Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
De lokale og regionale ledere efterlyser en grøn genopretning og højere klimaambitioner forud for COP26  

Medlemmerne af Det Europæiske Regionsudvalgs Underudvalg for Miljø, Klimaforandring og Energi (ENVE) afholdt et virtuelt møde for at drøfte, hvordan det kan sikres, at genopretningen efter covid-19 bliver grøn og inkluderende og fører til højere klimaambitioner forud for FN's klimatopmøde i Glasgow i november i år. På mødet blev der fremlagt fire forslag til udtalelse: sikre og bæredygtige kemikalier for et giftfrit miljø, en EU - strategi for integration af energisystemet, beskyttelse af havmiljøet og styrkelse af EU's 2030 - klimaambitioner forud for COP26

Ved åbningen af mødet sagde Juan Espadas (ES/PES) , borgmester i Sevilla og formand for RU's ENVE - underudvalg og Den grønne pagt - Going Local -arbejdsgruppen: "Forud for COP26 bør Den Europæiske Union ikke blot vise et tydeligt eksempel ved at fastsætte klimaambitioner med henblik på at opnå klimaneutralitet i 2050, men også komme med konkrete løsninger, der behørigt involverer de lokale og regionale myndigheder. Edinburgherklæringen om biodiversitet viser, at denne vej er mulig, og jeg håber, at vi i Glasgow ser samme inddragelse af byerne og regionerne. Uden de lokale og regionale myndigheder er der ingen klimaomstilling, og deres rolle skal tages helt og holdent i betragtning."

Mødet omfattede en debat om, hvordan det kan sikres, at genopretningen efter covid-19 bliver grøn, med indlæg af Amaia Barredo fra Baskerlandets selvstyreregering, der i øjeblikket varetager formandskabet for Regions4 , netværket af regionale myndigheder for bæredygtig udvikling. Også Arno Bonte , viceborgmester i Rotterdam og medlem af ICLEI , og Eulalia Rubio fra Jacques Delors-instituttet tog ordet.

Medlemmerne debatterede den globale klimaindsats med MEP Maria Spyraki (EL/EPP) , medformand for den tværpolitiske gruppe om "klimaændringer, biodiversitet og bæredygtig udvikling",  James Grabert , direktør for modvirkning og fungerende direktør for kommunikation og engagement i UNFCCC Kirsten Dunlop , leder hos Climate-KIC , og Dimitrios Zevgolis , vicekontorchef for kontoret for internationale forbindelser og for EU's delegation til FN's klimakonvention, GD CLIMA , Kommissionen.

Medlemmerne stemte for den styrkede samarbejdsaftale mellem RU og GD ENER, hvori der fastlægges fælles tiltag, der skal sikre en vellykket gennemførelse af renoveringsbølgen .


ENVE-underudvalgets medlemmer debatterede følgende fire forslag til udtalelse:

Styrkelse af Europas klimaambitioner for 2030 frem mod COP26. Vincent Chauvet (FR/RE) , ordfører og borgmester i Autun, sagde: "Min vigtigste ambition er at skabe balance mellem EU's ambitiøse klimamålsætninger for 2030, og hvad de forskellige byer og regioner kan levere i dag. Men dette er ikke et mål i sig selv. Jeg forsøger at pege på, hvad der skal gøres for at skabe en forandringsbølge i hele EU, udlede den hemmelige ingrediens og anmode om, at byerne og regionerne og disses bidrag til COP26 tildeles en formel rolle."

Styrkelse af en klimaneutral økonomi: En EU-strategi for integration af energisystemet er titlen på et forslag til udtalelse udarbejdet af Gunārs Ansiņš (LV/RE) . Viceborgmesteren i Liepāja erklærede: "EU-strategien for integration af energisystemet er afgørende for den økonomiske genopretning i lokalområderne og regionerne, navnlig efter covid - 19-krisen. Energieffektivitet skal være et centralt mål for de lokale og regionale myndigheder. Integration af energisystemet kan samtidig bidrage til at øge de lokale og regionale myndigheders energieffektivitet, idet de ressourcer, der er til rådighed, anvendes til at sikre et skift i retning af mere effektive energiteknologier."

Adam Struzik (PL/EPP) er ordfører for forslaget til udtalelse om Sikre og bæredygtige kemikalier for et giftfrit miljø i Europas byer og regioner. Regionalrådsformanden i Mazowieckie sagde: " Kemikaliestrategien med bæredygtighed for øje er et vigtigt element i en økonomisk politik baseret på grønne løsninger. Regionerne og samfundet afventer resultaterne af dens gennemførelse. I denne udtalelse ønsker vi at påpege regionernes rolle i processen for implementering af strategien ved at fokusere på borgernes sundhed og miljøet. Strategien giver en mulighed for at forbedre konkurrenceevnen gennem innovation ."

Emma Nohrén (SE/De Grønne) , ordfører for RU's forslag til udtalelse om Lokale og regionale myndigheder, der beskytter havmiljøet sagde: "Hvis vi svigter havene, tager vi livet af vores planet. Vi har allerede mistet værdifuld tid, og vi har ikke realiseret et godt miljø i EU's havområder. Tiden er inde til at handle nu! Hvis vi udnytter den enorme kraft, der ligger i EU's kommuner og regioner, kan vi åbne sluserne for en reel indsats for at genoprette vores have."

Yderligere oplysninger:

Den grønne pagt – Going Local er et nyt RU-initiativ, der har til formål at sætte byer og regioner i centrum for den europæiske grønne pagt og sikre, at både EU's strategi for bæredygtig vækst og covid-19-genopretningsplanerne udmønter sig i direkte støtte til byer og regioner og håndgribelige projekter i alle lokalområder. "Den grønne pagt – Going Local" blev lanceret den 15. juni 2020 med nedsættelsen af en RU-arbejdsgruppe. For at fremskynde indsatsen omfatter "Den grønne pagt – Going Local" et onlinekort med 200 eksempler på bedste praksis.

Kontaktperson:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023