Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
"Fra jord til bord": regioner og byer skal gøre deres del for at støtte producenterne, beskytte miljøet og bekæmpe fødevarefattigdom efter krisen  

RU efterlyser fuld overensstemmelse mellem EU's fra jord til bord-strategi, den fælles landbrugspolitik og målene i den grønne pagt

Covid-19-pandemien har gjort det tydeligt, at der er en dyb indbyrdes sammenhæng mellem folkesundhed, økosystemer og fødevaresystemer. I en udtalelse udarbejdet af Guido Milana (IT/PES) og vedtaget på plenarforsamlingen i Det Europæiske Regionsudvalg (RU) bifalder de lokale og regionale ledere "fra jord til bord"-strategien, men opfordrer til, at der lægges større vægt på korte forsyningskæder og lokale og regionale produktionsformer, der er baseret på dyrevelfærd, miljøhensyn og ernæringskvalitet.

Fra jord til bord-strategien for bæredygtige fødevarer er en vigtig søjle i både den europæiske grønne pagt – et af EU's flagskibsinitiativer – og i EU's genopretningsplan. Strategien blev fremlagt af Kommissionen den 20. maj 2020 og omfatter alle led i fødevarekæden fra produktion til forbrug. Den har til formål at opbygge et bæredygtigt fødevaresystem i EU, der garanterer fødevaresikkerheden og beskytter menneskers sundhed og miljøet.

Med udtalelsen Fra producent til forbruger (fra jord til bord): den lokale og regionale dimension , udarbejdet af Guido Milana (IT/PES), medlem af byrådet i Olevano Romano (Rom) og tidligere medlem af Europa-Parlamentet, fremhæver RU, at det er vigtigt, at den fælles landbrugspolitik og den fælles fiskeripolitik efter 2020 fuldt ud stemmer overens med målsætningerne i fra jord til bord-strategien og målene i EU's biodiversitetsstrategi for 2030 .

" Fra jord til bord-strategien kan bidrage til, at adgang til fødevarer – en basal, men grundlæggende udfordring – igen kommer i centrum for den politiske debat. Pandemien har øget ulighederne, og vi er nødt til at gøre fødevaresystemerne mere retfærdige og bæredygtige. De manglende ambitioner for revisionen af den fælles landbrugspolitik risikerer imidlertid at bringe alt i fare, og vi beklager denne mangel på sammenhæng ", sagde Guido Milana.

RU støtter fra jord til bord-strategien og de mål, som Kommissionen har opstillet vedrørende mindre brug af pesticider, kunstgødning og antimikrobielle stoffer og mere økologisk landbrug. Derudover efterlyser RU en grundig konsekvensanalyse af de kvantitative mål og opfordrer til, at fremskridtene overvåges.

For at styrke den lokale og regionale dimension påpeger RU, at offentlige indkøb af fødevarer udgør et centralt element i omstillingen til et bæredygtigt fødevaresystem på lokalt og regionalt plan. De offentlige myndigheders købekraft repræsenterer 14 % af EU's BNP. Offentlige indkøb kan derfor være en stærk drivkraft for efterspørgslen efter bæredygtige produkter. Den institutionelle efterspørgsel er vigtig for at øge brugen af bæredygtige fødevarer og åbne markedsmuligheder for mindre producenter.

Regioner og byer kan fungere som nøgleaktører i omstillingen til et mere bæredygtigt fødevaresystem. Derfor skal de inddrages i gennemførelsen og overvågningen af strategien. For at der i højere grad kan tages hensyn til deres behov bør de regionale myndigheder fortsat kunne udøve deres rolle som forvaltningsmyndigheder og inddrages i udformningen af økoordningerne på både europæisk og nationalt plan.

Læs interviewet med Guido Milana, ordfører for "fra jord til bord"-strategien.

Kontaktperson:

Matteo Miglietta

Tlf. +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

RU's Flickr-galleri

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Call for applications for the EU Organic Awards launched
Call for applications for the EU Organic Awards launched
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Regionerne ønsker en central rolle i EU's forvaltning af kulstoffattigt landbrug for at undgå risici for fødevaresikkerheden
Regionerne ønsker en central rolle i EU's forvaltning af kulstoffattigt landbrug for at undgå risici for fødevaresikkerheden
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022