Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU har brug for sine en million lokale ledere til at forny det europæiske projekt  
EU's byer og regioner udarbejder en vision for fornyelsen af Europa forud for EU-ledernes møde i Sibiu

Den Europæiske Union må foretage en grundig gennemgang af sine arbejdsmetoder og give regioner og byer større indflydelse, hvis den ønsker at forny det europæiske projekt sammen med sine borgere og opfylde deres sociale og økonomiske behov. Dette var hovedbudskabet fra EU's lokale og regionale ledere, som fremlagde deres vision for et fornyet Europa i en erklæring, der blev overrakt til Rumæniens præsident, Klaus Iohannis, forud for det uformelle møde mellem EU's ledere i Sibiu den 9. maj.

Erklæringen blev overrakt på dette års største forsamling af EU's lokale og regionale ledere, det 8. europæiske topmøde for regioner og byer , som blev afholdt i Bukarest, Rumænien. Landet har for første gang EU - formandskabet, der går på skift hver sjette måned. Med Det Europæiske Regionsudvalg som drivkraft – EU's forsamling af lokale og regionale myndigheder – og med opbakning fra regioner og byer i hele Unionen indeholder erklæringen en appel til EU om at give regioner og byer større indflydelse, så de får mulighed for at styrke demokratiet og genetablere kontakten til borgerne på EU's vegne. Set i lyset af grundlæggende udfordringer som globalisering, klimaforandringer og demografiske ændringer indeholder erklæringen en opfordring til, at EU hurtigt når til enighed om et ambitiøst fremtidigt EU-budget, der sætter regioner og byer i stand til at fremme social inklusion, blive kulstofneutrale og opfylde FN's mål for bæredygtig udvikling.

Rumæniens præsident, Klaus Iohannis sagde: "Det Europæiske Regionsudvalg er en engageret partner i vores bestræbelser på at mindske afstanden mellem de europæiske tiltag og de begunstigede, dvs. vores regioner, byer og borgere. Set i et lokalt og regionalt politisk perspektiv afspejles en effektiv styring på europæisk niveau i konkrete foranstaltninger og resultater: en styrket samhørighed, kvalitetsjob, bæredygtig økonomisk vækst, moderne infrastruktur og konnektivitet, samtidig med at der bygges bro over udviklingskløften og sikres en højere levestandard og offentlige tjenesteydelser af høj kvalitet. I den aktuelle situation skal det være vores hovedopgave at sikre en langt større inddragelse af borgerne i EU's beslutningstagning og fjerne opfattelsen af, at der er langt mellem EU's aktiviteter og borgerne".

Karl-Heinz Lambertz , formand for Det Europæiske Regionsudvalg, sagde under overdragelsen af erklæringen: "Den Europæiske Union har lige så meget brug for regionerne og byerne, som regioner og byer har brug for Den Europæiske Union. Europa handler om nærhed og sociale fremskridt. Alle myndighedsniveauer må påtage sig deres del af det europæiske ansvar, således at EU kan blive mere synligt, effektivt, demokratisk og komme tættere på borgerne, så ingen lades i stikken. Med udgangspunkt i de grundlæggende EU-værdier som samhørighed, enhed og solidaritet har vi brug for en ny kontrakt, der giver det forvaltningsniveau, der nyder den største tillid, dvs. de en million lokale og regionale ledere, mulighed for at sikre et kursskifte i EU. Det betyder også, at de skal udstyres med passende finansielle midler og have større indflydelse på EU's beslutningstagning".

Under sin tale på det afsluttende møde sagde første næstformand Markku Markkula : "EU er nødt til at genopbygge tilliden for at sikre en europæisk fremtid. Den eneste måde at opnå dette på er ved at styrke båndene og aktiviteterne med og for de unge og alle aktører i byer og regioner. Lokale og regionale aktører kan skabe reelle forandringer. Byer og regioner er i færd med at tackle samfundsmæssige udfordringer og arbejder sammen om at skabe bæredygtig og inklusiv vækst".

Bemærkninger til redaktørerne:

Topmødeerklæringen fra lokale og regionale ledere med titlen " EU bygges nedefra og op sammen med vores regioner og byer " beskriver regionernes og byernes synspunkter for lederne af EU-institutionerne og stats- og regeringscheferne, der samles i Sibiu, Rumænien, den 9. maj for at drøfte EU's fremtid.

Det Europæiske Regionsudvalg har opfordret til, at det næste EU-budget for perioden efter 2020 øges fra 1 % til 1,3 % af bruttonationalindkomsten i EU27. Udvalget er også gået forrest i lanceringen af #CohesionAlliance – en koalition for dem, der mener, at EU's samhørighedspolitik fortsat skal være en bærende søjle i EU. Alliancen blev oprettet gennem et samarbejde med de vigtigste europæiske sammenslutninger af lokale og regionale myndigheder og opfordrer til, at EU-budgettet efter 2020 gør samhørighedspolitikken stærkere, mere synlig og tilgængelig for alle regioner i Den Europæiske Union.

Publikation: Future of Europe: the view of regions and cities , den 9. oktober 2018

Kontaktperson:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tlf.: +32 (0)2 282 24 99

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023