Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Michel Barnier og Londons borgmester drøfter brexit med EU's regionale og lokale ledere  

Også på dagsordenen for RU's plenarforsamling ( #CoRplenary ): tysk minister og fire EU - kommissærer drøfter klimamål, integration, landbrug, udvidelse og EU's strategiske overvejelser.

Den Europæiske Unions chefforhandler Michel Barnier, Londons borgmester Sadiq Khan og formanden for regionalrådet i Bretagne Loïg Chesnais-Girard taler ved Det Europæiske Regionsudvalgs første helt igennem virtuelle plenarforsamling den 9. december. Under debatten om brexit, som afholdes kun lidt over tre uger inden udløbet af overgangsperioden for Det Forenede Kongeriges udtræden af EU, og med en handelsaftale, som endnu ikke er faldet på plads, vil de territoriale konsekvenser af brexit og de fremtidige forbindelser mellem regioner og byer og de decentrale forvaltninger i henholdsvis UK og EU blive berørt.

Følg plenarforsamlingen på Regionsudvalgets hjemmeside

8. december, intensivering af klimaindsatsen i en tid med covid-19

To dage inden Det Europæiske Råd skal drøfte et potentielt nyt klimamål for 2030, vil Det Europæiske Regionsudvalg også byde Svenja Schulze – tysk forbundsminister for miljø, naturbeskyttelse og nuklear sikkerhed – velkommen på sin plenarforsamling. Ministeren vil gøre status over de fremskridt, der er gjort under det tyske rådsformandskab med hensyn til klima og energi, og drøfte de forslag, som regioner og byer har fremsat med henblik på at tackle klimaforandringerne og sikre en grøn europæisk genopretning, hvilket er en prioritet for udvalget.

9. december, fremtiden for EU's udvidelse

Olivér Várhelyi , EU-kommissær med ansvar for naboskabspolitik og udvidelse, vil den 9. december tale om EU's forbindelser til nabolandene, herunder de lande på Vestbalkan, som ønsker at blive medlem af EU.

10. december, genopretning gennem europæisk fremsyn

Maroš Šefčovič , næstformand for Kommissionen med ansvar for interinstitutionelle forbindelser og fremsyn, fremlægger den første fremsynsrapport, som har fokus på modstandsdygtighed og Kommissionens arbejdsprogram for 2021 – herunder også EU's bestræbelser på at sætte gang i genopretningen efter covid-19-pandemien.

10. december, migration: Regionsudvalget og Kommissionen lancerer en handlingsplan

Ylva Johansson , EU-kommissær med ansvar for indre anliggender, vil den 10. december tale om den nye pagt om migration og asyl , samt pagtens kerneelement, handlingsplanen for inklusion og integration . Med udgangspunkt i det integrationsinitiativ , som blev lanceret i 2019, vil Kommissionen og udvalget iværksætte et skræddersyet partnerskab, som skal støtte de lokale og regionale myndigheder i forbindelse med gennemførelsen af politikker for integration af migranter i deres samfund.

10. december, støtte til genopretning i Europas landdistrikter

Janusz Wojciechowski , EU-kommissær for landbrug, vil tale om, hvordan man kan styrke genopretningen i Europas landdistrikter. Plenardebatten vil fokusere på, hvordan man kan koordinere EU's fælles landbrugspolitik, strukturfondene og genopretnings- og resiliensfaciliteten med henblik på at støtte lokale producenter, fremme den grønne omstilling i fødevareindustrien, styrke samhørigheden og diversificere vækstmulighederne i landdistrikterne.

RU's medlemmer vil også debattere og vedtage ni udtalelser med anbefalinger, som afspejler disse politiske prioriteter for EU's regioner og byer. Udvalget vil desuden vedtage en resolution om Kommissionens arbejdsprogram for 2021.

VIGTIGE DEBATTER

8. december kl. 16.15 : Indlæg og debat om Intensivering af klimaindsatsen i en tid med covid-19 med Svenja Schulze , tysk forbundsminister for miljø, naturbeskyttelse og nuklear sikkerhed.

9. december kl. 14.30 : Debat om aftalen mellem EU og UK og de territoriale konsekvenser af brexit med Michel Barnier , chef for taskforcen for forbindelserne med Det Forenede Kongerige, Kommissionen, Londons borgmester Sadiq Kahn og formanden for regionalrådet i Bretagne Loïg Chesnais-Girard.

9. december kl. 17.00: Debat om udvidelsespakken og den europæiske naboskabspolitik, med Olivér Várhelyi , EU - kommissær med ansvar for naboskabspolitik og udvidelse.

10. december kl. 11.00: Debat om den nye pagt om migration og asyl med Ylva Johansson , EU-kommissær med ansvar for indre anliggender.

10. december kl. 14.30: Debat om genopretning og modstandsdygtighed i landdistrikter med Janusz Wojciechowski , EU-kommissær med ansvar for landbrug.

10. december kl. 15.30: Debat om Kommissionens arbejdsprogram for 2021 og EU's første strategiske fremsynsrapport med Maroš Šefčovič , næstformand for Kommissionen med ansvar for interinstitutionelle forbindelser og fremsyn.

UDTALELSER TIL VEDTAGELSE

  • Evaluering af den økonomiske styring. Ordfører: Elio Di Rupo (BE/PES), ministerpræsident i Vallonien.
  • Styrkelse af lokale myndigheder og repræsentativt demokrati ved hjælp af nye digitale teknologiske værktøjer. Ordfører: Rait Pihelgas (EE/Renew Europe), kommunalbestyrelsen i Järva.
  • Konsekvenserne af klimaforandringerne for regionerne: en vurdering af den europæiske grønne pagt . Ordfører Andries Gryffroy (BE/EA), medlem af det flamske parlament.
  • Muligheder og synergier i forbindelse med forebyggende tilpasning til klimaændringerne for at fremme bæredygtighed og forbedre livskvaliteten i regioner og kommuner . Ordfører: Markku Markkula (FI/EPP), medlem af byrådet i Espoo.
  • Udfordringer for den offentlige transport i byer og storbyområder . Ordfører: Adam Struzik (PL/EPP), formand for Mazowieckie-regionen.
  • Fra jord til bord – den lokale og regionale dimension . Ordfører: Guido Milana (IT/PES), medlem af byrådet i Olevano Romano.
  • En EU-strategi for genoplivning af landdistrikterne . Ordfører: Enda Stenson (IE/EA), Leitrim County Council.
  • Kommissionens rapport om gennemførelsen af et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi. Ordfører: Ángel Víctor Torres Pérez (ES/PES), leder af regionalregeringen på De Kanariske Øer.
  • En mere bæredygtig turisme for EU's byer og regioner . Ordfører: Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES/RE), viceminister for turisme, fornyelse, retlige anliggender og kommunalforvaltning i Andalusiens regionalregering.

Praktiske oplysninger:

Sted : virtuelt.

Dato : Tirsdag den 8. december – torsdag den 10. december 2020.

Baggrundsmateriale : Plenarforsamlingens dagsorden og udtalelser og ændringsforslag .

Webstreaming : på RU's websted .

Kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/JOIN-US-FOR-EUROPCOM-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Join us for EuroPCom 2022!
Join us for EuroPCom 2022!
19.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HATE-SPEECH-AGAINST-LOCAL-POLITICIANS-HAS-WORSENED-SIGNIFICANTLY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
03.12.2021