Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Borgerne skal stå i centrum for Europa: Europæisk topmøde for regioner og byer bliver samlingspunkt for 2000 ledere i Marseille  

EU's lokale ledere vil vedtage erklæring om Ukraine

#EUlocal #sommetvillesetregions

På et afgørende tidspunkt for Europa byder Det Europæiske Regionsudvalg og regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur den 3.-4. marts 2000 internationale, nationale, lokale og regionale ledere velkommen i Marseille. Det 9. europæiske topmøde for regioner og byer afholdes under det franske EU-formandskab. På baggrund af Ruslands invasion af Ukraine vil EU's lokale og regionale ledere formelt give udtryk for deres støtte til det ukrainske folk. De vil samtidig dele deres vision for Europa og opfordre til en styrkelse af EU's demokratiske grundlag og grundlæggende omlægning, så lokalsamfundene bliver bedre rustet til at tackle udfordringer såsom sundhedspleje, naturkatastrofer, klimaændringer og territoriale forskelle.

De lokale og regionale folkevalgte politikere vil fastlægge deres endelige krav til konferencen om Europas fremtid i form af "regionale og lokale myndigheders manifest for europæisk demokrati" , som understreger, at EU's demokratiske funktion forudsætter større inddragelse af regioner, byer og landsbyer samt styrkelse af borgernes og især unge menneskers demokratiske engagement. Der bør fokuseres på at skabe en inklusiv genopretning efter covid-19-krisen, styrke den territoriale og sociale samhørighed i Europa og støtte den grønne og digitale omstilling.

Formanden for Det Europæiske Regionsudvalg, Apostolos Tzitzikostas , sagde: "Dette topmøde i Marseille bliver samlingspunkt for tusindvis af europæiske ledere, der er imod Ruslands brutale invasion af Ukraine. Lederne vil stå sammen i solidaritet for fred, demokrati, dialog og grundlæggende rettigheder for det ukrainske folk og vil drøfte, hvordan man kan tilbyde dem konkret hjælp. Dette er en oplagt lejlighed til igen at slå fast, at de største udfordringer – sikkerhed, beskyttelse af menneskerettighederne, klimakrisen, offentlige tjenester og regionale forskelle – forudsætter europæisk sammenhold og fælles europæiske løsninger, der tager udspring i vores regioner, byer og landsbyer. Topmødet handler om at forbedre det europæiske demokrati, så det beskytter, støtter og forbedrer tilværelsen for alle borgere inden for og uden for EU's grænser og dermed bringer det tættere på borgerne."

Renaud Muselier , der er formand for regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur og næstformand for de franske regioner, sagde: "I en tid, hvor en krig udspiller sig lige uden for vores dør, er vi nødt til at slå fast, at vi elsker Europa, at vi har behov for Europa, og at Europa beskytter os. Vores region har ønsket igen at sætte Europa i centrum for den økonomiske, miljømæssige og digitale udvikling. Det 9. topmøde for regioner og byer er af en særlig karakter. Jeg vil gerne takke formand Apostolos Tzitzikostas og Det Europæiske Regionsudvalg for kvaliteten af vores samarbejde på dette afgørende tidspunkt. Der er nu mere end nogensinde brug for europæiske områder, borgmestre, regionsformænd og lokale folkevalgte repræsentanter, som brænder for Europa, for at opbygge fremtiden for et decentraliseret europæisk demokrati. De er selvskrevne til at give det europæiske projekt form, så lad os styrke dem! Efter dette topmøde skal vi sikre, at det franske EU-formandskab bliver en succes. Frankrig skal være drivkraften for Europa, så vi kan opnå store resultater og bedrifter."

Det todages topmøde vil blive åbnet af formand Apostolos Tzitzikostas , formand Renaud Muselier , Jacqueline Gourault, Frankrigs minister for territorial samhørighed og forbindelser til lokale og regionale myndigheder, Clément Beaune , Frankrigs statssekretær for europæiske anliggender, Martine Vassal , formand for departementsrådet i Métropole Aix-Marseille-Provence og Bouches-du-Rhône, Benoit Payan , borgmester i Marseille, og André Viola , leder af den franske delegation i Det Europæiske Regionsudvalg.

