Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU er nødt til at øge sin kapacitet for produktion af lægemidler  

Utilstrækkelig produktionskapacitet, vedvarende ulighed mellem land og by og manglende samarbejde. Det er nogle af de erfaringer fra pandemien, som fremhæves af lokale og regionale ledere.

Den Europæiske Union er nødt til at mindske sin afhængighed af producenter fra tredjelande ved at tilskynde til produktion af kritiske lægemidler og værnemidler på europæisk jord, påpegede medlemmer af Det Europæiske Regionsudvalg den 7. maj. Efterlysningen af "strategisk uafhængighed" er en af de anbefalinger, der fremsættes i en udtalelse om Regioners og byers oplevelser og erfaringer under covid - 19 - krisen .

Udtalelsen peger også på større samarbejde mellem offentlige myndigheder på lokalt, regionalt og nationalt niveau samt på EU-niveau som en metode til at opbygge Unionens evne til at forebygge og håndtere sundhedskriser og komme på fode igen, når de er overstået. Anbefalingerne fokuserer navnlig på den situation, landdistrikterne befinder sig i. EU opfordres indtrængende til at øge fleksibiliteten i sine budget- og statsstøtteregler. Ligeledes bør EU ifølge udtalelsen mindske kløften mellem by- og landbosamfund, navnlig når det gælder digital infrastruktur og transportinfrastruktur. Lokale og regionale ledere opfordrede også EU til i højere grad at inddrage de lokale og regionale myndigheder i udviklingen af nye EU-instrumenter såsom genopretningsplanerne under Next Generation EU og fødevarekriseresponsmekanismen.

Ordføreren for udtalelsen "Regioners og byers oplevelser og erfaringer under covid-19-krisen", Joke Schauvliege (BE/EPP), som er medlem af det flamske parlament, sagde: "Denne udtalelse er resultatet af en bred høring og inddragelse af regionerne, civilsamfundet og eksperter inden for forskellige områder, og den viser, at der er et stort behov for at tage ved lære af covid-19-krisen. For eksempel er EU nødt til at være mere opmærksom på værdien af et intenst samarbejde med det regionale og lokale plan og inddrage disse myndigheder i drøftelserne som fuldgyldige partnere. Debatten om Europas fremtid er også et godt tidspunkt til at reflektere over en bredere vision for Europa, herunder også for så vidt angår EU's beføjelser på sundhedsområdet."

Det var Kommissionens generalsekretær, der bad RU om en udtalelse, og udvalgets overvejelser vil bidrage til en rapport, som Kommissionen er ved at forberede til Rådet for Den Europæiske Union, der er den institution, hvor de nationale ministre fra de enkelte EU-lande mødes for at vedtage love og koordinere politikker.

Opfordringen til større inddragelse afspejler RU's mangeårige opfordring til samarbejde mellem forskellige myndighedsniveauer og udvalgets bestyrtelse over genetableringen af grænserne under pandemien og de særlige konsekvenser for grænseregionerne. Den er imidlertid også et udtryk for frygt for, at EU's reaktion på pandemien er alt for centraliseret og fokuseret på samarbejde med nationale myndigheder. Anbefalingerne omfatter et krav om, at grænseoverskridende samarbejde skal være en del af alle beredskabsplaner, og at der skal oprettes interregionale, grænseoverskridende kontaktgrupper med henblik på at forbedre kommunikationen på tværs af grænserne og samarbejdet mellem medlemsstaterne og grænseregionerne.

På sin plenarforsamling, som blev afholdt online, vedtog Det Europæiske Regionsudvalg også en resolution om den frie bevægelighed under covid-19-pandemien (digitalt grønt certifikat) og opskalering af vaccineproduktionen , som indeholder en opfordring til en midlertidig suspension af lægemiddelproducenternes patenter. Derudover godkendte udvalget tre udtalelser med fokus på udviklingen af sundhedsinfrastrukturer og sundhedspolitikker på EU - niveau, som vil fremme EU's bestræbelser på at opnå strategisk uafhængighed og modstå sundhedskriser. Roberto Ciambetti (IT/ECR), formand for regionalrådet i Veneto, havde udarbejdet en udtalelse om den europæiske sundhedsunion ; Birgitta Sacrédeus (SE/EPP) fra regionsrådet i Region Dalarna havde ansvaret for at udarbejde henstillinger om EU's lægemiddelstrategi og Det Europæiske Lægemiddelagenturs rolle , og Olgierd Geblewicz (PL/EPP), formand for regionen Vestpommern, foreslog en tilpasning af den rolle, der spilles af Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme og grænseoverskridende sundhedsydelser .

I sit første årlige lokale og regionale barometer , som blev offentliggjort i oktober 2020, fandt RU betydelige forskelle i udbuddet af sundhedsydelser på tværs af regioner i EU og også mellem regioner inden for de enkelte medlemsstater. Af en undersøgelse , der blev gennemført som led i det årlige lokale og regionale barometer, fremgik det, at de europæiske borgere har større tillid til de regionale og lokale myndigheder end til EU og deres nationale regeringer. De mener også, at det ville have en positiv indvirkning på EU's evne til at løse problemer, hvis man lod de regionale og lokale myndigheder få større indflydelse. Det var på sundhedsområdet, at europæerne allerhelst ville se de regionale og lokale myndigheder udøve større indflydelse på beslutninger, der træffes på EU-niveau.

Baggrund

Det Europæiske Regionsudvalgs rapporter og undersøgelser : Det årlige regionale og lokale barometer ( fuldstændig rapport , og sundhedsmæssig indvirkning  i data fra oktober 2020); Covid-19-krisens indvirkning på regionale og lokale myndigheder (fælles RU-OECD-undersøgelse, oktober 2020); Territorial konsekvensanalyse: Byernes og regionernes tilstand i forbindelse med covid-19-krisen (oktober 2020); Regionale sundhedspolitiske reaktioner på covid-krisen (oktober 2020); Gennemførelse af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser i de europæiske regioner (oktober 2020).

Lokale erfaringer: RU's udvekslingsplatform (erfaringer blandt lokale og regionale forvaltninger under pandemiens første bølge); Genetablering af byer (rapport fra Eurocities med snesevis af eksempler på kommunale tiltag, initiativer og projekter).

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tlf.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NAT-MEETING-31-JANUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Local leaders discuss pros and cons of short-term accommodation rentals at NAT commission meeting
Local leaders discuss pros and cons of short-term accommodation rentals at NAT commission meeting
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022