Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU-budgettet: Regionale og lokale ledere hilser aftalen velkommen og opfordrer til frigivelse af midler i første halvdel af 2021 for at hjælpe borgere og virksomheder, der kæmper med anden bølge af covid-19  

Udvalget roser Europa-Parlamentets bestræbelser på at sikre en større indsats fra EU's side inden for sundhedsforskning og Erasmus+, genopretningsplanernes demokratiske kontrol og nye finansielle midler til Unionen.

"Aftalen er et tegn på håb for lokale samfund, der kæmper med pandemiens anden bølge. Aftalen bør snart vedtages endeligt, så det sikres, at midlerne når frem til disse samfund i første halvdel af 2021. I tilfælde af forsinkelser skal vigtige investeringer, der gennemføres i 2021 – også inden det nye budgets ikrafttræden – være støtteberettigede med tilbagevirkende kraft. Ellers vil det være for sent for EU at hjælpe med at beskytte lokalsamfundene og bevare økonomierne", sagde formanden for Det Europæiske Regionsudvalg (RU), Apostolos Tzitzikostas som kommentar til de interinstitutionelle forhandlinger om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og genopretningsplanen.

Formanden for RU's Underudvalg for Territorial Samhørighed og EU's budget ( COTER ),  Isabelle Boudineau (FR/PES) , sagde: "Denne aftale er historisk. Europa-Parlamentet har for første gang formået at øge den flerårige finansielle ramme med 16 mia. EUR, hvilket også sikrer midler til forskere og deltagere i programmet Erasmus+ og tredobler EU4Health-programmets midler, der er så vigtige i disse krisetider. Der er dog fortsat visse usikkerhedsmomenter. Ad hoc-løsningen med at anvende bøder i konkurrencesager i EU bør ikke kun være en midlertidig løsning. EU's regler bør nemlig tilpasses for at bevare denne mulighed på lang sigt. Det samme gælder den aftalte tidsplan for EU-budgettets nye egne indtægter. Vi skal være sikre på, at der bliver fulgt op på den ambitiøse tidsplan med handling. Alvorlige økonomiske tider kræver seriøse løsninger – vi skal sikre EU en bæredygtig langsigtet genopretning".

RU's ordfører for den flerårige finansielle ramme, Nikola Dobroslavić (HR/EPP) , sagde:  "Vi hilser den aftale, der er indgået mellem Rådet og Europa-Parlamentet om den nye FFR og genopretningspakken, velkommen. En hurtig vedtagelse af disse instrumenter inden begyndelsen af den nye finansieringsperiode 2021-2027 er af afgørende betydning for, at byer og regioner kan gennemføre konkrete projekter. Europa kan ikke komme sig, hvis ikke byerne og regionerne spiller en aktiv rolle. Samhørighedspolitikken og den fælles landbrugspolitik er fortsat vigtige politikker for regioner og byer og for, at de kan komme på fode igen. Derfor er vi nødt til at slå fast, at samhørighed er en grundlæggende værdi og et vigtigt mål for alle politikker og investeringer".

Baggrund:

De centrale krav, som Det Europæiske Regionsudvalg har fremsat for at kunne håndtere pandemien, omfatter:

1) en plan for et bæredygtigt, modstandsdygtigt og socialt Europa, herunder en EU-genopretningsfond, der er forbundet med et ambitiøst EU-budget, og som bygger på en europæisk gældsforsikring, til en værdi af mindst 500 mia. EUR

2) en EU-sundhedsmekanisme til indkøb af medicinsk udstyr, som derudover skal anvendes til at evaluere, omlægge og overvåge regionale sundhedssystemers kapacitet med investeringer i sundhedssystemernes modstandsdygtighed og bæredygtighed

3) finansieringsordninger, der skal kompensere regioner og lokalsamfund for tabet af lokale skatteindtægter og omlægge offentlige tjenester, så de bliver digitale, bæredygtige og robuste

4) forenklede procedurer til finansiering af bæredygtig lokal infrastruktur

5) særlige faciliteter og juridiske foranstaltninger til støtte for SMV'er, turisme og kultur

6) en plan for inklusion i landdistrikterne for at fremme innovation, iværksætteri og konnektivitet i disse områder.

Kontaktperson:

pressecdr@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023