Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU's byer og regioner indtager hovedrollen i Den Grønne Uge 2019  
Adam Struzik, medlem af RU og formand for Mazowieckie-regionen, er vært ved den officielle åbning af Den Grønne Uge 2019 i Warszawa.

Den Grønne Uge , som er den største årlige miljøpolitiske begivenhed i Europa, er skudt i gang i Warszawa med Adam Struzik (PL/EPP) som vært for åbningsarrangementet. I år er der fokus på gennemførelsen af miljøreglerne. Byerne og regionerne, som i vid udstrækning har ansvaret for at gennemføre miljøpolitikken i Europa, vil tage ordet for at beklage de fortsatte mangler i overholdelsen af miljølovgivningen, men også for at vise, hvordan en vellykket gennemførelse ser ud. På Den Grønne Uges afsluttende møde i Bruxelles den 17. maj vil formanden for Det Europæiske Regionsudvalg, Karl-Heinz Lambertz, opsummere de miljømæssige resultater og de udfordringer, der ligger forude.

I dag er miljøpolitikken et af de vigtigste resultater af den europæiske integrationsproces. Europa er hjemsted for det største koordinerede netværk af beskyttede områder i verden, idet det i vid udstrækning er lykkedes at beskytte truede arter og levesteder, genoprette økosystemer og opnå et mere bæredygtigt landbrug, fiskeri og skovbrug. Ikke desto mindre degraderes naturressourcerne: luftforureningen har en massiv indvirkning på folkesundheden, og en tredjedel af EU's landjord lider under vandknaphed og vandmangel, hvilket giver anledning til bekymring i mange medlemsstater.

I år sætter Den Grønne Uge fokus på processen for gennemførelse af miljøpolitikken. Formand Karl-Heinz Lambertz og en række andre medlemmer af Det Europæiske Regionsudvalg vil fortælle om deres erfaringer og bekymringer.

Adam Struzik (PL/EPP) , formand for Mazowieckie-regionen, var vært ved åbningsceremonien for Den Grønne Uge i 2019 i Warszawa den 13. maj. Adam Struzik sagde: "Vi er alle berørt af forringelsen af biodiversiteten og de negative konsekvenser, som klimaændringerne har på miljøet. Vi må i fællesskab sikre en bedre miljøbeskyttelse alle steder på kloden for at tackle dette globale problem. Men som lokale og regionale ledere må vi også handle på egen hånd for at sikre, at miljølovgivningen gennemføres effektivt i vores områder, så der skabes det sundest mulige miljø for vores borgere."

Roby Biwer (LU/PES), medlem af byrådet i Bettembourg, tog ordet i Warszawa som RU's ordfører for biodiversitet . Roby Biwer sagde: "Biodiversitet bør betragtes som grundlaget for vores sundhed og velvære. Den understøtter funktionen af de økosystemer, som vi er afhængige af. Da biodiversiteten udgør det miljø, vi lever i, må vi beskytte den og lære at leve i harmoni med vores økosystemer. På trods af udfordringerne i forbindelse med gennemførelsen af miljølovgivningen vil vi, de lokale og regionale myndigheder, fortsat være på forkant med miljøpolitikken. Vi er derfor fast besluttede på at bidrage til en mere effektiv overholdelse af miljølovgivningen i vores lokalsamfund."

Den 15. maj vil Regionsudvalget være vært ved prisuddelingen i Bruxelles for den europæiske uge for affaldsreduktion med deltagelse af jurymedlem André Van de Nadort (NL/PES) , borgmester i Weststellingwerf, og RU's ordfører for udtalelsen om " En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi "

Det Europæiske Regionsudvalg vedtog for nylig udtalelsen "Mod et 8. miljøhandlingsprogram ". Ordføreren, Cor Lamers (NL/EPP) , borgmester i Schiedam og formand for RU's Underudvalg for Miljø, Klimaforandring og Energi (ENVE), forelægger sine vigtigste forslag den 16. maj i forbindelse med et Grøn Uge-arrangement om "Miljøpolitikkens fremtid – bedre integration og gennemførelse på lokalt og regionalt plan" . Læs her et resumé af RU's forslag til det fremtidige miljøhandlingsprogram.

I april 2019 offentliggjorde Kommissionen en række rapporter om status for gennemførelsen af miljølovene i Europa. Revisionen af gennemførelsen af miljøreglerne omfatter en oversigt over de enkelte medlemsstaters fremskridt med at gennemføre miljølovgivningen, kortlægger deres væsentligste mangler og anbefaler prioriterede foranstaltninger.

Kontaktperson: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Del :
 
Yderligere information
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023