Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU's indsats for renere have er en god forretning  
Lokale og regionale politikere støtter forslag om at opdatere og forenkle indsatsen for at øge mængden af skibsaffald, der bringes i havn.

De europæiske regioner og byer støtter planerne om at nedbringe mængden af plastik og brændstof, der dumpes i havet, og understreger, at tydelige regler, konsekvent håndhævelse og moderate afgifter vil gøre det nemmere for havnene og skibene at holde havene rene. Det Europæiske Regionsudvalg bakker også af økonomiske årsager op om EU’s planer, fordi ændringerne vil gavne turismen og udviklingen af den cirkulære økonomi.

De anbefalinger, som EU's forsamling af regionale og lokale politikere har fremsat, bidrager til debatten om en væsentlig opdatering af EU-reglerne, der skal tilpasses ændringerne i den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe ("MARPOL-konventionen"), forbedre håndhævelsen og samle reglerne for skibe og søhavne under ét. Revisionen er en del af Kommissionens overordnede indsats for at gøre EU-lovgivningen mere enkel og mindre omkostningskrævende.

Spyros Spyridon (EL/EPP), RU's ordfører for udtalelsen Rene havne, rene havområder – modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe , udtaler: "Renere havområder er lig med bæredygtig økonomisk udvikling, især inden for turisme, som er en bærende kraft i den græske økonomi og også meget vigtig for mange andre EU - lande. Skibe bør forpligtes til at aflevere deres affald i havnene, og alle havne bør kunne håndtere affaldet til rimelige priser. Udfordringen nu ligger i at skabe incitamenter for at få skibene til at aflevere deres affald i havnene, uden at de pålægges en overdreven økonomisk byrde, eller der indføres yderligere procedurer eller andre tidskrævende bestemmelser. Samlet set opfylder Kommissionens forslag disse målsætninger. Forslagene forenkler og præciserer desuden reglerne, og de bør kunne fjerne mange af de uklarheder, som rederier, havnemyndigheder og dem, der håndterer affald, støder på."

Spyros Spyridon, der er medlem af RU’s græske delegation og repræsenterer regionen Attika, fortsætter: "Vi mener, at det er særligt presserende at tage hånd om plastikaffald, og vi ser gerne, at røggasrensningsanlæg bliver omfattet af direktivet, hvilket ikke var tilfældet før. Af andre udfordringer kan nævnes fleksibilitet, afgifter og håndhævelse. Havneforvaltning indebærer mange lokale og regionale aspekter, og affaldsafgifter bør ikke dikteres fra centralt hold. Kommissionen er tydeligvis opmærksom på behovet for fleksibilitet, hvilket er meget positivt. Men vi har også brug for striks håndhævelse for at undgå unfair konkurrence og "shoppen rundt" mellem havne. Der bør derfor være en fælles sanktionsramme, og rederierne og havnene bør have klar besked om eventuelle sanktioner."

Spyros Spyridon udtaler desuden, at RU kritiserer forslagets manglende svar på, hvordan affaldsmængden reduceres, samt visse tekniske spørgsmål, og tilføjer, at udvalget gerne ser EU gøre en indsats for at øge lovgivningens indflydelse, så havne i havområder og regioner, der grænser op til EU, tilskyndes til frivilligt at opfylde de samme forpligtelser.

Udtalelsen blev vedtaget med visse ændringer .

Kontakt:

Andrew Gardner

Tlf.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023