Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Det Europæiske Regionsudvalgs plenarforsamling kigger på EU's budget- og genopretningsplaner  

EU-kommissærerne for budget, det indre marked, krisestyring og demokrati og demografi vil tale til forsamlingen under sin første hybridplenarforsamling.

Johannes Hahn, EU-kommissær for EU-budgettet, vil diskutere Den Europæiske Unions genopretningsplan og status for forhandlingerne om det langsigtede budget med lokale og regionale ledere den 2. juli under en plenarforsamling for Det Europæiske Regionsudvalg, der er præget af de økonomiske og sundhedsmæssige problemer som følge af pandemien. Tre andre EU-kommissærer vil tillige diskutere EU's politiske reaktion på krisen, idet næstformand Dubravka Šuica vil tale om demokrati og demografi, kommissær Thierry Breton vil svare på spørgsmål om det indre marked og kommissær Janez Lenarčič vil komme ind på nogle af EU's krisestyringstiltag.

De lokale og regionale ledere vil stemme om en resolution om EU's langsigtede budget – den flerårige finansielle ramme for 2021-27 (FFR) – og investeringsplanen for et bæredygtigt Europa, investeringssøjlen i den grønne aftale, som Kommissionen har udarbejdet for at gøre EU kulstofneutral inden 2050.

Medlemmerne af Det Europæiske Regionsudvalg (RU), som har seks politiske grupper, vil også træffe afgørelse om forsamlingens politiske prioriteter for 2020-25. Efter at være blevet valgt til formand for udvalget i februar sagde Apostolos Tzitzikostas (EL/EPP), guvernør i regionen Centralmakedonien, at han ville arbejde for et moderniseret europæisk demokrati, et svar på de "omfattende forandringer", der er forbundet med de "igangværende grønne, digitale og demografiske revolutioner", og de EU-politikker – f.eks. samhørighedspolitikken – hvis virkninger regionalt og lokalt har den største relevans.

Den grønne aftale – og behovet for, at den placeres i centrum for genopretningsplanerne for de lokale og regionale økonomier – vil være genstand for en særskilt debat.

Medlemmerne af Det Europæiske Regionsudvalg vil endvidere stemme om otte rapporter med anbefalinger fra de lokale og regionale myndigheder til EU's beslutningstagende institutioner. Mange af udtalelserne skulle oprindelig have været vedtaget i maj på en plenarforsamling, der blev aflyst som følge af den EU-omspændende nedlukning.

Sundhedsrelaterede begrænsninger betyder, at kun et begrænset antal medlemmer kan deltage fysisk. Andre vil deltage online. Skiftet til et hybridmødeformat vil tillige medføre et skift til elektronisk afstemning. Plenarforsamlingen vil strække sig over tre dage, i stedet for som normalt to.

Forud for plenarforsamlingen vil RU's præsidium holde et møde den 29. juni, hvor de kommende tre roterende rådsformandskaber vil fremlægge deres fælles dagsorden. Ambassadør Michael Clauss vil repræsentere Tyskland, der vil varetage det roterende formandskab i andet halvår af 2020, ambassadør Nuno Brito vil tale om Portugals prioriteter for januar-juli 2021, mens ambassadør Iztok Jarc vil diskutere Sloveniens ambitioner for sit seksmåneders formandskab i andet halvår af 2021.

Debatter:

  • Tirsdag den 30. juni (kl. 15.00-16.00): Covid-19-krisehåndtering og genopretningsplanen, med Janez Lenarčič , kommissær med ansvar for krisehåndtering
  • Tirsdag den 30. juni (kl. 16.00 -16.30): Den grønne aftale i centrum for den lokale og regionale genopretning efter covid-19
  • Onsdag den 1. juli (kl. 12.15 -13.30): Demografi, med Dubravka Šuica , kommissær med ansvar for demokrati og demografi
  • Torsdag den 2. juli (kl. 10.15-12.00): Den kommende FFR i lyset af genopretningen efter covid-19-krisen, med Johannes Hahn , kommissær med ansvar for budget og administration
  • Torsdag den 2. juli (kl. 12.45-14.15): Økonomiske aspekter af genopretningen efter covid-19, med Thierry Breton , kommissær med ansvar for det indre marked

Udtalelser:

Praktiske oplysninger:

Sted: Europa-Parlamentet – Paul-Henri Spaak-bygningen, plenarsalen

Dato: Tirsdag den 30. juni – torsdag den 2. juli 2020.

Baggrundsmateriale: Plenarforsamlingens dagsorden og dokumenter .

Kontaktperson:

PresseCdr@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023