Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Det Europæiske Regionsudvalg vælger ny formand  

Efter 2 1/2 år i spidsen for Det Europæiske Regionsudvalg (RU) ventes Markku Markkula (FE/EPP) at overdrage formandskabet til Karl-Heinz Lambertz (BE/PES). Medlemmerne af RU samles også i Bruxelles for at drøfte vigtige EU-politikker som den fælles landbrugspolitik efter 2020 og EU's nylige "vinterpakke" for energi. Mens kommissær Carlos Moedas deltager i debatten om midtvejsevalueringen af forskningsprogrammet Horisont 2020, drøfter transportkommissær Violeta Bulc fremtiden for lavemissionsmobilitet og Connecting Europe-faciliteten med RU's medlemmer. En global indsats for bæredygtighed med idéer til, hvordan byer og regioner kan bidrage til at opfylde FN's mål for bæredygtig udvikling, står også højt på dagsordenen. Prisen som europæisk iværksætterregion 2018 uddeles den 12. juli, hvor årets tre nye vindere kåres.

Det estiske EU-formandskab fremlægger sine prioriteter

Matti Maasikas , Estlands viceminister for EU-anliggender, præsenterer det estiske rådsformandskabs prioriteter. Formandskabet blev indledt den 1. juli og har mange af de samme prioriteter som EU's regioner og byer.

Reform af den fælles landbrugspolitik efter 2020

Guillaume Cros (FR/PES) har udarbejdet anbefalinger til reformen af den fælles landbrugspolitik efter 2020, og sammen med de synspunkter om EU's samhørighedspolitik, som RU vedtog i maj, danner de grundlaget for, hvordan RU mener, at EU's to største budgetposter kan omlægges i fremtiden. Czesław Adam Siekierski, som er formand for Europa-Parlamentets Udvalg om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, deltager i debatten.

Horisont 2020: fremtiden for forskning og innovation i Europa

I sin midtvejsevaluering af Horisont 2020 understreger RU den centrale betydning af forskning og innovation for den europæiske økonomis langtidsudsigter. Carlos Moedas, kommissær med ansvar for forskning, videnskab og innovation, deltager i debatten om RU's anbefalinger, som Christophe Clergeau (FR/PES) har formuleret.

Transport i Europa: Lancering af et EU-dækkende initiativ for rene busser

Efter vedtagelsen af en udtalelse om "En europæisk strategi for lavemissionsmobilitet", som József Ribányi (HU/EPP) har været ordfører for, deltager kommissær Violeta Bulc i en debat om udfordringerne på transportområdet med medlemmer af RU. Efter debatten lancerer transportkommissæren og RU's nyudnævnte formand i fællesskab en EU-platform for grønne busser for regioner og byer, der har som mål at have mindst 2.000 nulemissionsbusser på vejene inden udgangen af 2019. Behovet for at bremse klimaændringerne bliver også et emne i de intense debatter om RU's tre udtalelser om EU's "vinterpakke" for energi: ren energi, energieffektivitet og fremme af vedvarende energi.

Udvikling: 600 lokale og regionale ledere fra hele verden samles i Bruxelles

FN har via målene for bæredygtig udvikling, som blev vedtaget i 2015, fastsat målsætninger for alle lande i verden. I en RU-udtalelse med titlen "En europæisk indsats for bæredygtighed" kommer Franco Iacop (IT/PES) ind på de direkte og indirekte udfordringer, som FN har opstillet for de europæiske lokale og regionale myndigheder. Det europæiske fokus i hans udtalelse suppleres den 10.-11. juli af et stort arrangement for lokale og regionale politikere fra hele verden under overskriften "Regions and Cities for Development" – "Assises de la coopération décentralisée", som organiseres i fællesskab af RU og Kommissionen.

Som led i indsatsen for at støtte byer i Libyen vil RU desuden vedtage anbefalinger om, hvordan man kan håndtere migration og redde liv langs migrationsruten gennem det centrale Middelhavsområde. Ordføreren er Hans Janssen (NL/EPP).

12. juli kl. 16.00 afholdes pressekonference med RU's nye formand, Karl-Heinz Lambertz.

Andre udtalelser, som skal vedtages:

Koordinering af de sociale sikringsordninger, ordfører: Ulrike Hiller (DE/PES)

Regional nomenklatur og territoriale typologier, ordfører: Mieczysław Struk (PL/EPP)

Mellemfolkelige og mindre projekter i grænseoverskridende samarbejdsprogrammer, ordfører: Pavel Branda (CZ/ECR)

Fremme af nystartede virksomheder og vækstvirksomheder i Europa – det regionale og lokale perspektiv, ordfører: Tadeusz Truskolaski (PL/EA)

Intelligent regulering for SMV'er, ordfører: Christian Buchmann (AT/EPP)

Forvaltning af energiunionen og ren energi, ordfører: Bruno Hranić (HR/EPP)

Direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, ordfører: Michiel Rijsberman (NL/ALDE)

Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (og elektricitetsmarkeder), ordfører: Daiva Matonienė (LT/ECR)

International havforvaltning, ordfører: Anthony Gerard Buchanan (UK/EA)

Praktiske oplysninger:

Hvor: Europa-Parlamentets plenarsal – Paul Henri Spaak-bygningen , 60 rue Wiertz, B - 1047 Bruxelles

Hvornår: 12. juli kl. 15.00-21.00 og 13. juli kl. 9.00-13.00

• Se plenarforsamlingens dagsorden & dokumenter

• Plenarforsamlingen kan følges live på RU's hjemmeside

• Plenarforsamlingens medieprogram

Følg os på: @EU_CoR , #CoRplenary

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Del :