Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
"EU-budgettet kan ende med at blive et svigt af befolkningen og en gave til populismen", ‎ advarer RU's formand Apostolos Tzitzikostas  

​​Det Europæiske Regionsudvalg (RU) opfordrer til ikke at røre ved midlerne til hospitaler, skoler, lokal transport, miljøet, universiteter og små virksomheder.

"Jeg appellerer på vegne af Det Europæiske Regionsudvalg til, at der ikke skæres i de investeringer, der er med til at gøre folks liv i byerne og regionerne bedre", sagde RU's formand Apostolos Tzitzikostas , to dage inden det særlige EU-topmøde om EU-budgettet går i gang.

"Vi må fortsat investere skatteydernes penge i lokalsamfundene, da det gavner både EU's nettobidragsydere og nettomodtagere. Beskæres EU-midlerne til hospitaler og skoler, lokal transport, miljøet, universiteter og små virksomheder, er det et svigt af befolkningen og en gave til populismen", tilføjede RU's formand.

"For et flertal af medlemsstaterne udgør EU-midlerne til samhørighed, landbrug og landdistriktudvikling omkring 50 % af de samlede offentlige investeringer. Det er ikke blot EU-solidaritet i praksis, men et boost til den økonomiske vækst, jobskabelsen og det indre marked, hvilket kommer os alle til gode", fortsatte formand Apostolos Tzitzikostas.

"Jeg er dybt bekymret over risikoen for, at de politikker, som bringer Europa tættere på borgerne og borgerne tættere på Europa, vil blive udhulet. Vi ved, at brexit har konsekvenser for budgettet, men omkostningerne må ikke lægges som en tung byrde på byer og regioner. Det handler ikke om penge, men om at investere i vores befolknings fremtid", konkluderede han.

Det Europæiske Regionsudvalgs næstformand Vasco Alves Cordeiro udtalte sig også forud for topmødet.

"Det seneste forslag til FFR rammer samhørighedspolitikken hårdt med en nedskæring på 12 % i forhold til den nuværende ramme og medfinansieringssatser under satserne i den nuværende periode. Hvis man beslutter at beskære støtten til regionaludvikling, især gennem samhørighedspolitikken, kommer EU ikke tættere på borgerne.  Regioner og byer vil ikke kunne gøre mere for borgerne og for EU med mindre EU-støtte. Først og fremmest er EU nødt til at tage højde for de voksende uligheder. Denne FFR er EU-ledernes eneste chance for at sætte EU på sporet mod bæredygtig lighed og en retfærdig omstilling, hvor ingen steder og ingen mennesker lades i stikken. Et svigt vil undergrave troværdigheden af det europæiske projekt. Tiden er inde til, at EU's medlemsstater lader handling følge ord."

Kontaktperson:

pressecdr@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-RISKS-BEING-A-FAILURE-FOR-PEOPLE-AND-A-GIFT-TO-POPULISM-WARNS-COR-PRESIDENT-APOSTOLOS-TZITZIKOSTAS-.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-RISKS-BEING-A-FAILURE-FOR-PEOPLE-AND-A-GIFT-TO-POPULISM-WARNS-COR-PRESIDENT-APOSTOLOS-TZITZIKOSTAS-.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-RISKS-BEING-A-FAILURE-FOR-PEOPLE-AND-A-GIFT-TO-POPULISM-WARNS-COR-PRESIDENT-APOSTOLOS-TZITZIKOSTAS-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-RISKS-BEING-A-FAILURE-FOR-PEOPLE-AND-A-GIFT-TO-POPULISM-WARNS-COR-PRESIDENT-APOSTOLOS-TZITZIKOSTAS-.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-RISKS-BEING-A-FAILURE-FOR-PEOPLE-AND-A-GIFT-TO-POPULISM-WARNS-COR-PRESIDENT-APOSTOLOS-TZITZIKOSTAS-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023