Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
"Fra jord til bord": regioner og byer skal gøre deres del for at støtte producenterne, beskytte miljøet og bekæmpe fødevarefattigdom efter krisen  

RU efterlyser fuld overensstemmelse mellem EU's fra jord til bord-strategi, den fælles landbrugspolitik og målene i den grønne pagt

Covid-19-pandemien har gjort det tydeligt, at der er en dyb indbyrdes sammenhæng mellem folkesundhed, økosystemer og fødevaresystemer. I en udtalelse udarbejdet af Guido Milana (IT/PES) og vedtaget på plenarforsamlingen i Det Europæiske Regionsudvalg (RU) bifalder de lokale og regionale ledere "fra jord til bord"-strategien, men opfordrer til, at der lægges større vægt på korte forsyningskæder og lokale og regionale produktionsformer, der er baseret på dyrevelfærd, miljøhensyn og ernæringskvalitet.

Fra jord til bord-strategien for bæredygtige fødevarer er en vigtig søjle i både den europæiske grønne pagt – et af EU's flagskibsinitiativer – og i EU's genopretningsplan. Strategien blev fremlagt af Kommissionen den 20. maj 2020 og omfatter alle led i fødevarekæden fra produktion til forbrug. Den har til formål at opbygge et bæredygtigt fødevaresystem i EU, der garanterer fødevaresikkerheden og beskytter menneskers sundhed og miljøet.

Med udtalelsen Fra producent til forbruger (fra jord til bord): den lokale og regionale dimension , udarbejdet af Guido Milana (IT/PES), medlem af byrådet i Olevano Romano (Rom) og tidligere medlem af Europa-Parlamentet, fremhæver RU, at det er vigtigt, at den fælles landbrugspolitik og den fælles fiskeripolitik efter 2020 fuldt ud stemmer overens med målsætningerne i fra jord til bord-strategien og målene i EU's biodiversitetsstrategi for 2030 .

" Fra jord til bord-strategien kan bidrage til, at adgang til fødevarer – en basal, men grundlæggende udfordring – igen kommer i centrum for den politiske debat. Pandemien har øget ulighederne, og vi er nødt til at gøre fødevaresystemerne mere retfærdige og bæredygtige. De manglende ambitioner for revisionen af den fælles landbrugspolitik risikerer imidlertid at bringe alt i fare, og vi beklager denne mangel på sammenhæng ", sagde Guido Milana.

RU støtter fra jord til bord-strategien og de mål, som Kommissionen har opstillet vedrørende mindre brug af pesticider, kunstgødning og antimikrobielle stoffer og mere økologisk landbrug. Derudover efterlyser RU en grundig konsekvensanalyse af de kvantitative mål og opfordrer til, at fremskridtene overvåges.

For at styrke den lokale og regionale dimension påpeger RU, at offentlige indkøb af fødevarer udgør et centralt element i omstillingen til et bæredygtigt fødevaresystem på lokalt og regionalt plan. De offentlige myndigheders købekraft repræsenterer 14 % af EU's BNP. Offentlige indkøb kan derfor være en stærk drivkraft for efterspørgslen efter bæredygtige produkter. Den institutionelle efterspørgsel er vigtig for at øge brugen af bæredygtige fødevarer og åbne markedsmuligheder for mindre producenter.

Regioner og byer kan fungere som nøgleaktører i omstillingen til et mere bæredygtigt fødevaresystem. Derfor skal de inddrages i gennemførelsen og overvågningen af strategien. For at der i højere grad kan tages hensyn til deres behov bør de regionale myndigheder fortsat kunne udøve deres rolle som forvaltningsmyndigheder og inddrages i udformningen af økoordningerne på både europæisk og nationalt plan.

Læs interviewet med Guido Milana, ordfører for "fra jord til bord"-strategien.

Kontaktperson:

Matteo Miglietta

Tlf. +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

RU's Flickr-galleri

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Green Deal Funding Alert – June 2023
Green Deal Funding Alert – June 2023
30.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023