Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Den europæiske grønne pagt er fortsat rettesnor for EU's covid-19-genopretningsplan  

Eftersom stort set hele Europa er ramt af den tredje covid-19-bølge, har de lokale og regionale ledere her i 2021 overvejende fokus på at skabe en bæredygtig og inklusiv økonomisk genopretning, der ikke lader nogen i stikken.

Det Europæiske Regionsudvalgs ENVE-underudvalg har i dag fremlagt sit arbejdsprogram for 2021 . De lokale og regionale lederes vigtigste prioritet er at sikre, at covid-19-genopretningen omsættes til konkrete projekter, der fremskynder omstillingen til klimaneutralitet og samtidig skaber arbejdspladser og social inklusion i alle områder. Klimaambitioner, renovering af EU's bygningsmasse, biodiversitet og det 8. miljøhandlingsprogram var blandt de emner, der blev drøftet på et møde, hvor Florika Fink-Hooijer , den nye generaldirektør for Kommissionens GD for Miljø, deltog. Medlemmerne udvekslede oplevelser og erfaringer fra covid - 19 - perioden. RU holder plenarforsamling den 3.-5. februar 2021 .

Da han åbnede mødet, sagde borgmesteren i Sevilla Juan Espadas (ES/PES) : "Byerne og regionerne spiller en central rolle i håndteringen af covid-19-pandemien, og de må nu indtage en central placering i genopbygningen af vores regioner. Miljø- og klimaindsatsen er vores vigtigste allierede i genopretningen, men for at den skal lykkes, er det afgørende at styrke samarbejdet på flere niveauer og med de rette midler i ryggen. Kun ved at inddrage de lokale og regionale myndigheder i udformningen af bæredygtige genopretningsstrategier og kun ved at tage højde for de særlige geografiske og sociale forhold i de enkelte regioner vil det lykkes os at opbygge modstandsdygtige og fremtidssikrede byer, der kan opfylde den europæiske grønne pagts mål om klimaneutralitet og miljøbeskyttelse". Juan Espadas er formand for ENVE-underudvalget og arbejdsgruppen om den grønne pagt – going local .

"Vi er meget bevidste om, hvor vigtigt det er at samarbejde med de lokale og regionale myndigheder for at kunne gennemføre miljøforanstaltningerne i praksis. Og vi når ikke dertil uden at samarbejde med RU" , sagde Florika Fink - Hooijer , der er den nye generaldirektør for GD Miljø. "Den grønne pagt er fortsat rettesnor for EU's genopretningsplan" , tilføjede Florika Fink-Hooijer, inden hun gennemgik Kommissionens miljøprioriteter for 2021. Prioriteterne omfatter handlingsplanen for nulforurening ( høringen er åben indtil den 10. februar 2021), Kommissionens initiativ vedrørende bæredygtige produkter , den nye skovstrategi og en styrkelse af klima- og biodiversitetsambitionerne forud for de store globale topmøder i 2021. Florika Fink-Hooijer foreslog, at RU får ansvaret for en ny interessentplatform for den kommende handlingsplan for nulforurening.

RU's ordfører for den europæiske grønne pagt, Andries Gryffroy (BE/EA) , mindede under sit indlæg om RU's forslag om at udvikle en regional resultattavle med henblik på at vurdere gennemførelsen af EU's strategi for bæredygtig vækst på lokalt plan.

Dimitrios Karnavos (EL/EPP) , der er borgmester i Kallithea, redegjorde for hovedpunkterne i sit forslag til udtalelse om det 8. miljøhandlingsprogram og understregede, at covid-19-udbruddet har øget behovet for "en bedre sammenhæng mellem sundhed og miljø" . Borgmester Karnavos betragter det 8. miljøhandlingsprogram som et "redskab til at fremme et bæredygtigt erhvervsklima og fremme grønne investeringer" . Han opfordrer i sin udtalelse Kommissionen til at tilføje den tekniske platform for miljøet til det 8. miljøhandlingsprogram, som på nuværende tidspunkt er til forhandling på interinstitutionelt plan. Udtalelsen forventes vedtaget i denne uge på RU's plenarforsamling den 3.-5. februar 2021 . MEP Grace O'Sullivan (IE/Greens) , der er Europa-Parlamentets ordfører for det generelle EU-miljøhandlingsprogram frem til 2030, tog ordet og bekræftede sit tilsagn om at samarbejde med RU for at fremme miljødagsordenen.

Medlemmerne af ENVE-underudvalget vedtog et forslag til udtalelse om "En renoveringsbølge for Europa – grønnere bygninger, flere arbejdspladser, bedre levevilkår" . Ordfører Enrico Rossi (IT/PES) , der er tidligere regionsformand i Toscana (2010-2020) og nu medlem af byrådet i Signa kommune (Firenze), sagde: "Vi har nogle ekstraordinære europæiske ressourcer til rådighed i de kommende år. Øgede offentlige investeringer i byggesektoren kan gå hånd i hånd med opsvinget. Vi insisterer på flerniveaustyring, også når det gælder finansiering, og efterlyser især en facilitet for teknisk bistand, der er tilgængelig for alle regionale og lokale myndigheder i gennemførelsen af renoveringsbølgen, og mere fleksible budgetregler for byer og regioner, så de kan investere i renoveringen af bygninger. Renoveringsbølgen er en mulighed, vi ikke må lade passere". Et webinar om finansiering af renoveringsbølgen fandt sted den 27. januar . Enrico Rossis forslag til udtalelse forventes at blive vedtaget den 17. - 19. marts 2021.

Medlemmerne drøftede følgende udtalelser:

Styrkelse af Europas klimaambitioner for 2030 frem mod COP26 . Ordføreren er Vincent Chauvet (FR/RE) , der er borgmester i Autun. Forslaget til udtalelse forventes at blive vedtaget den 26. marts 2021 med den endelige afstemning på RU's plenarforsamling den 30. juni-2. juli 2021.

Sikre og bæredygtige kemikalier for et giftfrit miljø i Europas byer og regioner . Ordføreren, Adam Struzik (PL/EPP) , er formand for Mazowieckie-regionen . Forslaget til udtalelse forventes at blive vedtaget den 26. marts 2021 med den endelige afstemning på RU's plenarforsamling den 5.-7. maj 2021.

Lokale og regionale myndigheder, der beskytter havmiljøet af Emma Nohrèn (SE/De Grønne) , der er viceborgmester i Lysekil kommune. Forslaget til udtalelse forventes at blive vedtaget den 26. marts 2021 med den endelige afstemning på RU's plenarforsamling den 5.-7. maj 2021.

ENVE-underudvalget glædede sig over deltagelsen af Joke Schauvliege (BE/EPP) , der er medlem af det flamske parlament og RU's ordfører for "Regioners og byers oplevelser og erfaringer under covid-19-krisen" . Udtalelsen forventes at blive vedtaget på RU's plenarforsamling i marts 2021.

Næste møde i ENVE-underudvalget finder sted den 26. marts 2021.

Baggrund:

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) advarer i sin rapport om miljøets tilstand fra 2020 om, at Europa står over for miljømæssige udfordringer af hidtil uset omfang og alvor.

Læs RU's onlineinterview med Dimitrios Karnavos (EL/EPP) om det 8. Miljøhandlingsprogram her .

Udforsk RU's initiativ om "den grønne pagt – going local" og RU's onlinekort over bedste praksis.

Kontaktperson:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023