Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Det europæiske år for jernbanetransport 2021: Indkaldelse af forslag til arrangementer  

Kommissionen indkalder forslag til arrangementer til det officielle program for det europæiske år for jernbanetransport 2021. Første runde af forslag skal være indsendt senest den 11. december 2020.

Den europæiske grønne pagt sætter bæredygtighed i centrum for EU's politiske beslutningsproces. Transport tegner sig for en fjerdedel af alle drivhusgasemissioner i EU, og det står derfor klart, at jernbanetransport skal spille en ledende rolle i EU's fremtidige transportsystem – både med hensyn til passagerer og fragt. Kommissionen har derfor foreslået at gøre 2021 til det europæiske år for jernbanetransport som led i EU's bestræbelser på at gå forrest, når det gælder reduktionen af drivhusgasemissioner.

En aktiv deltagelse af alle berørte parter i og uden for jernbanesektoren vil være afgørende for et vellykket europæisk år for jernbanetransport. Det officielle program for arrangementer er i øjeblikket ved at blive udarbejdet af Kommissionens GD MOVE med det formål at sikre aktiv deltagelse af lokale og regionale myndigheder samt andre regionale aktører i tilrettelæggelsen af arrangementer, konferencer, debatter og demonstrationsprojekter.

Hvis du har lyst til at "hoppe med på vognen" og deltage i planlægningen af et initiativ i forbindelse med det europæiske år for jernbanetransport, skal du udfylde formularen (én formular pr. initiativ) og sende den til GD MOVE ( MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu ) med kopi til COTER-sekretariatet ( COTER@cor.europa.eu ) . Fristen for indsendelse af forslag for at være med i første udgave af det officielle program er den 11. december 2020.

Har I yderligere spørgsmål?

Så er I velkomne til at kontakte MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu eller COTER@cor.europa.eu

Share: