Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Den europæiske grønne pagt – små lokalsamfund kan gøre en stor forskel  
Miljøpolitik under det kommunale niveau er afgørende for at vi kan tilpasse os de katastrofale følger af den globale opvarmning.

Store industriplaner og globale investeringsstrategier for at mindske CO 2 -udledningen i verdensøkonomien havner måske på de store europæiske hovedstæders bord. Ikke desto mindre var det de små kystsamfund, som blev hårdest ramt af middelhavsstormen Gloria. Samfundene under det lokale niveau er i frontlinjen med hensyn til klimapåvirkninger og spiller fortsat en afgørende rolle, når der iværksættes foranstaltninger for at tilpasse sig den globale opvarmning. Eftersom den grønne pagt bliver EU's topprioritet, opfordrer Det Europæiske Regionsudvalg til, at der afsættes flere midler til og indføres skræddersyede programmer for samfund under det lokale niveau, herunder øer, tyndtbefolkede områder, landsbyer og distrikter.

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) har vedtaget udtalelsen "Bæredygtige bydele og små lokalsamfund – Miljøpolitik på det subkommunale niveau" af ordfører Gaetano Armao (IT/EPP) , næstformand for regionalrådet og regional minister for økonomi, Sicilien, og formand for RU's interregionale gruppe "Øregioner".

Ordfører Gaetano Armao sagde: "Som EU's forsamling af lokale og regionale myndigheder er det vores pligt at sikre, at samfundene under det kommunale niveau bliver hørt og at støtte initiativer, der gør dem mere fremgangsrige og bæredygtige. Hvad enten der er tale om mindre øer, bydistrikter eller tyndtbefolkede bjergområder, må der indrettes skræddersyede mekanismer til at tackle de specifikke miljømæssige udfordringer, som samfund under det lokale niveau i øjeblikket står over for. Vi må begynde med at forenkle og strømline støtteberettigelsesreglerne for at tilskynde enheder under det lokale niveau til at tage direkte del i EU's miljøprogrammer."

Medlemmerne minder om, at samfundene under det lokale niveau kun har begrænset kontrol med afgørelser, der er knyttet til centrale aspekter i den økologiske omstilling, såsom transport, affald, vandforvaltning og luftkvalitet. Disse aspekter skal tages i betragtning i RU's udtalelser, lyder det enstemmigt fra medlemmerne. RU opfordrer Kommissionen til at vurdere forslaget om at lancere en europæisk dag for bæredygtige landsbyer og bydele med henblik på at fremme og tilskynde til deres direkte engagement i EU's vej mod klimaneutralitet.

RU efterlyser foranstaltninger og mekanismer, der kan maksimere de positive virkninger af EU's miljøpolitik på subkommunalt niveau. Medlemmerne foreslår, at der iværksættes særlige indkaldelser af interessetilkendegivelser og arbejdsprogrammer for at fremskynde overgangen til vedvarende energi samt styrke nye deltagerordninger og samfundsdynamikker og dermed fremme en bæredygtig udvikling lokalt. EU støtter i øjeblikket udviklingsstrategier på subkommunalt niveau gennem specifikke initiativer som f.eks. lokale aktionsgrupper under Leader.

I Europa antager institutioner på subkommunalt niveau mange forskellige former og har forskellige betingelser. Flække, nabolag, distrikt, kreds, kvarter, landsby, sogn og bydel er nogle af de betegnelser, der anvendes til at definere samfund under det kommunale niveau. Subkommunale lokalsamfund, lige fra tætbefolkede byområder til mindre øer og bjerglandsbyer, står over for særlige miljømæssige udfordringer og mangler ofte kapacitet og ressourcer til at overvinde dem.

Medlemmerne anmoder om, at der tages hensyn til alle typer af lokalsamfund i EU's miljøpolitikker, en opfordring som er i tråd med RU's udtalelse "Mod et 8. miljøhandlingsprogram".

EU's forsamling af lokale og regionale repræsentanter har givet tilsagn om en dialog med Kommissionen, bl.a. inden for rammerne af den tekniske platform for samarbejde om miljøet for at sikre, at der tages ordentligt hensyn til mindre subkommunale lokalsamfund, når konkrete EU-miljøpolitikker gennemføres. Her kan der bygges videre på det igangværende arbejde med at udarbejde vejledende dokumenter og redskaber.

Den vedtagne udtalelse er koblet til en undersøgelse , der giver et overblik over subkommunale lokalsamfunds miljømæssige rolle i alle medlemsstater.

Kontaktperson: David Crous // +32 470 88 10 37 // david.crous@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023