Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU's forslag er en kærkommen saltvandsindsprøjtning til lovlig migration  

Det Europæiske Regionsudvalgs anbefalinger indeholder forslag til, hvordan byerne kan lette adgangen til job, sætte skub i migranters integration og tilskynde dem til at starte egen virksomhed.

EU's bestræbelser på at tiltrække faglærte arbejdstagere fra lande uden for EU bør fremgå tydeligt i alle faser af migrationsprocessen, siger Det Europæiske Regionsudvalg (RU) i en udtalelse, hvor det fremhæver, at byerne kan hjælpe EU og dets medlemsstater med at forbedre deres forvaltning af lovlig migration. I anbefalingerne fremhæves det ligeledes, at krigen i Ukraine har understreget behovet for at fremskynde anerkendelsen af de færdigheder, som flygtninge bringer med sig, da dette er altafgørende for deres integration og for de lokale økonomier.

Anbefalingerne i Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelse om "Lovlig indvandring – tiltrækning af færdigheder og talenter til EU" har til formål at lette flygtninges og kvalificerede migranters adgang til job, sætte skub i deres integration og tilskynde dem til at starte egen virksomhed. For at lette deres rekruttering foreslås det i anbefalingerne, at potentielle migranter bør kunne indgive ansøgninger fra tredjelande, og at de lokale og regionale myndigheder – for at forbedre indvandrernes integration og evne til at etablere virksomhed – i højere grad bør modtage hjælp til integrations- og iværksætterprogrammer. Udvalget bakker også op om idéen om at gøre det muligt for lovlige migranter at fortsætte deres karriere i andre EU-lande.

Ordføreren for udtalelsen, Giuseppe Varacalli (IT/Renew Europe), medlem af kommunalbestyrelsen i Gerace, hilste Kommissionens mere strategiske tilgang til lovlig migration velkommen, men opfordrede samtidig Kommissionen til at tilskynde til større samarbejde med de lokale og regionale myndigheder og det lokale civilsamfund. Han udtalte, at de vil kunne hjælpe med at give et bedre overblik over lokalsamfundenes, økonomiernes og de lovlige migranters behov.

Giuseppe Varacalli sagde: "Vi anerkender, at migranter allerede har stor betydning for den europæiske økonomi og vores samfund. Vi skal være gode til at tiltrække migranter lovligt – navnlig dem med færdigheder og talenter – for at stimulere væksten i et Europa, der i stadig større grad er ved at blive et "gammelt kontinent bestående af gamle mennesker". Migranter bør kunne få en opholdstilladelse som fastboende udlænding, der udstedes ved ankomsten, og have mulighed for at flytte mellem medlemsstater og naturligvis have de samme rettigheder. Mange ser migration som et problem. I virkeligheden er det en fantastisk mulighed, hvis den forvaltes godt".

I udtalelsen slås der til lyd for en mere samordnet indsats for at sikre ligebehandling på arbejdspladser af tredjelandsstatsborgere, og at de får lige adgang til socialsikringsydelser. Det påpeges endvidere, at indvandrere havde afgørende betydning for leveringen af offentlige tjenester under covid-19-pandemien, og deres potentielle betydning for EU's omstilling til en grøn økonomi fremhæves.

Den Europæiske Union sigter mod senest i februar 2024 at vedtage en stor pakke af forslag inden for rammerne af den nye migrations- og asylpagt, der har til formål at forbedre migrationsprocedurerne, herunder EU's evne til at tiltrække talenter og understøtte asylansøgeres og migranters integration i lokalsamfundene.

RU bifalder i sin udtalelse Kommissionens bestræbelser på at strømline procedurerne for at hjælpe lovlige migranter med at opnå arbejds- og opholdstilladelser og gøre det lettere for dem at opnå længerevarende ophold. RU udtrykte også støtte til bestræbelserne på at give unge fra lande uden for EU mulighed for at studere, rejse og i sidste ende arbejde i EU, bl.a. gennem de nyligt lancerede talentpartnerskaber med Nordafrika.

RU fremhæver dog i sine anbefalinger, at der er behov for mere fleksibilitet, når det gælder visse migrantgruppers karakteristika og økonomiens behov. I udtalelsen bifaldes et EU-pilotprojekt – den såkaldte EU-talentpulje – der gør det muligt for flygtninge og lovlige migranter at finde arbejdsgivere, der er interesserede i deres færdigheder, men det fremføres, at flere EU-strategier skal være tilgængelige for flygtninge. Udvalget understreger derudover, at det er vigtigt at finde frem til, hvilke erhvervskompetencer der er nødvendige – f.eks. i sektorer som energisektoren, der vil være afgørende for omstillingen til en grøn økonomi. Samtidig påpeges det i udtalelsen, at "kunstnerisk talent også bør indgå i ligningen", og at mennesker med kunstneriske talenter også skal have mulighed for at arbejde lovligt i EU.

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tlf. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Michałowo og byens borgere modtager borgmester Paweł Adamowicz-prisen for deres hjælp til flygtninge ved grænsen til Belarus
Michałowo og byens borgere modtager borgmester Paweł Adamowicz-prisen for deres hjælp til flygtninge ved grænsen til Belarus
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX