Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Et digitalt Europa for alle: intelligente digitale løsninger skal komme alle EU - borgere til gode  

Formanden og den første næstformand for Det Europæiske Regionsudvalg (RU) opfordrer den næste Kommission til at sikre, at alle lokalsamfund og deres borgere får del i de økonomiske og sociale fordele, som den digitale omstilling giver. I forslaget "Et digitalt Europa for alle" fokuseres der på at holde øje med, udveksle og opskalere digitale innovationer. Dette blev drøftet på RU's og Kommissionens fælles møde om bredbåndsplatformen onsdag.

"Det er på tide, at fordelene ved den digitale revolution bliver skabt i fællesskab, og at hele EU får dem at mærke. Mens lokalsamfundene og de lokale og regionale myndigheder er direkte involveret i anvendelsen af det digitale indre marked i praksis, er der stor forskel på, i hvilken grad de er i stand til at håndtere forandringer og komme med nye løsninger. Indtil videre har især større byer, mere velstående regioner og nogle få lokalsamfund med et stærkt lokalt lederskab draget fordel af den digitale revolution", sagde RU's formand, Karl-Heinz Lambertz .

Den første næstformand, Markku Markkula , fremlagde det foreløbige forslag til bredbåndsplatformen , hvor lokale og regionale politikere fra EU's medlemsstater samarbejder med eksperter fra Kommissionen for at sætte skub i udbredelsen af højhastighedsbredbånd i EU's regioner.

"De intelligente løsninger, der udvikles på tværs af Europa, er ofte for små og ikke tilstrækkeligt interoperable. Som følge heraf presses de europæiske løsninger ud af markedet af globalt dominerende aktører. Europa har brug for en ny metode til at udbrede intelligente digitale løsninger og give de lokale og regionale aktører mulighed for i fællesskab at fremme den digitale revolution. Lad os sammen skabe solide europæiske digitale økosystemer og udforme en fremtid for og sammen med borgerne", fremhævede Markku Markkula.

Under en debat med Gerard De Graaf , direktør for det digitale indre marked i Kommissionens GD CNECT, drøftede medlemmer af bredbåndsplatformen de idéer og retningslinjer, som var blevet fremlagt af formanden, Karl - Heinz Lambertz, og den første næstformand, Markku Markkula. Disse går bl.a. ud på at:

udvikle et europæisk netværk af digitale innovationsknudepunkter, der er knyttet til regionale strategier for intelligent specialisering;

anvende forskellige EU-finansieringsinstrumenter, herunder strukturfonde, til at øge udbredelsen af digitale innovationsknudepunkter og højhastighedsbredbåndsforbindelser i alle EU-regioner;

udvikle regionale alliancer for digitale færdigheder med uddannelsessektoren for at imødekomme de lokale virksomheders digitale behov;

anvende revisionen af direktivet om offentlige indkøb til at fremme en gnidningsløs udbredelse af intelligente tjenester i tæt samarbejde med de digitale innovationsknudepunkter, gøre optimal brug af kollektive indkøbsordninger og i samarbejde med EIB gøre det nemmere at foretage kollektive indkøb;

opfordre medlemsstaterne til hver især at udvælge intelligente mønsterlandsbyer og -regioner og samtidig iværksætte målrettede uddannelses- og mainstreamingtiltag;

anvende nye digitale løsninger på lokalt plan med henblik på at etablere en permanent dialog med borgerne om spørgsmål, der spænder lige fra cybersikkerhed til digitale offentlige tjenester;

indføre et europæisk kuponsystem for e-forvaltningsrevisioner for 700 små og mellemstore byer, hvor eksperter i lokalforvaltning yder 15 dages konsulentbistand til deres respektive byråd;

indføre en række relevante indikatorer til måling af de fremskridt, der gøres på lokalt og regionalt plan, og regelmæssigt offentliggøre en rapport om status for den lokale/regionale dimension af det digitale indre marked.

De endelige forslag vil blive fremlagt på den digitale forsamling 2019 i Bukarest den 13.-14. juni.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tlf. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Del :