Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
De lokale ledere mener, at man bør tage fat på problemet med den digitale kløft for at støtte regioner og byer i den igangværende omstilling  

Gennemførelsen af en inklusiv digital omstilling i byområder og landdistrikter vil kræve øgede investeringer i infrastrukturnet, ajourførte strategier for digital modstandsdygtighed og et bedre samarbejde med de nationale regeringer og mellem medlemsstaterne. Det var konklusionerne fra den debat, der blev afholdt på Det Europæiske Regionsudvalgs (RU's) plenarforsamling den 8. februar med deltagelse afMargrethe Vestager, ledende næstformand for Kommissionen med ansvar for kommissærgruppen et Europa Klar til den Digitale Tidsalder.

I debatten med Margrethe Vestager understregede de regionale og lokale ledere, at de lokale og regionale myndigheders forberedelse på den digitale tidsalder er en nøglefaktor for de offentlige tjenesters bæredygtighed i en tid med stigende afhængighed af digitale teknologier, cloud computing, data og interoperable informationssystemer. En afgørende del af udviklingen af fremtidens digitale samfund er at sikre, at borgerne har adgang til de oplysninger og de værktøjer, de har brug for.

Formanden for Det Europæiske Regionsudvalg, Vasco Alves Cordeiro (PT/PES), sagde: "Den digitale omstilling er vor tids store udfordring, men det er fortsat afgørende at sætte mennesker i centrum for at undgå at skabe nye territoriale kløfter og sociale uligheder. Regionsudvalget mener, at EU's digitale dagsorden bør opbygges i samarbejde med byer og regioner for at opnå bedre offentlige tjenester, skabe nye arbejdspladser og støtte uddannelse og gå hånd i hånd med gennemførelsen af den grønne pagt."

Ledende næstformand Margrethe Vestager understregede, at lokale og regionale myndigheder spiller en central rolle med hensyn til at stille digitale teknologier til rådighed for alle borgere, og at digitale offentlige tjenester er nødt til at blive forbedret, så man kan garantere sikre og tilgængelige værktøjer. RU's medlemmer fremhævede behovet for, at ledere i den offentlige og private sektor samarbejder om at støtte digitalisering og innovation og bidrager til den igangværende indsats inden for energisikkerhed og grøn teknologi for at styrke EU's strategiske autonomi. Man kan kun opnå en inklusiv digital og grøn omstilling i byområder og landdistrikter, hvis alle har adgang til den nødvendige digitale infrastruktur, og hver enkelt region råder over effektive og innovative digitale værktøjer.

Den digitale kløft mellem byområder og landdistrikter vil vokse sig større uden den nødvendige adgang til internettet og digitale tjenester på centrale områder såsom sundhedspleje, uddannelse, offentlige tjenester og social inklusion. Det forudsætter til gengæld et stærkere og mere effektivt samarbejde mellem og inden for medlemsstaternes offentlige forvaltninger. 

Den digitale omstilling – med forbedret adgang til og brug af digitale teknologier og udnyttelse af de betydelige muligheder, de kan give – vil have enorm betydning for samhørigheden i EU og er afgørende for opfyldelsen af målene for det digitale årti 2030.Med dette in mente forsøger RU at tilføje den digitale dimension til definitionen af økonomisk, social og territorial samhørighed, der er anerkendt i EU-traktaterne, med henblik på at strømline investeringer i "inklusiv" digitalisering. I en tid med stadig større konnektivitet mangler mange byområder og landdistrikter stadig de avancerede netværk, de har brug for, samtidig med at borgerne ofte har for ringe digitale færdigheder. At slå bro over den digitale kløft kræver en varieret tilgang, hvor strategier for digital omstilling er tilpasset de enkelte regioners behov for at sikre, at ingen lades i stikken.

Baggrund:

En kommende studie fra RU vil undersøge, hvordan det står til med den digitale modstandsdygtighed på tværs af lokale og regionale myndigheder i EU og undersøge de løsninger og midler, der anvendes på regionalt og lokalt niveau for at styrke denne modstandsdygtighed. Læs mere her.

Kontaktperson:

Monica Tiberi – formandens talspersonTlf.: +32 479 51 74 43Monica.Tiberi@cor.europa.eu

Theresa Sostmann

Tlf. +32 475 99 94 15

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023