Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Den europæiske iværksætterregionspris 2024: Der er åbent for ansøgninger fra byer og regioner, der fremmer bæredygtig, modstandsdygtig og digital vækst  

Europæiske byer, regioner og kommuner, der ønsker at præsentere, dele og berige deres strategi og erfaring med at fremme bæredygtig vækst, kan nu ansøge om den europæiske iværksætterregionspris 2024, som støttes af Det Europæiske Regionsudvalg (RU). Under det overordnede tema "Byer og regioner på vej mod bæredygtig, modstandsdygtig og digital vækst" vil den europæiske iværksætterregionspris 2024 fokusere på lokale og regionale foranstaltninger, der i de kommende to år støtter SMV'ernes grønne og digitale omstilling og styrker deres lokale økonomiers konkurrenceevne og langsigtede modstandsdygtighed. De lokale og regionale myndigheder kan fremlægge deres strategier indtil den 29. marts 2023.

Der blev åbnet for indkaldelsen af ansøgninger til den europæiske iværksætterregionspris 2024 under SMV-forsamlingen i Prag – det vigtigste arrangement for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Europa, som blev afholdt af Kommissionen og det tjekkiske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union.

Formanden for Det Europæiske Regionsudvalg, Vasco Alves Cordeiro, udtalte: "Det Europæiske Regionsudvalg og dets medlemmer tror fuldt og fast på effekten af bottom-up-tiltag, der støtter iværksætteri, som vores bidrag til en mere innovativ, bæredygtig og digital økonomi i Europa med fokus på borgernes trivsel og miljøet. Den europæiske iværksætterregion er blevet et anerkendt kvalitetsmærke, som forbinder ligesindede regioner i et europæisk netværk og støtter deres samarbejde og udveksling af bedste praksis på tværs af grænserne."

Støtte til SMV'er og bottom-up-iværksætteraktiviteter er en af Det Europæiske Regionsudvalgs prioriteter. Gennem initiativet med den europæiske iværksætterregionspris bidrager RU til gennemførelsen af EU's SMV-strategi og nøgleprioriteterne i EU's strategiske dagsorden 2019-2024 på regionalt og lokalt plan. Iværksætterregionsordningen er en lejlighed for lokale og regionale aktører til at vise, at SMV'er og iværksættere spiller en central rolle i at styre den europæiske økonomi i retning af en grøn og digital omstilling og styrke økonomiens modstandsdygtighed i et geopolitisk landskab i hastig forandring. Dette arbejde er endnu vigtigere i det nuværende scenario, som det blev understreget af de regionale og lokale ledere under et møde i RU's Underudvalg for Økonomisk Politik i Zwolle den 22.-23. september, hvor RU's medlemmer indtrængende opfordrede til EU-hjælpeforanstaltninger for at hjælpe virksomhederne med at håndtere konsekvenserne af de kraftigt stigende energipriser, inflation og flaskehalse i forsyningskæden og samtidig mindede om, at EU's langsigtede mål for den grønne og den digitale omstilling kun vil blive nået, hvis EU's politiske ramme tilpasses med fuld hensyntagen til SMV'er og støttes med solid finansiering.

Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger om den europæiske iværksætterregionspris 2024, kan findes på den særlige webside.

Flere oplysninger:

Den europæiske iværksætterregionspris er en ordning, der hvert år udpeger og belønner op til tre områder i EU, som forfølger fremragende og innovative politiske strategier for iværksætterkultur, uafhængigt af deres størrelse, velstand og kompetencer. Regioner og byer med den mest overbevisende, fremsynede og lovende plan udpeges til "europæisk iværksætterregion" for det kommende år.

Iværksætterregionsordningen er lanceret i partnerskab med Kommissionen og støttes af interessenter på EU-plan som f.eks. SME United,Eurochambres, Social Economy Europe og EURADA.

Vinderne af den europæiske iværksætterregionspris 2023 var: Barcelona (Spanien), Penela (Portugal) og Vestpommern (Polen)

Vinderne af 2024-udgaven vil blive offentliggjort på RU's plenarforsamling i juli 2023.

Yderligere oplysninger om den europæiske iværksætterregionspris, herunder en liste over vinderne siden 2011, kan findes her.

Kontaktperson:

Piotr ZajaczkowskiTlf. +32 (0) 22822401eer-cdr@cor.europa.eu

Pressehenvendelser:

Theresa Sostmann

Tlf. +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CRISE-SINGLE-MARKET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Regions and cities demand a say in EU emergency response to crises of the Single Market
Regions and cities demand a say in EU emergency response to crises of the Single Market
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023