Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU-budgettet: den lokale klimaindsats vil lide skade, hvis EU's regionale investeringer skæres ned  

Den Europæiske Union er nødt til at fastholde en stærk regionalpolitik for at opfylde sine internationale forpligtelser om at reducere kulstofemissioner, sagde chefen for EU's lokale og regionale politikere den 22. februar.

Formanden for Det Europæiske Regionsudvalg (RU), Karl-Heinz Lambertz, talte ved et arrangement i forbindelse med fejringen af tiåret for borgmesterpagten for klima og energi, der – som han sagde – havde "overgået alle forventninger" og var en "ægte europæisk succeshistorie". Borgmesterpagten blev oprettet i Europa i 2008 for at støtte byer og regioner, som ønskede at overgå EU's emissionsreduktionsmål. Den blev til et globalt initiativ i 2016, hvor den blev slået sammen med "Compact of Mayors".

Karl-Heinz Lambertz sagde i sin tale i Europa-Parlamentet under overværelse af dets formand, Antonio Tajani: "For ti år siden ville ingen have troet på, at mere end 9.000 små og store byer ville tilslutte sig denne bottom up-bevægelse for at bekæmpe klimaændringer, eller at den ville sprede sig til hele verden. Det er dog gået op for de lokale ledere, at det vil forbedre borgernes livskvalitet, hvis EU's økonomier gøres grønnere, luften renses, og der garanteres en sund og bæredygtig fødevareforsyni ng. Løsningen på problemerne med hensyn til klima og energi skal findes i byerne og regionerne, som har taget føringen på dette område. De nationale regeringer er nødt til formelt at anerkende dette ved at give byer og regioner en formel plads ved bordet i de globale forhandlinger om klimaændringer."

Under arrangementet, som blev afholdt dagen inden EU's ledere mødtes for at drøfte det kommende EU-budget, tilføjede formand Karl-Heinz Lambertz: "Hvis Europa fortsat skal være førende på klimaområdet, og hvis Europa skal gøres grønt igen, må det sikres, at de lokale og regionale ledere råder over tilstrækkelige ressourcer. Derfor må det sikres, at EU's samhørighedspolitik – som på nuværende tidspunkt afsætter mere end 25 % af sit budget til klimatiltag – forbliver stærk og effektiv. Samhørighedspolitikken finansierer lokale klima- og energihandlingsplaner og investerer i energieffektivitet, vedvarende energi og bæredygtig offentlig transport i EU's regioner og byer. En underminering af samhørighedspolitikken vil få alvorlige følger for vores evne til at skabe grønne job, mindske kulstofemissionerne og bevæge os i retning af en lavemissionsøkonomi."

Han opfordrede indtrængende aktørerne på klimaområdet til at slå et slag for, at EU's samhørighedspolitik gøres stærk, mere effektiv, synlig og tilgængelig for alle regioner og byer i EU efter 2020. Udvalget – EU's forsamling af 350 lokale og regionale ledere – har fremsat omfattende anbefalinger om, hvordan denne politik kan forbedres. Sammen med de førende europæiske sammenslutninger af regioner og byer har udvalget i øvrigt iværksat #CohesionAlliance, en koalition for dem, som mener, at EU's samhørighedspolitik fortsat skal være en bærende søjle i EU. Dette var også hovedbudskabet i Karl-Heinz Lambertz' brev af 21. februar til Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råd. I brevet opfordrede han derudover til at "øge" EU's budget "til 1,3 % af bruttonationalindkomsten i EU-27".

Bemærkninger til redaktørerne:

Talerne ved ceremonien til markering af tiåret for borgmesterpagten for klima og energi omfattede borgmestre fra hele Europa og tre europæiske kommissærer, næstformand Maroš Šefčovič, kommissær Miguel Arias Cañete og kommissær Carlos Moedas. Kommissionen finansierer borgmesterpagten for klima og energi.

Ud over formand Karl-Heinz Lambertz talte tre medlemmer af RU: Fernando López Miras (ES/EPP), formand for Murcia-regionen; Juan Espadas Cejas (ES/PES), borgmester i Sevilla, og Andrea Turčanová (SK/EPP), borgmester i Prešov. RU, som udgør en central politisk aktør i forbindelse med borgmesterpagten, bidrog i 2015 til debatten om bevægelsens globalisering med anbefalinger. Ordføreren var Kata Tüttő (HU/PES).

I Europa har underskriverne af borgmesterpagten reduceret deres emissioner med ca. 23 % i forhold til niveauerne i 1990. Dette skal ses i sammenhæng med EU's overordnede mål om en reduktion på 20 % senest i 2020.

EU har en målsætning om at bruge mindst 20 % af sit budget på klimatiltag. Kommissionens tal fra 2017 viser, at mere end 25 % af samhørighedspolitikkens midler er blevet afsat til klimarelaterede projekter siden 2014. Af de 73 mia. EUR, som er blevet brugt på dette område siden 2014, er 22 mia. EUR blevet investeret i miljøbeskyttelse, 16,5 mia. EUR i projekter vedrørende tilpasning til klimaændringer og risikoforebyggelse, 15,5 mia. i transport- og energinetværk og 11 mia. i tiltag – f.eks. vedrørende energieffektivitet – til støtte for en lavemissionsøkonomi. De europæiske samhørighedsfondes bidrag til opfyldelsen af de klimapolitiske mål, der blev aftalt i Paris i 2015, var genstand for en undersøgelse i Europa-Parlamentet i 2017.

• Fotos kan findes via Flickr.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tlf.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023