Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Energikrisen må ikke svække EU's globale klimaambitioner  

Mindre end en måned inden COP27 – FN's klimakonference (UNFCCC) – har Det Europæiske Regionsudvalg (RU) igen opfordret til at tildele de subnationale myndigheder en større rolle i de globale klimaforhandlinger og større anerkendelse i gennemførelsen af Parisaftalen. RU foreslår et globalt system til indberetning og overvågning af, hvor meget byer og regioner mindsker deres CO2-emissioner, og opfordrer medlemsstaterne og Rådet til at bakke entydigt op om, at der i COP27-konklusionerne medtages en henvisning til det presserende behov for tiltag til samarbejde på flere niveauer og for fuld inddragelse af de lokale og regionale myndigheder i gennemførelsen af Parisaftalen.

Efter en sommer med massiv tørke, oversvømmelser og brande i hele EU og med kraftigt stigende energipriser, inflation og millioner af europæere, der her til vinter risikerer at ende i energifattigdom, står energi- og klimakrisen øverst på dagsordenen for drøftelserne på RU's plenarforsamling i oktober og den europæiske uge for regioner og byer 2022.

Forud for FN's klimakonference, der indledes i Sharm El Sheikh den 6. november, afholdt RU's medlemmer en plenardebat om de subnationale myndigheders rolle på COP27 med næstformand for Europa-Parlamentets ENVI-udvalg, Bas Eickhout, borgmester i Utrecht og ICLEI's udsending på COP27, Sharon Dijksma, og borgmester i Chefchaouen og ICLEI's regionale formand for Afrika, Mohamed Sefiani.

Vasco Alves Cordeiro, formand for Det Europæiske Regionsudvalg, sagde i sin åbningstale: "Det står efterhånden alle klart, at vi har en klimakrise: Vi er nødt til at handle hurtigt og ikke længere nøjes med tilsagn, men begynde at skabe resultater. Beslutningerne på COP27 vil forme vores klima- og energipolitikker og berøre samtlige lokale og regionale myndigheder. Dette års COP27 finder sted midt i en energikrise, som Putins krig mod Ukraine har forværret, men som vi allerede for årtier siden burde have imødegået ved at bevæge os i retning af en klimaneutral økonomi. Det Europæiske Regionsudvalg vil give sin mening klart til kende på COP27 og fortsætte med at forstærke sine alliancer, både på EU-plan og globalt, for at indfri dette mål."

Rafał Trzaskowski (PL/EPP), borgmester i Warszawa og ny formand for RU's ENVE-underudvalg og arbejdsgruppen om den grønne pagt – going local, forklarede: "Ved at investere massivt i LED-gadebelysning har vi i Warszawa nedbragt energiforbruget og de offentlige udgifter betydeligt. Mange andre europæiske byer og regioner har forpligtet sig til at gennemføre bæredygtige løsninger, der skal gøre lokalsamfund til sundere og bedre steder at bo. Vi opfordrer derfor til, at der afsættes direkte midler til at gøre det lettere for lokale og regionale myndigheder at fremskynde energiomstillingen. Vi opfordrer også deltagerne på COP27 til at lytte til byerne og regionerne og glæder os over Europa-Parlamentets opbakning til øget samarbejde på flere niveauer. I den forbindelse opfordrer vi Kommissionens ledende næstformand, Frans Timmermans, til ved COP27-forhandlingsbordet at kæmpe for, at byer og regioner får en større rolle."Den beslutning om COP27, som Europa-Parlamentets ENVI-udvalg vedtog mandag den 3. oktober, understøtter RU's forslag om samarbejde på flere niveauer og en stærkere rolle til byer og regioner i gennemførelsen af Parisaftalen.

Med udtalelserne fra Alison Gilliland (IE/PES) og Olgierd Geblewicz (PL/EPP) sigter EU's forsamling af byer og regioner mod at styrke de lokale og regionale myndigheders rolle i de globale klimaforhandlinger og gennemførelsen af Parisaftalen. Diplomati mellem subnationale myndigheder og byer kan fjerne de nuværende flaskehalse i de globale klimaforhandlinger og vise, at det er muligt at øge ambitionsniveauet for at fremskynde energieffektivitet og udbredelsen af vedvarende energi som den eneste løsning til håndtering af den aktuelle energi- og klimakrise.

Alison Gilliland (IE/PES), medlem af byrådet i Dublin og ordfører for udtalelsen "Mod en strukturel inddragelse af byer og regioner i UNFCCC COP27", erklærede: "Vores økosystemer er beskadigede og skrøbelige, og mange af klimakrisens virkninger er allerede uigenkaldelige. Vi kan ikke lade krigen og energikrisen sætte en stopper for en retfærdig omstilling til en renere og mere bæredygtig planet. Der er behov for mere direkte finansiering og større støtte til byerne og regionerne, hvis vi skal nå vores klimamål. Som det fremgår af Glasgowklimapagten, er der behov for inklusiv forvaltning, og vi opfordrer alle RU's medlemmer til proaktivt at presse deres nationale delegationer til at medtage en udtrykkelig henvisning i Rådets konklusioner til den centrale rolle, som de subnationale myndigheder spiller i denne omstilling."

Olgierd Geblewicz (PL/EPP), formand for regionalrådet i Vestpommern og ordfører for udtalelsen "RU's rolle i styrkelsen af det subnationale klimadiplomati forud for COP27 og COP28", udtalte: "Subnationalt diplomati og bydiplomati anerkendes og udnyttes ikke i tilstrækkelig grad. Byerne og regionerne går forrest, både når det gælder om at afbøde konsekvenserne af klimaændringerne, men også at finde klimaløsninger. Vejen til større borgerinddragelse og stærke lokalsamfund, som er nødvendige for at kunne indfri løfterne i Parisaftalen, går gennem lokale og regionale myndigheder. Vi opfordrer Kommissionen til at inddrage de lokale og regionale myndigheder som borgernes ambassadører i klimaforhandlingerne. RU er som EU's forsamling af byer og regioner klar til at være den institution, der koordinerer det subnationale klimadiplomati med EU's partnerlande."

Jakub Piotr Chełstowski (PL/ECR), formand for regionalrådet i Śląskie og RU's ordfører for udtalelsen "Energipakken om gas-, brint- og metanemissioner", deltog også i debatten og understregede, at: "Den nye gaspakke og metanforordningen er sammen med "Fit for 55"-pakken og REPowerEU af central betydning for at nå de strategiske mål i den europæiske grønne pagt. Det er ligeledes afgørende for vores regionale økonomier og for at kunne holde trit med vores klimaambitioner, at vi udvikler markeder for brint og biometan og får nedbragt metanemissionerne."

Bemærkninger til redaktørerne:

Kontaktperson:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0)470 8810 37

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023