Programmet vil være opbygget omkring fire temaer:

1. 3. marts: Europæiske områder står over for store samfundsmæssige udfordringer (3. marts) : Denne plenarforsamling og tre rundbordsdiskussioner på højt niveau vil fokusere på at booste modstandsdygtigheden på sundhedsområdet, fremskynde den digitale omstilling og foregribe, forebygge og tilpasse sig klimarisici. Blandt hovedtalerne er Werner Hoyer , formand for Den Europæiske Investeringsbank, Frans Timmermans , ledende næstformand i Kommissionen, David Gallagher , regional direktør for Pfizer, og Mami Mizutori , chef for FN's Sekretariat for Katastrofeforebyggelse UNDRR.

2. 3. marts: Samhørighed og genopretning: Den europæiske samhørighedspolitiks rolle i genopretningen efter pandemien vil være det centrale emne i en debat med Elisa Ferreira , kommissær for samhørighed og reformer, Jacqueline Gourault ,Frankrigs minister for territorial samhørighed og lokale og regionale myndigheder, samt Younous Omarjee , formand for Europa-Parlamentets REGI-udvalg. Revitalisering af landdistrikterne, grænseoverskridende samarbejde, Euro-Middelhavspartnerskabet og EU's udvidelse er blandt emnerne for rundbordsdiskussionerne.

3. 4. marts: Opbygning af et hus for europæisk demokrati: Kommissionens næstformænd Margaritis Schinas (fremme vores europæiske levevis) og Dubravka Šuica (demokrati og demografi), formand for Europa-Parlamentet, Roberta Metsola , Christa Schweng , formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Vasco Alves Cordeiro , første næstformand for det Europæiske Regionsudvalg, og MEP  Eva Maydell , formand for Den Internationale Europabevægelse, vil deltage i debatten med lokale ledere om status for konferencen om Europas fremtid, som sigter mod at give europæerne en stærkere stemme i EU's beslutningsproces. Et andet punkt, der vil blive drøftet, er de lokale og regionale myndigheders rolle i forbindelse med fremme af de europæiske demokratiske værdier.

4. 4. marts: Det europæiske demokratis fremtid: Inddragelse af de unge og europæiske værdier : Eftermiddagens drøftelser vil dreje sig om, hvordan unge i højere grad kan inddrages i samfundslivet og det demokratiske liv i en tid med digital omstilling og udfordringer for de europæiske værdier. Den afsluttende del vil omfatte lanceringen af den fælles skabelsesproces for et europæisk charter om ungdom og demokrati og en inspirerende udveksling mellem formanden for Det Europæiske Ungdomsforum Silja Markkula og topmødets to værter, Apostolos Tzitzikostas og Renaud Muselier .

Flere oplysninger:

Det europæiske topmøde for regioner og byer afholdes af Det Europæiske Regionsudvalg (RU) for at drøfte EU's fremtidige udfordringer. Deltagerne omfatter RU-medlemmer, andre fremtrædende folkevalgte politikere fra lokalt og regionalt niveau, deltagere i RU's program for unge folkevalgte politikere samt højtstående repræsentanter for andre EU-institutioner og civilsamfundsorganisationer.

Det 9. europæiske topmøde for regioner og byer afholdes den 3.-4. marts i Chanot Palais des Congrès et des expositions i Marseille med mulighed for både fysisk deltagelse og onlinedeltagelse.

  • Fuldt medieprogram
  • Her kan du læse konklusionerne fra en række oplysningsaktiviteter, der er blevet afholdt forud for arrangementet.
  • Besøg den virtuelle messe , der afholdes i forbindelse med topmødet mellem den 18. februar og den 18. marts 2022 – en bred vifte af projekter og initiativer, der er udviklet for at styrke modstandsdygtigheden og støtte innovation og kreativitet

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tlf. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

Michałowo og byens borgere modtager borgmester Paweł Adamowicz-prisen for deres hjælp til flygtninge ved grænsen til Belarus
Michałowo og byens borgere modtager borgmester Paweł Adamowicz-prisen for deres hjælp til flygtninge ved grænsen til Belarus
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023