Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Covid-19: Vi opfordrer alle EU-institutioner og medlemsstater til at fremlægge en ambitiøs genopretningsplan for et bæredygtigt, modstandsdygtigt og socialt retfærdigt Europa, som hverken lader områder eller mennesker i stikken  

Fælles erklæring fra Det Europæiske Regionsudvalgs formandskonference

Som borgmestre, regionsformænd og lokale og regionale folkevalgte står vi forrest i kampen mod coronavirus. Covid-19 har medført et hidtil uset chok, som kræver øjeblikkelige foranstaltninger og en ambitiøs social og økonomisk genopretningsplan for Den Europæiske Union med udgangspunkt i solidaritet, bæredygtighed, modstandsdygtighed og social retfærdighed i overensstemmelse med dagsordenen for den europæiske grønne aftale og dagsordenen for den digitale omstilling. Sammen med alle myndighedsniveauer på tværs af Europa forpligter vi os til at gøre en fælles indsats for at bekæmpe pandemien, beskytte vores borgere og bidrage til den økonomiske, sociale og økonomiske genopretning.

I denne vanskelige tid prioriterer vi som regionale og lokale myndigheder fortsat at levere sundhedsydelser og offentlige tjenesteydelser til vores borgere og sikre, at ingen lades i stikken. Vi gør alt for at støtte de lokale økonomier, redde arbejdspladser, skabe nye beskæftigelsesmuligheder, hjælpe alle virksomheder med at fortsætte deres aktiviteter og tilbyde uddannelse af høj kvalitet. Vores praktiske arbejde supplerer indsatsen på EU-plan og nationalt plan, men der skal mere til, især for så vidt angår solidaritet på tværs af grænserne.

Det er derfor helt afgørende for os, at der oprettes en EU-sundhedsberedskabsmekanisme , der skal fungere som et synergiredskab til at integrere og strømline EU-ressourcer og nationale og regionale/lokale ressourcer med henblik på at finansiere indkøb af medicinsk udstyr og faciliteter og således styrke Kommissionens indsats på området. EU er også nødt til at finansiere et regionalt sundheds- og hospitalsprogram, der skal vurdere, tilpasse og føre tilsyn med de regionale sundhedssystemers kapacitet i praksis og investere i sikring af sundhedssystemernes bæredygtighed. Et nyt europæisk pandemikoordinationscenter bør inddrage regionerne og byerne direkte. Der skal koordineres mere effektivt på tværs af grænserne for at kunne yde sundhedstjenester til borgerne. På et senere tidspunkt må EU, medlemsstaterne, byerne og regionerne overveje, hvordan de kan genoprette balancen i deres beføjelser på sundhedsområdet i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

For at kompensere for tab af indkomstskat bør der udarbejdes en række EU-mekanismer, der giver de lokale og regionale myndigheder mulighed for direkte adgang til finansieringsordninger. De regionale og lokale samfund skal have hjælp til at omlægge de offentlige tjenesteydelser, så de bliver digitale, bæredygtige og modstandsdygtige. EU bør stille nye midler og forenklede procedurer for bæredygtig lokal infrastruktur til rådighed og støtte SMV'er ved hjælp af et postpandemisk udgiftsområde i InvestEU-fonden. Der bør også oprettes et særligt støtteprogram for små virksomheder, der er blevet hårdt ramt af afbrydelserne i fødevarekæden. Der bør udarbejdes en plan for inklusion i landdistrikterne for at fremme innovation, iværksætteri og konnektivitet i disse områder.

Vi efterlyser en ambitiøs genopretningsplan for et bæredygtigt, modstandsdygtigt og socialt Europa, så der kan opbygges en ny cirkulær og inklusiv økonomi, hvor alle eksisterende redskaber tages i brug for at sikre finansiel solidaritet. En plan, hvor der udvikles nye fælles finansielle instrumenter og indtægtskilder af den nødvendige størrelse og med tilstrækkelig lang løbetid til at være fuldt effektive. Centrum for en sådan genopretningsplan bør være en EU-genopretningsfond, der er forbundet med EU-budgettet og bygger på en europæisk gældsforsikring. Fonden bør råde over ca. 500 mia. EUR og skabe plads til fremtidsorienterede investeringer. Det nye EU-budget skal udgøre rygraden i genopretningen og bør øges betydeligt for at kunne fungere som et reelt solidaritets- og samhørighedsinstrument. Kun en ambitiøs flerårig finansiel ramme, der kan få EU - budgettets investeringer op på et hidtil uset niveau, vil kunne klare den udfordring, som en retfærdig og bæredygtig genopretning indebærer.

Man kan frigøre de nødvendige ressourcer og sikre en løftestangseffekt og mobilisering af yderligere offentlige og private investeringer ved at øge EU-budgettets investeringskapacitet og – i hvert fald midlertidigt – hæve loftet for EU-budgettet ud over EU's nuværende BNI på 1,2 % og overveje nye egne indtægter. Det er nødvendigt at styrke EU-budgettet for at kunne foretage yderligere investeringer og garantier med henblik på at hjælpe de nationale regeringer, regioner og byer med at genstarte økonomien og sikre en retfærdig omstilling. Det er helt afgørende at have en stærk samhørighedspolitik, der tager sigte på at mindske ulighederne og øge modstandsdygtigheden i medlemsstaterne, regionerne, byerne og landsbyerne på tværs af Europa. 

Alle nye foranstaltninger og den næste flerårige finansielle ramme er nødt til at tage de lokale og regionale myndigheders specifikke erfaringer i betragtning og støtte dem i deres sociale behandlingsindsatser og andre væsentlige borgertjenester. En tredjedel af de offentlige udgifter og to tredjedele af alle offentlige investeringer i EU varetages af lokale og regionale myndigheder. De bliver derfor uundværlige i genopbygningen af vores økonomi, gennemførelsen af den grønne omstilling og social innovation, så hverken områder eller mennesker lades i stikken, og de er derfor nødt til at være med helt fremme i udformningen og gennemførelsen af genopretningsplanerne.

* Det Europæiske Regionsudvalgs formandskonference:

Apostolos Tzitzikostas , formand for Det Europæiske Regionsudvalg og leder af regionalregeringen i regionen Centralmakedonien i Grækenland

Vasco Ilídio Alves Cordeiro , første næstformand for Det Europæiske Regionsudvalg og leder af regionalregeringen på Azorerne i Portugal

Olgierd Geblewicz , formand for EPP-Gruppen i Det Europæiske Regionsudvalg og formand for regionen Vestpommern i Polen

Christophe Rouillon , formand for PES-Gruppen i Det Europæiske Regionsudvalg og borgmester i Coulaines i Frankrig

François Decoster , formand for Gruppen Renew Europe i Det Europæiske Regionsudvalg og borgmester i Saint-Omer i Frankrig

Władysław Ortyl , formand for ECR-Gruppen i Det Europæiske Regionsudvalg og formand for regionen Podkarpackie i Polen

Kieran McCarthy , formand for EA-Gruppen i Det Europæiske Regionsudvalg og medlem af byrådet i Cork i Irland

Satu Haapanen , medformand for Gruppen De Grønne i Det Europæiske Regionsudvalg og medlem af byrådet i Oulu i Finland

Formandens talsperson :

Michele Cercone

Tlf. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023