ledere i EU står sammen med Ukraine imod Ruslands invasion. Vi står sammen om at hjælpe vores naboer, tackle klimakrisen, bekæmpe ekstremisme og fremme territorial samhørighed. Vores Marseillemanifest efterlyser et Europa, der beskytter og forbedrer borgernes liv. Tiden er inde til at skabe et stærkere EU-demokrati, der sætter mennesker i alle regioner, byer og landsbyer i centrum."

Renaud Muselier , formand for den franske region Provence-Alpes-Côte d’Azur og næstformand for de franske regioner erklærede: "Vi har oplevet det utænkelige: en væbnet konflikt og hundredtusindvis af flygtninge . Vi har derfor sammen med formanden for Det Europæiske Regionsudvalg og under protektion af formanden for Europa-Parlamentet lanceret "Southern Appeal for Ukraine". 242 europæiske regioner, 80 territorier og næsten 89.000 kommuner giver tilsagn om at yde økonomisk støtte til NGO'en ACTED, der hjælper fordrevne. Der er tale om en opfordring til alle lokalsamfund i EU om at støtte den ukrainske befolkning og indsamle mere end 20 mio. EUR. Dette initiativ er endnu et bevis på, at vores territorier, regioner og kommuner spiller en afgørende rolle i EU. I dag og ved topmødets afslutning hilste Frankrigs præsident denne opfordring velkommen og styrkede dermed vores vilje til at støtte den ukrainske befolkning."

Den Franske Republiks præsident, Emmanuel Macron , hvis tale blev læst op af formand Renaud Muselier under topmødet, sagde: "På et tidspunkt, hvor Frankrig og EU træffer beslutninger om resolut støtte og omfattende sanktioner, ved jeg, at de europæiske regionale og lokale myndigheder udviser den samme styrke og enhed. Det er jer, der på lokalt og regionalt niveau står for de værdier, som er grundlæggende for vores Europa. De værdier, der gør os til en fredsmagt, som arbejder for frihed og retfærdighed. "Southern Appeal for Ukraine", der blev lanceret i fællesskab af Det Europæiske Regionsudvalg og dets formand Apostolos Tzitzkostas samt formand Renaud Muselier, er en vigtig humanitær forstærkning. Initiativet under protektion af Europa-Parlamentets formand, Roberta Metsola, og Kommissionen har stor betydning og vil spille en vigtig rolle i den kommende tid. Sammen viser vi Europa fra dets bedste side. Et forenet, tæt forbundet, retfærdigt og demokratisk Europa. Det er dette Europa, som Ukraines befolkning i dag kæmper for at bevare. Den Europæiske Union og dens medlemsstater har brug for deres regioner og lokalområder i disse vanskelige tider. Situationen viser, hvor meget vi har brug for at styrke vores europæiske suverænitet. De lokale myndigheder har opgaver i denne fælles indsats . "

Roberta Metsola , Europa-Parlamentets formand, deltog i topmødet og understregede , at: "Regioner og byer er EU's bankende hjerte. De regionale og lokale myndigheder spiller en klar rolle i bestræbelserne på at sikre, at de grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincippet er synlige i EU-borgernes dagligdag. Vi ved, hvor vigtig en rolle lokale borgmestre og regionsguvernører spiller i indsatsen for at fremme og drage omsorg for vores fælles projekt, vores fælles værdier og principper. Vi kan ikke tillade os at hvile på laurbærrene. Vi er fortsat nødt til at være på vagt. Vores europæiske hus for demokrati er dyrebart. Vi vil beskytte det."

Næstformand for Kommissionen og kommissær med ansvar for demokrati og demografi, Dubravka Šuica , udtalte: "Vi kan aldrig tage vores demokrati for givet, vi er nødt til at arbejde sammen hver dag og på alle niveauer for at sikre det . Det Europæiske Regionsudvalg og dets arrangementer gør det muligt for EU at nå ud til borgere i alle hjørner af Europa. Som tidligere borgmester støtter jeg jeres opfordring til at styrke de lokale og regionale myndigheders inddragelse i det europæiske demokrati."

Formanden for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Christa Schweng , sagde: "Med den forfærdelige udvikling i Ukraine er vi vidner til et uforfalsket angreb på samtlige de værdier, der binder os sammen som et fællesskab. Jeg er dybt overbevist om, at det at være europæer først og fremmest er ensbetydende med at bakke op om en række faste værdier, der ikke kan gradbøjes, såsom respekt for frihed, demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder. Alt dette har engagerede borgere – mænd og kvinder – i centrum. Civilsamfundets organisationer er den beton, der binder vores fælles hus for europæisk demokrati sammen."

Vasco Alves Cordeiro , første næstformand for Det Europæiske Regionsudvalg, sagde: "Der er en tæt sammenhæng mellem krigen i Ukraine og vores debat om europæisk demokrati her i Marseille. Vi må ikke begå den fejl at adskille de to. Den russiske aggression i Ukraine er et direkte angreb på indholdet i vores manifest og de værdier, som vi ønsker at puste nyt liv i. Denne krig viser os, at vi ikke kan tage demokratiet for givet."  

Topmødets erklæring om Ukraine opfordrer EU til fuldt ud at støtte de ukrainske flygtninge. Erklæringen fordømmer på det kraftigste Vladimir Putins uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine og opfordrer EU til hurtigst muligt at give ukrainske statsborgere, der forlader landet, flygtningestatus i henhold til EU's asyllovgivning.

Selv om krigen i Ukraine dominerede debatten, blev der på det todages topmøde afholdt omfattende drøftelser om Europas fremtid, genopretning efter pandemien og samhørighed, som er centrale elementer i det manifest, der blev vedtaget ved topmødets afslutning. Marseillemanifestet indeholder forslag til at styrke EU's demokratiske legitimitet, herunder en opfordring til, at EU's regioner, byer og kommuner gradvist – gennem Det Europæiske Regionsudvalg – fra den nuværende rådgivende funktion bevæger sig i retning af en obligatorisk rolle på et begrænset antal politikområder med en klar territorial dimension, men uden at skabe yderligere kompleksitet i EU.

Baggrund

Marseillemanifestet

Erklæring om Ukraine

Topmødets websted

Topmødets fotoalbum

Kontaktpersoner:

Chris Jones // Chris.Jones@cor.europa.eu // +32 (0) 471 70 28 69

David Crous // David.Crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

More open, flexible and localised Eastern Partnership now needed
More open, flexible and localised Eastern Partnership now needed
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/UKRAINE-CITIES-REGIONS-VANGUARD-OF-DEVELOPMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
04.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR_WORKING_GROUP_ON_UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

'We stand with Ukraine now – and for the long term'
'We stand with Ukraine now – and for the long term'
24.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

Michałowo og byens borgere modtager borgmester Paweł Adamowicz-prisen for deres hjælp til flygtninge ved grænsen til Belarus
Michałowo og byens borgere modtager borgmester Paweł Adamowicz-prisen for deres hjælp til flygtninge ved grænsen til Belarus
08.02.2023