Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Europas regioner skal fortsat være centrale aktører i EU's fælles landbrugspolitik  

Forud for en afgørende afstemning i Europa-Parlamentets Udvalg om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (AGRI) opfordrer Det Europæiske Regionsudvalg til, at Europas regioner bevarer deres centrale rolle i forvaltningen og gennemførelsen af EU's fælles landbrugspolitik.

Europa-Parlamentets AGRI-udvalg vil mandag eftermiddag afholde en drøftelse om tre forslag vedrørende den fælles landbrugspolitik, som skal til afstemning i de kommende uger. AGRI's betænkning vedrørende forordningen om strategiske planer under den fælles landbrugspolitik af Esther Herranz Garcia (ES/EPP) vil i sin nuværende form marginalisere og udgøre en fare for de europæiske regioners rolle og selvstændighed i forvaltningen af den fælles landbrugspolitik.

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) er især bekymret over det kompromis, der foreslås vedrørende artikel 110, som vil begrænse regionens rolle til kun at gennemføre foranstaltninger, der træffes på nationalt plan . Ved at anvende en sådan organisatorisk tilgang til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne risikerer man at miste den store forvaltningsmæssige erfaring, der er opnået gennem flere år i mange europæiske regioner, advarer Karl - Heinz Lambertz , formand for Det Europæiske Regionsudvalg.

"Det er af afgørende betydning for en vellykket gennemførelse af den kommende fælles landbrugspolitik, at de kompromiser, der indgås mellem de politiske koordinatorer i Europa-Parlamentet, indeholder en klar henvisning til regionernes rolle som forvaltningsmyndigheder for den fremtidige fælles landbrugspolitik", understreger formand Karl - Heinz Lambertz.

RU anbefaler en politik, der opretholder en direkte forbindelse til landdistrikterne gennem aktiv inddragelse af EU's regioner, især ved at give dem en rolle i fastlæggelsen og gennemførelsen af politikker for udvikling af landbrug og landdistrikter på lokalt plan.

"Europa-Parlamentets Fiskeriudvalg stemte i sidste uge for at styrke de europæiske regioners rolle og selvstændighed i forvaltningen af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Det ville være beklageligt, hvis AGRI-udvalget skulle stemme på den modsatte måde for forvaltningen af den fælles landbrugspolitik og dens fond for udvikling af landdistrikter. Europa-Parlamentets støtte er derfor afgørende på et tidspunkt, hvor medlemsstaterne forsvarer en fornyet centralisering af den fælles landbrugspolitik", forklarer RU's ordfører for reformen af den fælles landbrugspolitik, Guillaume Cros (FR/PES) , næstformand for regionen Occitanien i Frankrig.

Yderligere oplysninger:

RU's udtalelse om Reformen af den fælles landbrugspolitik

Kontaktperson:

Wioletta Wojewodzka

Tlf.: +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Indkaldelsen af ansøgninger til EU-priserne for økologi er skudt i gang
Indkaldelsen af ansøgninger til EU-priserne for økologi er skudt i gang
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Regionerne ønsker en central rolle i EU's forvaltning af kulstoffattigt landbrug for at undgå risici for fødevaresikkerheden
Regionerne ønsker en central rolle i EU's forvaltning af kulstoffattigt landbrug for at undgå risici for fødevaresikkerheden
08.02.2023