Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Over 600 politikere drøfter Europas og regionalpolitikkens fremtid ved arrangementet #EURegionsWeek  
#CoRplenary drøfter det fremtidige EU-budget, samhørighedspolitikken, brexit og den digitale og miljømæssige omstilling

Den 7. oktober sparkes den 17. udgave af den europæiske uge for regioner og byer i gang i Bruxelles, hvor spørgsmålet om, hvordan samhørighedspolitikken kan være med til at gøre Europa grønnere, mere inkluderende og mere intelligent, vil blive drøftet. Ugen indledes med en debat på højt plan om Europas fremtid og byder på op mod 400 arrangementer, som bl.a. omfatter en konference på højt plan om omstillingen af kulregionerne. Den 8.-9. oktober afholder Det Europæiske Regionsudvalg (RU) desuden sin plenarforsamling ( #CoRplenary ) , hvor RU's medlemmer vil drøfte fremtiden for EU's samhørighedspolitik med formanden for Europa-Parlamentets Regionaludviklingsudvalg Younous Omarjee, det fremtidige langsigtede EU-budget med kommissær Günther Oettinger og den miljømæssige og digitale omstilling med Finlands Europaminister, Tytti Tuppurainen.

Den 17. europæiske uge for regioner og byer , den 7.-10. oktober 2019 #EURegionsWeek

#EURegionsWeek er endnu en gang en enestående lejlighed til at få indblik i, hvordan regionerne og byerne bruger EU's midler til at forbedre borgernes dagligdag, og hvordan samhørighedsmidlerne gør Europa grønnere, mere inklusivt og mere intelligent. Den årlige konference, som afholdes i fællesskab af RU og Kommissionen, er Europas største arrangement om regional udvikling. I år har arrangementet over 9.000 deltagere, som tæller akademikere, ansatte i offentlige myndigheder og eksperter samt over 600 lokale, regionale, nationale og europæiske politikere, som vil deltage i op mod 400 workshops og debatter, udstillinger og netværksarrangementer vedrørende de forskellige aspekter af samhørighedspolitikken.

Højdepunkter :

Den 7.oktober fra kl. 14.30 til 16.30: Åbningsseance – "Regioner og byer – søjlerne i EU's fremtid" ( følg med direkte )

Over 100 unge folkevalgte politikere vil deltage i åbningsseancen og drøfte EU's fremtid sammen med formand for Det Europæiske Regionsudvalg Karl-Heinz Lambertz , næstformand for Europa-Parlamentet Klara Dobrev og kommissær for det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV’er Elżbieta Bieńkowska .

Den 8. oktober fra kl. 9.00 til 10.30: REGI/COTER-møde om "Status over forhandlingerne om den fremtidige samhørighedspolitik efter 2020" ( følg med direkte )

Medlemmer af RU og Europa-Parlamentet vil drøfte de igangværende forhandlinger om EU-budgettet for 2021-2027 og samhørighedspolitikpakken. I den forbindelse kan EU's regioner og byer få en afgørende rolle for opbygningen af en stærk samhørighedspolitik fremover ved at lægge vægt på de resultater, der er opnået med politikken i løbet af den nuværende programmeringsperiode.

Den 9. oktober fra kl. 14.30 til 17.00: Konference på højt plan om kulregioner under omstilling ( følg med direkte )

Omstillingen til ren energi med nedbringelse af vores afhængighed af fossile brændstoffer og støtte til kulregionerne er afgørende i bekæmpelsen af klimaforandringerne. EU's samhørighedspolitik med sin delte forvaltning vil ligesom den nationale støtte bidrage til at hjælpe regionerne med at gennemføre energiomstillingen. Under arrangementet vil europæiske ministre, europaparlamentsmedlemmer, regionale politikere og andre repræsentanter på højt plan fra Bulgarien, Finland, Frankrig, Polen, Spanien, Rumænien, Tjekkiet og Tyskland også udveksle deres synspunkter om, hvordan man bedst hjælper kulregionerne med at omstille sig til en kulstoffri fremtid.

Se det særlige medieprogram . Du finder hele listen over arrangementer på den officielle webside ;
Du kan også downloade billeder og optagelser af arrangementet gratis.

Det Europæiske Regionsudvalgs plenarforsamling , den 7.-9. oktober, #CoRplenary ( følg med direkte )

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) er EU's forsamling af lokale og regionale ledere, som repræsenterer byernes og regionernes interesser. RU's 350 medlemmer samles i Bruxelles for at drøfte og vedtage en række udtalelser om EU's lovgivning og politiske resolutioner.

Højdepunkter :

Den 8. oktober kl. 15.15: EU's regionaludviklingspolitik efter 2020 – Younous Omarjee (FR/GUE/NGL), formand for Europa-Parlamentets Regionaludviklingsudvalg (REGI), møder medlemmer af RU til en debat om fremtiden for regionaludviklingen i den næste finansieringsperiode efter 2020.

Den 8. oktober kl. 16.45: Det fremtidige EU-budget: Inden udgangen af 2019 forventes det finske rådsformandskab at fremlægge et kompromisforslag til EU's langsigtede budget for 2021-27. EU's regioner og byer vil gøre EU's budgetkommissær, Günther Oettinger , opmærksom på deres stigende bekymring og vedtage en resolution .

Den 8. oktober kl. 18.00: EU-anliggender for lokale og regionale myndigheder : Medlemmer af RU vil drøfte spørgsmål vedrørende brexit, øregioner og manglende transportforbindelser i grænseoverskridende forbindelser

Den 9. oktober kl. 9.30: Mod et digitalt og miljøvenligt EU: Alle regioner og borgere i EU skal have gavn af den digitale og miljømæssige omstilling, som former vores samfund. Lokale og regionale repræsentanter vil udveksle synspunkter med Finlands Europaminister, Tytti Tuppurainen , om, hvordan man tackler den digitale kløft og sikrer samhørighed og solidaritet for alle. Denne debat er knyttet til to udtalelser fra RU, der er blevet udarbejdet på foranledning af finske formandskab:

o Et digitalt Europa for alle – tilvejebringelse af intelligente og inklusive løsninger på lokalt plan (ordfører: Anne Karjalainen (FI/PES))

o Intelligente byer: nye udfordringer i forbindelse med en retfærdig omstilling til klimaneutralitet – hvordan gennemføres målene for bæredygtig udvikling i praksis? (ordfører: Andries Gryffroy (BE/EA)).

Du kan finde hele dagsordenen og alle dokumenter og forslag til udtalelser online.

Kontakt

Du kan anmode om akkreditering til begge arrangementer ved henvendelse til:

PresseCdr@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023