Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU-alliance advarer Kommissionen: nedskæringer i de regionale midler sætter Europas fremtid på spil  

EU's samhørighedspolitik skal fortsat udgøre mindst en tredjedel af EU-budgettet efter 2020 og støtte alle regioner i EU. Nedskæringer i samhørighedspolitikken risikerer at gøre skellene i EU større og undergrave EU's fremtid. Det var det budskab, som den EU-omspændende #CohesionAlliance i dag overbragte Kommissionen, inden denne offentliggør det fremtidige EU-budget den 2. maj.

Samhørighedspolitikken, der i perioden 2014-2020 beløb sig til mere end 350 mia. EUR og gennemføres via De europæiske struktur- og investeringsfonde, er EU's vigtigste investeringsredskab til at udligne regionale forskelle, skabe arbejdspladser, åbne op for nye forretningsmuligheder og tage fat på større globale spørgsmål såsom klimaændringer og migration. Det er den eneste EU-politik, der dækker samtlige lokalsamfund i EU, og som involverer lokale aktører, for at gennemføre vækststrategier ud fra fælles EU-mål.

Som følge af Brexit og fordi der er behov for, at EU finansierer nye prioriteter såsom forsvar, sikkerhed og kontrol ved de ydre grænser, risikerer budgetbevillingerne til samhørighedspolitikken at blive skåret ned i EU's kommende langsigtede budget – den såkaldte flerårige finansielle ramme – som fastlægger loftet for EU's udgifter for perioden efter 2020. For at undgå dette og for at øge bevidstheden om samhørighedspolitikkens yderst vigtige rolle, blev #CohesionAlliance oprindelig lanceret i oktober sidste år af førende sammenslutninger af regioner og byerEuropæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab (AGEG), Forsamlingen af Regioner i Europa (AER), Konferencen af Europæiske Regionale Lovgivende Forsamlinger (CALRE), de Europæiske Kommuners og Regioners Råd (CEMR), Konferencen af Perifere Kystregioner i Europa (CPMR), Eurocities samt Det Europæiske Regionsudvalg.

Alliancen ønsker, at EU's budget efter 2020 gør samhørighedspolitikken stærkere, mere effektiv, synlig og tilgængelig for alle regioner i EU. Siden alliancen offentliggjorde sin erklæring, er den blevet underskrevet af mere end 4000 individuelle støtter, 100 regioner, 70 byer og distrikter, 50 sammenslutninger af regionale og lokale regeringer, 40 medlemmer af Europa-Parlamentet og 30 sektorsammenslutninger i EU.

"Samhørighedspolitikken er gammel, men ikke gammeldags. Den vil fortsat spille en rolle på EU's næste budget. Vi kan ikke garantere, at der ikke sker nedskæringer, men tanken er, at begrænse dem til mellem 5 og 10 %" , sagde EU's budgetkommissær Günther Oettinger , som opfordrede alle partnere til handling for at overbevise de nationale regeringer om, at en lille stigning i medlemsstaternes bidrag er nødvendig, hvis EU skal kunne klare sine opgaver.

Helt på linje hermed var Corina Crețu, EU-kommissæren for regionalpolitik, som understregede: "Europa har i dag mere end nogensinde tidligere behov for samhørighed, ikke blot af økonomiske årsager, men også af sociale og politiske årsager. Takket være #CohesionAlliance giver tusinder af denne politiks støttemodtagere, som repræsenterer byer og regioner, sundheds-, uddannelses- og erhvervssektoren, klart og tydeligt udtryk for, at Europa og samhørighedspolitik er to sider af samme sag".

Generaldirektøren for ydre anliggender i Extremaduras regionalregering, Rosa Balas Torres , udtalte på AGEG's vegne: "de nuværende territoriale samarbejdsprogrammer bør opretholdes som naturlige dele af europæisk samhørighed, hvor borgere og territorier nærmer sig hinanden på tværs af nationale grænser. Ifølge Kommissionens seneste meddelelse om grænseregioner bør grænseoverskridende og tværnationale løsninger videreudvikles på andre EU-politikområder såsom beskæftigelse, sundhed, tilgængelighed og konnektivitet".

