Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Regioner og byer efterlyser en mere ambitiøs støtte til de kulturelle og kreative sektorer for at klare de dramatiske økonomiske tab  

Kunst og kultur bør betragtes som en basal fornødenhed og ikke straffes af nedlukninger

Regioner og byer efterlyser koordineret støtte fra EU og medlemsstaterne til at genstarte de kulturelle og kreative sektorer, der er blandt de hårdest ramte af covid-19-krisen og de nationale nedlukninger. I en debat med Mariya Gabriel, der er EU-kommissær med ansvar for innovation, forskning, kultur, uddannelse og ungdom, understregede medlemmerne af Det Europæiske Regionsudvalg det store bidrag, som kultur og kulturarv yder til lokal og regional udvikling og til EU's værdier, identiteter og medborgerskab. De fremførte, at kunst og kultur bør spille en mere fremtrædende rolle i debatten om EU's fremtid.

Apostolos Tzitzikostas , formand for Det Europæiske Regionsudvalg og leder af regionalregeringen i den græske region Centralmakedonien, sagde: "I 2020 alene led de kulturelle og kreative sektorer finansielle tab på op til 70 %. Det bringer ikke kun arbejdspladser og virksomheder i fare, men også vores egen kulturarv og identitet. Kultur og kreativitet styrker vores samfunds sociale samhørighed og er kernen i vores identitet og traditioner. At investere i kultur er lig med at investere i vores eksistens som europæiske borgere, og vi er derfor nødt til at støtte disse sektorer mere ambitiøst og i større omfang på både EU-plan og på nationalt, regionalt og lokalt plan."

Kommissær Mariya Gabriel talte til RU's forsamling i dag: "De kulturelle og kreative sektorer er særligt hårdt ramt af pandemien og har derfor brug for og fortjener vores ypperste. Byer og regioner er vigtige allierede i disse bestræbelser. Med fælles støtte vil vi sikre, at kulturen kan og vil spille en central rolle i opbygningen af et grønnere, mere dynamisk og mere modstandsdygtigt Europa."

Efter debatten fremlagde RU's ordfører Giuseppe Varacalli (IT/Renew E.) sin udtalelse om "En ny start for de kulturelle og kreative sektorer" . Udtalelsen opfordrer indtrængende til, at det sikres, at EU-midlerne når ud til alle dele af den kulturelle og kreative sektor og alle dem, der er med til at skabe den.

"De lokale og regionale myndigheder bør anvende EU-midler og de forskellige programmer og foranstaltninger til at fremme individuelle kunstnere og udvikle muligheder for arrangementer og udvekslinger, også online. Dette kan bidrage til at sætte regionernes store, gemte kreative potentiale fri og dermed gøre disse kunstnere til ambassadører og drivkræfter for deres egen kultur. Byer og regioner, der kan bruge og fortælle deres historie og forny og genopfinde sig selv, har ikke alene en positiv indvirkning på turismen og dennes økonomiske potentiale, men også på virksomheder, der har etableret sig dér", sagde Giuseppe Varacalli, der er medlem af byrådet i Gerace i Reggio Calabria.

MEP Laurence Farreng (FR/Renew E.), der er ordfører for Europa-Parlamentets betænkning om effektive foranstaltninger til at gøre Erasmus+, Et Kreativt Europa og Det Europæiske Solidaritetskorps grønnere , tilføjede: "Efter et år på pause er det blevet klart, at kulturen får brug for Europa til sin genopretning. Denne fremtidige genopretning skal ske så tæt på borgerne som muligt – på lokalt plan – men der er også brug for en indsats på europæisk plan for at sikre, at vi ikke glemmer en eneste kunstner, forfatter, musiker, skuespiller eller instruktør. Jeg glæder mig derfor over, at Det Europæiske Regionsudvalg bakker op om Europa-Parlamentets opfordring til at afsætte mindst 2 % af genopretningsmidlerne til disse centrale aktører i vores økonomi og – vigtigst af alt – i vores europæiske identitet."

Flere oplysninger:

De kulturelle og kreative sektorer indtager en særlig plads i den fælles handlingsplan , der blev indgået mellem Det Europæiske Regionsudvalg og kommissær Mariya Gabriels tjenestegrene (GD EAC, GD RTD og JRC) i november 2020. Handlingsplanen giver mulighed for et styrket samarbejde og politisk udveksling, f.eks. omkring initiativet Den Europæiske Kulturhovedstad, konferencer og arrangementer på højt plan, peerlæringsprojekter og udformning og gennemførelse af det nye europæiske Bauhaus-initiativ.

RU opfordrer i udtalelsen til, at de kulturelle og kreative sektorer behandles som producenter af basale fornødenheder, så de i tilfælde af nye ekstraordinære begivenheder som covid-19-pandemien ikke stilles ringere under en nedlukning. RU foreslår, at der udarbejdes fælles retningslinjer for at sikre, at de kan fortsætte deres aktiviteter, dog med begrænset adgang. Udvalget glæder sig over den nylige aftale om programmet Et Kreativt Europa, som sikrer 2,2 mia. EUR i støtte til kunstnere og gør det nemmere for mindre kulturprojekter at deltage. Det opfordrer imidlertid til, at investeringer fra de forskellige EU-fonde kanaliseres bedre ind i kulturen, og at det gøres muligt at øge andelen af samfinansiering til op til 80 % for projekter, der udføres af små aktører. Regionerne og byerne er enige med Europa - Parlamentet i, at det er nødvendigt at øremærke mindst 2 % af midlerne fra genopretnings- og resiliensfaciliteten til de kulturelle og kreative sektorer og industrier. De opfordrer også til, at midler fra REACT-EU - og SURE - instrumenterne bruges til at støtte disse sektorer på nationalt plan.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tlf. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPE-UPCOMING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-SKILLS-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
09.02.2023