Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Direkte finansiering til byer og regioner er altafgørende for gennemførelsen af den grønne pagt på lokalt plan  

Direkte finansiering til byer og regioner, så de kan omsætte den grønne pagt til konkrete projekter på lokalt plan, er den største udfordring i den kommende tid

Mens landene i hele Europa oplever en genopblussen af covid-19-tilfælde, samarbejder EU's byer og regioner løbende om at gøre den grønne pagt til kernen i genopretningen. Direkte adgang til EU-midler med henblik på at gennemføre den grønne pagt og en retfærdig omstilling på lokalt plan er fortsat en topprioritet for de lokale og regionale myndigheder i hele EU.

På det andet møde i arbejdsgruppen om den grønne pagt – going local den 21. oktober drøftede medlemmerne af Det Europæiske Regionsudvalg (RU) de mange sager, der falder ind under EU's vækststrategi for opnåelse af klimaneutralitet inden 2050. Industri, transport, landbrug og et stærkt socialt Europa var blandt de emner, der blev drøftet.

Mødet fandt sted, efter at Kommissionen og RU i sidste uge forpligtede sig til en ny samarbejdsfase for at fremskynde gennemførelsen af den grønne pagt i Europas regioner og byer, navnlig på tre områder: energieffektivitet i bygninger, ren transport og grønnere byer.

Juan Espadas (ES/PES) , borgmester i Sevilla og formand for hhv. RU's underudvalg for Miljø, Klimaforandring og Energi (ENVE) og RU's arbejdsgruppe om den grønne pagt, sagde i sin åbningstale: "Den grønne pagt skal udgøre fundamentet for en bedre genopbygning af vores byer og regioner, skabelsen af nye arbejdspladser, nedbringelsen af CO 2 -emissioner og bekæmpelsen af social ulighed. I dag har Det Europæiske Regionsudvalg endnu en gang vist sin evne til at fungere som en platform, der effektivt samler de vigtigste aktører, herunder EU-institutionerne, de lokale og regionale myndigheder, civilsamfundet og erhvervslivet, om at skabe en mere bæredygtig fremtid for os alle".

På mødet i arbejdsgruppen om den grønne pagt – going local var RU's ordførere for vigtige sager vedrørende den grønne pagt samlet, herunder:

Andries Gryffroy (BE/EA) , medlem af det flamske parlament, der præsenterede sin udtalelse Konsekvenserne af klimaforandringerne for regionerne: en vurdering af den europæiske grønne pagt , som er under udarbejdelse. Læs vores interview med ordføreren, Andries Gryffroy, her .

Rafał Trzaskowski (PL/EPP) , borgmester i Warszawa, der talte om udtalelsen Den europæiske klimapagt , som blev vedtaget på den seneste plenarforsamling den 13. oktober 2020. Læs vores interview med borgmesteren, Rafał Trzaskowski, her .

Jeannette Baljeu (NL/Renew Europe) , medlem af provinsrådet for Zuid-Holland, der talte om udtalelsen "En ny industristrategi for Europa" , som blev enstemmigt vedtaget på plenarforsamlingen i oktober 2020. Læs vores interview med ordføreren, Jeanette Baljeu, her .

Anne Karjalainen (FI/PES) , medlem af byrådet i Kerava, der redegjorde for sin udtalelse "Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling" , som blev vedtaget ugen forinden på RU's plenarforsamling i oktober.

Declan McDonnell (IE/EA) , medlem af byrådet i Galway, der redegjorde for sin udtalelse "Lokale og regionale myndigheder i permanent dialog med borgerne" , som er et vigtigt bidrag til den forestående konference om Europas fremtid. Udtalelsen blev vedtaget på EØSU's plenarforsamling i oktober.

Adam Struzik (PL/EPP) , regionalrådsformand i Mazowieckie, der sammenfattede hovedpunkterne i sin udtalelse "Udfordringer for den offentlige transport i byer og storbyområder" , som forventes vedtaget på RU's plenarforsamling i december.

Guido Milana (IT/PES) , medlem af kommunalrådet i Olevano Romano, der sammenfattede sin udtalelse "Fra jord til bord – den lokale og regionale dimension" , der skal vedtages på RU's plenarforsamling i december.

Yderligere oplysninger:

Den grønne pagt – going local er et nyt initiativ fra Det Europæiske Regionsudvalg, som har til formål at sætte byer og regioner i centrum for den europæiske grønne pagt og sikre, at både EU's strategi for bæredygtig vækst og covid-19-genopretningsplanerne udmønter sig i direkte finansiering til byer og regioner og håndgribelige projekter i alle lokalområder. Den grønne pagt - going local blev lanceret den 15. juni 2020 med oprettelsen af en særlig arbejdsgruppe  med 13 medlemmer . Du kan læse pressemeddelelsen her .

Under en debat på plenarforsamlingen den 13. oktober 2020 med Frans Timmermans, ledende næstformand for Kommissionen med ansvar for den europæiske grønne pagt, forpligtede Kommissionen og Det Europæiske Regionsudvalg sig til en ny samarbejdsfase med henblik på at fremskynde gennemførelsen af den grønne pagt i Europas regioner og byer. Du kan læse vores pressemeddelelse her.  

Byer og regioner er allerede i gang med at gennemføre omstillingen på lokalt plan. Du kan se RU's første 200 eksempler på bedste praksis for den grønne pagt på vores onlinekort .

Arrangementet er en del af den europæiske uge for regioner og byer 2020 .

Kontaktperson:

David Crous // david.crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Del :