Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU's byer og regioner kræver egentlige europæiske elektroniske patientjournaler  
Det Europæiske Regionsudvalg støtter enstemmigt udtalelsen fra formanden for Murciaregionen, Fernando López Miras, om digitalisering af sundhedssektoren i Europa.

Digitaliseringen af sundhedssystemerne kan styrke ressourceeffektiviteten og effektiviteten og forbedre kvaliteten og den personlige patientstøtte. Den forventede levetid er steget hurtigt og støt i hele EU i de seneste årtier, men stigningen er aftaget væsentligt siden 2011. Bedre sygdomsforebyggelse og en mere effektiv indsats på sundhedsområdet vil kunne forhindre 1,2 mio. for tidlige dødsfald i EU hvert år ( Kommissionen ). EU's medlemsstater bruger i gennemsnit 8,3 % af deres BNP på sundhedsydelser ( Eurostat ).

Medlemmerne af Det Europæiske Regionsudvalg har enstemmigt vedtaget en udtalelse om Digitaliseringen af sundhedssektoren . Udtalelsen er et svar på og bidrager til Kommissionens meddelelse fra april 2018 om at sætte gang i den digitale omstilling af sundhed og pleje i det digitale indre marked, give borgerne større indflydelse og opbygge et sundere samfund .

Fernando López Miras (ES/EPP) , ordfører og formand for Murciaregionen, erklærede: "Den digitale omstilling af sundhedssystemerne i Europa er nødvendig for at udvikle mere effektive modeller for sundhedspleje, som både sikrer bedre sygdomsforebyggelse og bedre personlig patientstøtte. Databeskyttelse er ikke desto mindre en forudsætning for, at vi kan komme videre med digitaliseringen af sundhedssystemerne. Vi bifalder derfor Kommissionens henstillinger om at skabe et sikkert europæisk format for udveksling af elektroniske patientjournaler. Vores forslag går imidlertid videre. Vi efterlyser en egentlig europæisk elektronisk patientjournal."

En stigning i antallet af kroniske sygdomme og multimorbiditet i Europa fører til stigende efterspørgsel efter ressourcer og stigende omkostninger i medlemsstaterne.

EU's medlemsstater bruger i gennemsnit 8,3 % af deres BNP på sundhedsydelser. Tyskland (11,2 %), Sverige (11 %) og Frankrig (11 %) er de lande, der bruger flest penge på dette område i forhold til BNP. Heroverfor udgjorde sundhedsudgifterne mindre end 6,5 % af BNP i Polen, Luxembourg og Letland, mens Rumænien med 5% tegnede sig for den laveste andel ( Eurostat ).

Digitale løsninger på sundhedsområdet bidrager til at reducere den tid, der bruges på lægekonsultation, og letter den tværfaglige koordinering af patientbehandlingen.

Digitaliseringen af sundhedssektoren vil især være af betydning for at tackle isolation og forbedre den personlige bistand til borgere, der bor i landdistrikter, fjerntliggende regioner, på øer og i områder med lav befolkningstæthed.

Medlemmerne peger på, at der stadig anvendes inkompatible formater og standarder i elektroniske patientjournaler i de forskellige dele af EU.

RU anmoder Kommissionen om at fremme nye godtgørelsesmodeller for indførelse af digital innovation, f.eks. betaling i forhold til værdien af de sundhedsmæssige resultater, således at man fremmer en forretningsmodel for e-sundheds- og m-sundhedsvirksomheder, der udbyder tjenesteydelser af høj kvalitet baseret på digital teknologi.

EU's byer og regioner opfordrer medlemsstaterne til at undgå lokalisering af tjenesteydelser, da disse ikke altid er mere sikre, og at fremme brugen af internationale og åbne standarder for at undgå løsninger, der skaber afhængighed af en bestemt udbyder.

Lokale ledere anser det for nødvendigt at skabe forbindelse mellem udbud og efterspørgsel og fremme processerne for samskabelse af digitale løsninger.

Medlemmerne opfordrer Kommissionen til at vurdere muligheden for at forsyne genetiske undersøgelser af europæiske borgere med en unik identifikation. Dette skal være klinisk begrundet og gennemføres med de pågældende personers samtykke. Hermed ville oplysningerne kunne anvendes til præventive, diagnostiske eller terapeutiske foranstaltninger.

RU efterlyser en EU-ordning for akkreditering, certificering og validering af nye applikationer og anordninger til patienter og sundhedspersonale for at finde frem til dem, der virkelig anses for at være nyttige, eller som endda kan gøres til genstand for en sundhedsfaglig persons henvisning. Dette vil mindske bureaukratiet, så løsninger, der er godkendt i én medlemsstat, let kan markedsføres i et andet land.

Det 8. europæiske topmøde for regioner og byer

På det 8. europæiske topmøde for regioner og byer den 14.-15. marts i Bukarest vil over 500 europæiske, nationale, regionale og lokale ledere fra alle medlemsstater samles for at drøfte de lokale og regionale myndigheders bidrag til "Europas fremtid". Dette topmøde, som afholdes under titlen "(Re) New EUrope", gennemføres to uger før Det Forenede Kongeriges forventede udtræden af EU den 29. marts og to måneder før valget til Europa-Parlamentet. Det bliver den største politiske samling i år af borgmestre, regionsformænd og andre folkevalgte lokale og regionale repræsentanter fra hele EU.

Arrangementet vil også samle 100 unge lokal- og regionalpolitikere, der får lejlighed til at deltage aktivt i debatten om Europas fremtid. Det omfatter desuden den officielle lancering af udvalgets initiativ til et nyt netværk af regionale knudepunkter ( #RegHub ) under overværelse af de 20 deltagende regioner.

Hvis du ønsker at deltage i topmødet, bedes du tilmelde dig via det rumænske EU-formandskabs websted for medieakkreditering (frist 1. marts). Bemærk venligst, at kun registrerede journalister vil kunne få medieakkreditering.

Baggrundsoplysninger

April 2018 – Meddelelse fra Kommissionen om at sætte gang i den digitale omstilling af sundhed og pleje i det digitale indre marked, give borgerne større indflydelse og opbygge et sundere samfund

November 2018 – Pressemeddelelse – Sundhedstilstanden i EU: mere beskyttelse og forebyggelse for længere og sundere liv.

Eurostat – Statistikker over udgifter på sundhedsområdet i EU (data fra marts 2018).

6. februar 2019 – Pressemeddelelse – Kommissionen gør det lettere for borgerne at få sikker adgang til sundhedsdata på tværs af grænserne.

Kontaktperson : David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023