Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Budskabet fra EU's byer og regioner til Merkel: ved at arbejde sammen skaber vi et mere modstandsdygtigt, demokratisk, bæredygtigt og menneskeligt Europa  
 

Den tyske forbundskansler debatterede covidkrisens konsekvenser og Europas fremtid med det Europæiske Regionsudvalgs medlemmer på plenarforsamlingen i oktober

Det Europæiske Regionsudvalgs formand Apostolos Tzitzikostas bød den tyske forbundskansler Angela Merkel velkommen på Det Europæiske Regionsudvalgs plenarforsamling (#CoRplenary) den 13. oktober. Her præsenterede hun det tyske rådsformandskabs prioriteter, drøftede de lokale og regionale myndigheders rolle i Europas genopretning og deltog i en debat om Europas fremtid (se en optagelse af debatten her ).

Med henvisning til regionernes og byernes største forventninger til det tyske formandskab sagde Apostolos Tzitzikostas : " 300 regioner og 90.000 kommuner er EU's demokratiske fundament og sikkerhedsnet. Som lokale og regionale ledere står vi forrest i kampen mod pandemien. Vi arbejder utrætteligt for at inddæmme virussen, hjælpe de mest sårbare, beskytte vores lokalsamfund og værne om de lokale økonomier og arbejdspladser. Vores borgere betragter os som det myndighedsniveau, de har størst tillid til, og som det mest effektive. Hvis EU ønsker at være i bedre kontakt med borgerne i byerne og regionerne og finde konkrete løsninger på deres behov, skal de regionale og lokale ledere have større indflydelse på beslutningsprocessen i EU".

" Pandemien har vist begrænsningerne i det nuværende todimensionale EU, der kun støtter sig på medlemsstaterne og Bruxelles ", fortsatte formand Tzitzikostas . "Vi har brug for et europæisk demokratiets hus med tre dimensioner, hvor alle myndighedsniveauer – EU, det nationale og det regionale/lokale – arbejder sammen, for borgerne og tættere på borgerne. Vi tror på det tyske motto Gemeinsam – Sammen. Sammen kan vi skabe et mere modstandsdygtigt, demokratisk, bæredygtigt og menneskeligt Europa".

BAGGRUND:

Europas byer og regioner står stadig forrest i kampen mod covid-19-pandemien. De lokale og regionale myndigheder har været nødt til at handle hurtigt for at sikre støtte til de mest sårbare borgere og lokale virksomheder. Covid-19-krisen har kunnet mærkes i hver eneste region, hver eneste by og hvert eneste lokalsamfund i Europa, men ikke på samme måde, hvilket også er tydeligt af konklusionerne af det årlige regionale og lokale barometer , som RU offentliggjorde tidligere på ugen. Under mottoet " Sammen om Europas genopretning " vil det tyske formandskab fokusere direkte på at overvinde covid-19-pandemien, bekæmpe virussens spredning, støtte genopretningen af den europæiske økonomi og styrke den sociale samhørighed i Europa. Nærheden til borgerne gennem hele krisen har vist, at de lokale og regionale myndigheder er nødt til at være med helt derinde, hvor beslutningerne træffes, hvis den økonomiske genopretning skal blive vellykket og retfærdig.

Pandemien har også tydeliggjort det presserende behov for, at de lokale og regionale myndigheder får en central rolle i konferencen om Europas fremtid, så EU bliver en mere demokratisk og gennemsigtig Union, der er tættere på borgerne og bedre i stand til at opfylde deres behov. En nylig meningsmåling fra Kantar Gallup (der kan findes her ) viser, at et meget stort flertal i alle lande mener, at de lokale og regionale myndigheder har for lidt indflydelse på EU-niveau, og et absolut flertal mener, at større indflydelse til de lokale og regionale myndigheder vil indvirke positivt på EU's evne til at løse problemer.

Kontaktperson:

Michele Cercone

Formandens talsmand

Tlf. +32 (0)498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Del: