Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Et EU COVID-19-certifikat er afgørende for at genoplive den regionale turisme, men det skal overholde principperne om ikkeforskelsbehandling samt høje sikkerhedsstandarder  

Regionerne og byerne støtter enstemmigt anvendelsen af et fælles dokument, der skal lette den fri bevægelighed i EU under pandemien og sætte gang i genopretningen af turismesektoren i retning af nye bæredygtige modeller

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) har på sin plenarforsamling enstemmigt godkendt en resolution, der blev støttet af alle de politiske grupper, og som udtrykker tilfredshed med Kommissionens forslag om at indføre et nyt digitalt grønt certifikat. De regionale og lokale ledere foreslår imidlertid, at dokumentet af hensyn til klarheden omdøbes til EU COVID-19-certifikat, som foreslået af Europa-Parlamentet. De insisterer på, at det ikke skal være et rejsedokument, og understreger princippet om ikkeforskelsbehandling, navnlig af personer, som ikke er vaccineret. Under en debat om genopretningen af turismen og hotel- og restaurationsbranchen forpligtede RU's medlemmer sig desuden til at gøre covid-19-krisen til en mulighed og bevæge sig væk fra overturisme og hen imod nye modeller, der er sikre, bæredygtige, modstandsdygtige og i overensstemmelse med målene i den europæiske grønne pagt.

I en resolution, som blev enstemmigt vedtaget i dag, udtrykker RU tilfredshed med Kommissionens forslag om at indføre et fælles digitalt grønt certifikat i EU, som skal gøre det lettere at rejse på tværs af landegrænserne uden begrænsninger under covid-19-pandemien og redde turistsæsonen. Certifikatet, som kan være i elektronisk format eller papirformat, skal dokumentere, at en person er blevet vaccineret mod covid-19, eller alternativt at vedkommende for nyligt har modtaget et negativt testsvar eller er kommet sig efter en infektion med covid-19. Endelig udtrykker RU tilfredshed med Europa-Parlamentets forslag om at ændre navnet på certifikatet til "EU COVID-19-certifikat" for at gøre det lettere at forstå, hvad certifikatet kan bruges til, og dermed udbrede anvendelsen af det i befolkningen.

RU's formand, Apostolos Tzitzikostas , fremhævede, at "det digitale grønne certifikat ikke er en mirakelløsning, men at det vil hjælpe med at få Europa i bevægelse igen, forudsat at det overholder EU's regler om privatlivets fred og databeskyttelse. Europas turistsektor vil ikke kunne komme på fode igen uden fælles europæiske regler for sikre rejser. De lokale og regionale myndigheder mærker allerede konsekvenserne af de tabte indtægter, og deres økonomier har ganske enkelt ikke råd til at gå glip af endnu en sæson. Alle forvaltningsniveauer lige fra EU-niveau til det nationale, regionale og lokale niveau skal arbejde sammen for at redde turismen og hotel- og restaurationsbranchen."

De lokale og regionale ledere understreger, at det digitale grønne certifikat ikke må være hverken en forudsætning for at kunne udøve retten til fri bevægelighed eller et rejsedokument, og understreger princippet om ikkeforskelsbehandling, især af personer, som ikke er vaccineret. Derudover skal der garanteres høje sikkerhedstandarder, og EU-institutionerne bør præcisere, at certifikatet ikke kommer til at påvirke grænsearbejderes ret til at bevæge sig frit mellem deres hjem og arbejdsplads under pandemien.

RU's medlemmer gentager deres overbevisning om, at vaccination er den vigtigste metode til at få pandemien under kontrol og genetableret den frie bevægelighed. De understreger derfor behovet for at garantere lige adgang til vacciner og opfordrer til en hurtigt forøgelse af vaccineproduktionen i Europa. RU foreslår , at EU søger efter nye løsninger som f.eks. midlertidig suspension af patenter på lægemidler og medicinske teknologier til behandling eller forebyggelse af covid-19-smitte.

Turistbranchen er en af de sektorer, der er hårdest ramt af begrænsningerne af den frie bevægelighed og andre forholdsregler, der skal forhindre spredningen af coronavirus. Sektoren tegner sig for 10 % af EU's BNP og udgør 12 % af arbejdstyrken i EU, men covid-19-krisen har medført tab på mellem 85 % og 90 % for mange økonomiske aktører som hoteller og restauranter, rejsearrangører og transportvirksomheder. I 2020 løb antallet af overnatninger på turistindkvarteringsfaciliteter i EU op på i alt 1,4 mia., hvilket er et fald på 52 % i forhold til 2019 . Cypern, Grækenland og Malta var de hårdest ramte lande med fald på over 70 %.