Formanden for AER og formand for den svenske region Västra Götaland, Magnus Berntsson , sagde: "en stærk og samhørighedspolitik for alle regioner er den mest intelligente og mest logiske investering, EU kan foretage i sin fremtiden . I fremtidens EU er samhørighedspolitik vores mest effektive redskab til forbedring af borgernes livskvalitet samt fremme af et forenet, stærkt og konkurrencedygtigt Europa".

Formanden for CALRE, Ana Luís , der også er formand for den lovgivende forsamling i den selvstyrende region Azorerne i Portugal, understregede, at: "det er på tide at stå sammen og finde fælles fodslag i forsvaret af EU's grundlæggende principper såsom samhørighed og solidaritet. Derfor har CALRE været med i #CohesionAlliance lige fra begyndelsen. EU har behov for en stærk og effektiv samhørighedspolitik i hver eneste region".

Talsmand for CEMR og medlem af byrådet i Malmö, Ilmar Reepalu , sagde: "om EU's nye prioriteter som social inklusion og klimatiltag bliver en succes afhænger af, om byerne og regionerne formår at investere i deres områder. Disse investeringer kan ikke lade sig gøre uden samhørighedspolitikken. EU bør være konsekvent og styrke samhørighedspolitikken i det fremtidige budget".

RU's formand Karl-Heinz Lambertz understregede, at: "hvis vi ønsker et EU, der investerer i hvert eneste lokalsamfund, et EU, der er mere effektivt, synligt, mindre centraliseret og støtter samarbejde på tværs af grænserne, så har vi behov for en stærk samhørighedspolitik for alle regioner og et større EU-budget. En nedskæring af budgettet vil få alvorlige konsekvenser for den fremtidige velstand og enhed i Den Europæiske Union".

Det samme emne blev fremhævet af formanden for CPMR, Vasco Alves Cordeiro , som også er leder af regeringen i den portugisiske selvstyrende region Azorerne: "Det fremtidige EU-budget bør afspejle EU's ambitioner og prioriteter og udstyre regionerne med den nødvendige fleksibilitet for på lokalt plan at kunne gennemføre EU's politiske visioner for fremtiden. Visse prioriteter kan udelukkende opnås gennem samhørighedspolitikken".

Formanden for Eurocities og borgmester i Ghent i Belgien, Daniël Termont , understregede samhørighedspolitikkens altafgørende rolle således: "samhørighedspolitikken er den lim, der holder sammen på EU, mens vi stræber mod en fremtid, der er mere bæredygtig, inklusiv, demokratisk og fremgangsrig. Støtte til innovation, samarbejde og solidaritet gennem en stærk samhørighedspolitik vil gøre det muligt for EU at forblive et forbillede for verden omkring os i de kommende generationer".

Baggrund

#CohesionAlliance er en koalition for dem, der mener, at EU's samhørighedspolitik fortsat skal være en bærende søjle i EU. Alliancen blev oprettet gennem et samarbejde mellem de førende europæiske sammenslutninger af byer og regioner og Det Europæiske Regionsudvalg. Den opfordrer til, at EU's budget efter 2020 gør samhørighedspolitikken stærkere, mere effektiv, synlig og tilgængelig for alle regioner i Den Europæiske Union. Nationale, regionale og lokale myndigheder, SMV'er, NGO'er, skoler, universiteter, kulturelle organisationer, kort sagt alle, der tror på EU's samhørighedspolitik, er velkommen til at tilslutte sig #CohesionAlliance ved at underskrive erklæringen.

Yderligere oplysninger:

Fotos

Faktablade om samhørighed

Underskrivere af #CohesionAlliance

Kort over #CohesionAlliance

Kontaktpersoner for pressen:

cohesionalliance@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023