Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU-budgettet for 2021-2027: lokale politikere og det bulgarske EU-formandskab går i brechen for den fremtidige samhørighedspolitik  

Lokale og regionale politikere i EU opfordrede på et møde i Sofia den 7. juni til at skåne samhørighedspolitikken for de besparelser på 10 %, der er planlagt i Kommissionens forslag til EU's budget for 2021-2027. Sammen med det bulgarske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union efterlyste de tilstrækkelige ressourcer og en forbedring af reglerne, så det sikres, at det stadig vil være de fremtidige europæiske struktur- og investeringsfondes vigtigste mål og opgave at mindske skævheder i samarbejde med lokale aktører.

Den 6. og 7. juni afholdt Det Europæiske Regionsudvalgs Underudvalg for Territorial Samhørighed (COTER) sammen med de bulgarske kommuners landsforening (NAMBR) en konference om konsekvenserne af Kommissionens forslag til den næste flerårige finansielle ramme (FFR). Heri fastsættes de årlige udgiftslofter for samtlige EU-politikker for 2021-2027 og de nye fondsforordninger.

"Vi sætter pris på, at det bulgarske EU-formandskab har gjort en stærk samhørighedspolitik til sin mærkesag. Bulgarien er et eksempel på, at samhørighedspolitikken gennem samarbejde mellem EU og medlemsstaternes nationale, lokale og regionale myndigheder kan forbedre borgernes livskvalitet, skabe en bedre infrastruktur og bedre uddannelse, bekæmpe fattigdom, støtte reformen af den offentlige sektor og bekæmpe klimaændringerne. Vi ved, at denne politik gør en forskel og er en investering i borgernes og EU's fremtid, og det er derfor, vi må sætte alt ind på at få minimeret nedskæringerne og gjort samhørighedspolitikken endnu mere effektiv ved hjælp af bedre regler," sagde Karl-Heinz Lambertz , Det Europæiske Regionsudvalgs formand.

Med henvisning til de kommende budgetforhandlinger udtalte Bulgariens vicepremierminister Tomislav Donchev : " Det bulgarske formandskab viger ikke tilbage for at tage vanskelige spørgsmål op og fremtvinge en åben og ærlig diskussion om vores fælles fremtid. Det samme gælder debatten om den fremtidige samhørighedspolitik – en politik der skal give løsninger på vores problemer og føre til velstand og fælles værdier."

Daniel Panov , NAMBR's formand og borgmester i Veliko Tarnovo, sagde: " Vi tror på, at RU-medlemmernes indsats sammen med støtten fra de lokale myndigheders nationale sammenslutninger over hele Europa er en forudsætning for, at millioner af europæiske borgeres behov kan opfyldes til gavn for vores fælles fremtid. At kunne målrette ressourcerne præcist til de lokalsamfund, som er i vanskeligheder, er vort mål og politiske engagement."

Nikola Dobroslavić (EPP/HR), præfekt for Dubrovnik-Neretva-distriktet, understregede under debatten, at: "De lokale politikere anser forslaget om FFR for at være et godt udgangspunkt og bakker op om de øgede investeringer på områderne uddannelse, forskning, unge og migration. Men de nedskæringer inden for samhørighedspolitikken, der er planer om, kan gå ud over regionernes og kommunernes kapacitet til at tackle skævheder og tilskynde til innovation i hele Europa. De foreslåede kriterier for tildeling af midler og den øgede budgetmæssige fleksibilitet bør vurderes nøje."

De spørgsmål, der optog lokalpolitikerne mest, var centraliseringen af EU's investeringer og den større opsplitning af strukturfondene, hvor Den Europæiske Socialfond og Fonden for Udvikling af Landdistrikterne separeres mere og mere fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden.

RU'S ARBEJDE VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE SAMHØRIGHEDSPOLITIK

RU's COTER-underudvalg er i gang med en grundig analyse af de nye forordninger. RU vil udarbejde og vedtage sine forslag til forbedringer senest til februar næste år. Ved siden af udtalelsen om FFR, som Nikola Dobroslavić er ordfører for, er følgende udtalelser undervejs:

- Forordningen om fælles bestemmelser, medordførere: Catiuscia Marini (PES/IT), formand for regionalrådet i Umbrien, Michael Schneider (EPP/DE), statssekretær i Sachsen-Anhalt.

- Den Europæiske Fond for Regionaludvikling: Michiel Rijsberman (EPP/NL), medlem af provinsstyrelsen for Flevoland.

- Det europæiske territoriale samarbejde: Marie-Antoinette Maupertuis , rådmand i regionalrådet for Korsika.

- Grænseoverskridende samarbejde: Bouke Arends (PES/NL), medlem af kommunalbestyrelsen i Emmen.

- Den Europæiske Socialfond Plus: Susana Diaz (EPP/ES), regionspræsident, Andalusien.

- Connecting Europe-faciliteten: Isabelle Boudineau, næstformand for regionalrådet for Nouvelle-Aquitaine.

SAMHØRIGHEDSALLIANCEN

For at understrege vigtigheden af en stærkere samhørighedspolitik efter 2020 har RU sammen med førende europæiske territoriale sammenslutninger lanceret #CohesionAlliance. Det er en græsrodsbevægelse, der er åben for alle, som mener, at EU's samhørighedspolitik også i fremtiden skal være en af EU's bærende søjler. Siden alliancen gik i luften i oktober sidste år, er der kommet nye underskrivere til hver dag, bl.a. regionale og lokale myndigheder, erhvervsorganisationer, forskere, fagforeninger og tænketanke.

Der er flere oplysninger om initiativer, udtalelser og holdningspapirer fra #CohesionAlliance på https://cohesionalliance.eu .

Kontaktperson:

Pierluigi Boda

Tlf.: +32 2 282 84 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023