"Vi er gået glip af sommer-, efterårs- og vintersæsonen samt to forårssæsoner. Endnu en tabt sæson vil være dødsstødet for mange hoteller, caféer, bådudlejningsfirmaer, forlystelsesparker og ferieattraktioner. Vi skal vaccinere, passe på og genopdage glæden ved at rejse, møde mennesker og se steder. Vi kan gøre denne krise til en mulighed for at genopdage Europas fantastiske landområder. Lad os alle sige farvel til overturisme og nyde vores ferie på en bæredygtig måde" , sagde Ulrika Landergren  (SE/RE), formand for RU's Underudvalg for Naturressourcer (NAT), under en særskilt debat om genopretningen af turist-, hotel- og restaurationssektoren.

Rita Marques , statssekretær for turisme i Portugal, deltog i plenardebatten og sagde: "Det portugisiske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union er fast besluttet på at fremme fælles bestræbelser og politikker for at sikre en mere bæredygtig, digital og konkurrencedygtig genopretning af turismen og rejseaktiviteterne. Vi har indledt en dialog om bæredygtig genopretning af turismen og udarbejdet en vejledning for at bidrage til udviklingen af en europæisk turismedagsorden 2050. På kort sigt viser det digitale grønne certifikat, at vi er fuldt opsat på at garantere harmoniserede kriterier, der støtter den frie bevægelighed. Dette er et vigtigt skridt i retning af genopretningen af sektoren."

Jens Zimmer Christensen , formand for HOTREC – som repræsenterer hoteller, restauranter, caféer og lignende i Europa – fastslog: "Pandemien har haft voldsomme konsekvenser for den europæiske hotel- og restaurationsbranche og turisme, og genopbygningen vil hverken være øjeblikkelig eller nem: genåbning er ikke det samme som genopretning. EU og medlemsstaterne skal blive ved med at støtte virksomheder og beskytte arbejdspladser både under og efter krisen. Sektoren har blandt andet behov for en særlig EU-genopretningsplan og øget koordinering af rejserestriktionerne. Hvis vi fortsætter med at arbejde sammen for hotel- og restaurationsbranchen, er jeg overbevist om, at vores sektor kan rejse sig og styrke den grønne og digitale omstilling . "

Baggrund:

Efter input fra EU's stats- og regeringschefer fremlagde Kommissionen i marts et forslag om at indføre et digitalt grønt certifikat, der skal gøre det lettere for borgerne at rejse frit inden for EU under covid-19-pandemien. Den 14. april nåede Rådet for Den Europæiske Union til enighed om sit forhandlingsmandat for forslaget, og Europa-Parlamentet vedtog sit forhandlingsmandat den 29. april . Forhandlingerne mellem de to institutioner gik i gang i denne uge , og det næste trepartsmøde afholdes den 11. maj. Målet er at nå til enighed inden sommerens turistsæson.

RU har allerede gennem sin resolution om vaccinationskampagnen mod covid-19-pandemien , som blev vedtaget i februar 2021, givet udtryk for sin støtte til indførelsen af en form for standardiseret og interoperabelt bevis for vaccination til medicinske formål, eftersom dokumentation for at være blevet vaccineret er en medicinsk nødvendighed.

I sine to overordnede udtalelser om turisme fra henholdsvis 2020 – ordfører, Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES/RE) – og 2016 – ordfører Hanspeter Wagner (AT/EPP) – har RU givet udtryk for sine forventninger. De omfatter:

  • en opfordring til udarbejdelse af en ny europæisk ramme for bæredygtig turisme, som stemmer overens med den europæiske grønne pagt og FN's 2030-dagsorden
  • oprettelse af en interinstitutionel kontaktgruppe om turisme og en alliance og et netværk af turistregioner/byer på europæisk plan
  • etablering af en fælles ramme for et virtuelt program for et European Citizen Travel Card, der skal øge samhørigheden mellem regionerne og fremhæve turismens rolle i bestræbelserne på at fremme europæisk medborgerskab og kultur.

Kontaktperson:

Matteo Miglietta

Tlf. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023