Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Ingen tid at spilde: Vi skal hurtigst muligt gøre brug af EU-budgettet og covid - 19 - genopretningspakken  

EU's byer og regioner minder om, at millioner af europæere venter på en effektiv covid-19-genopretning i praksis, efter at det tyske formandskab for Rådet og Europa-Parlamentet i dag nåede frem til en politisk aftale om EU's budget og genopretningspakken

Som meddelt i dag , er der indgået en politisk aftale om EU's langsigtede budget og covid - 19 - genopretningspakken mellem det tyske rådsformandskab og Europa-Parlamentets forhandlere. Byer og regioner glæder sig over aftalen, men understreger behovet for at omsætte aftalen i praksis så hurtigt som muligt, så der kan tages hånd om den hidtil usete krise, som pandemien har skabt. Aftalen blev offentliggjort samtidig med at Det Europæiske Regionsudvalgs Underudvalg for Miljø, Klimaforandring og Energi (ENVE) holdt et videomøde tirsdag, den 10. november 2020.

Som reaktion på dagens politiske aftale om EU's langsigtede budget og genopretningspakken mellem det tyske formandskab for Rådet og Europa-Parlamentets forhandlere sagde Juan Espadas (ES/PES) , borgmester i Sevilla, formand for ENVE-underudvalget og arbejdsgruppen om den grønne pagt – Going Local : "Det er en stor dag for Europa og europæisk solidaritet. Byer og regioner har stået i forreste linje i kampen mod pandemien og er nu klar til gå i gang med en genopretning, der har fokus på at beskytte folkesundheden, gøre vores byer og regioner bæredygtige og inklusive og opfylde klimaambitionerne. Vi vil fortsat være på vagt for at sikre en tilgang baseret på flerniveaustyring og opfyldelse af målsætningerne i den europæiske grønne pagt.

ENVE-underudvalgets møde blev indledt med en debat om den grønne pagt, der fokuserede på "Opnåelse af klimamålene for 2030 og støtte til den grønne omstilling på lokalt og regionalt niveau" . I debatten deltog Eva Kracht , vicegeneraldirektør for europæisk politik i det tyske forbundsministerium for miljø, naturbeskyttelse og nuklear sikkerhed som repræsentant for EU-formandskabet, og Mauro Petriccion , generaldirektør i Kommissionens GD for Klima.

To repræsentanter fra hovedstæder i Visegradgruppen argumenterede for, at de lokale myndigheder bør tildeles en større rolle i både den grønne pagt og covid-19-genopretningsstrategien. Borgmesteren i Warszawa Rafal Trzaskowski (PL/EPP) og viceborgmesteren i Budapest Kata Tüttő (HU/PES) mindede om behovet for at give byer og regioner direkte adgang til EU-støtte og efterlyste direkte partnerskaber med EU, så der kan sikres en bedre planlægning og gennemførelse af covid-19-genopretningsprojekter, der fremskynder EU's opfyldelse af målet om klimaneutralitet. Warszawas borgmester Rafal Trzaskowski (PL/EPP) er blevet udpeget til RU's repræsentant i borgmesterpagtens bestyrelse.

På ENVE-underudvalgets møde blev følgende forslag til udtalelser behandlet:

Vedrørende den grønne pagt drøftede medlemmerne forslaget til udtalelse Konsekvenserne af klimaforandringerne for regionerne: en vurdering af den europæiske grønne pagt . Ordfører Andries Gryffroy (BE/EA), medlem af det flamske parlament, sagde: "For at realisere omstillingen til klimaneutralitet skal den grønne pagt støtte en bottom - up - tilgang. Vi opfordrer til, at den obligatoriske høring af lokale og regionale myndigheder udvides til alle områder under den grønne pagt og til, at de subnationale myndigheder i fuldt omfang inddrages i udformningen og gennemførelsen af de nationale genopretnings- og resiliensplaner. Vi er overbeviste om, at regioner og byer bør have en lettere og direkte adgang til støtte, og vi foreslår, at der oprettes en europæisk regional resultattavle til overvågning af fremskridtene i forbindelse med gennemførelsen af klimaforanstaltninger på lokalt niveau."

I forbindelse med klimatilpasning præsenterede ordfører Markku Markkula (FI/EPP) de vigtigste argumenter i forslaget til udtalelse "Muligheder og synergier i forbindelse med forebyggende tilpasning til klimaændringerne for at fremme bæredygtighed og forbedre livskvaliteten i regioner og kommuner: Hvilke rammebetingelser er nødvendige?" Den tidligere RU-formand og formand for byrådet i Espoo fastslog: " Klimaforandringerne udgør en global nødsituation . Klimatilpasning bør gå hånd i hånd med modvirkning af klimaforandringer. De lokale og regionale myndigheder er fast besluttede på at arbejde for et kulstofneutralt Europa inden 2050. Vi opfordrer Kommissionen til at udforme en ny EU-strategi for tilpasning til klimaændringer med klare mål og indikatorer, som bygger på principperne om aktiv nærhed og proportionalitet, bæredygtighed, den nyeste viden, forskning og innovation. Bæredygtighed bør blive den "nye normal" for alle myndighedsniveauer, lokalsamfund, virksomheder og enkeltpersoner."

Medlemmerne drøftede udtalelsen "Styrkelse af en klimaneutral økonomi: En EU-strategi for integration af energisystemet" . Ordfører  Gunārs Ansiņš (LV/RE) sagde: "Princippet om "energieffektivitet først" har topprioritet i bestræbelserne på at sikre en ressourceeffektiv fremtid i Europa. Vores energisystem bør anvende en stadig stigende andel af vedvarende energi, integrere forskellige energibærere på forskellig vis og udvides til at omfatte hele Europa. Forskellige energibærere – elektricitet, gas og varme – bør kunne flyde frit mellem husholdninger, transportsektoren og industrien, hvilket vil skabe mulighed for en mere omfattende dekarbonisering og dermed reducere de omkostninger, der er forbundet med at opfylde EU's mål om klimaneutralitet i 2050."

ENVE-medlemmerne udpegede følgende ordførere:

Dimitrios Karnavos (EL/EPP) , borgmester i Kallithea, blev udpeget til ordfører for "Det 8. miljøhandlingsprogram."

Vincent Chauvet (FR/RE) , borgmester i Autun, blev udpeget til ordfører for "Styrkelse af Europas klimaambitioner for 2030 frem mod COP26."

Adam Struzik (PL/EPP) , formand for Mazowieckie-regionen, blev udpeget til ordfører for "Kemikaliestrategien for bæredygtighed."

Baggrund:

Læs her ENVOY-nyhedsbrevet (6. november 2020).

Pressemeddelelse (22. oktober 2020) Direkte finansiering til byer og regioner er altafgørende for gennemførelsen af den grønne pagt på lokalt plan.

Den grønne pagt – Going Local er et nyt initiativ fra Det Europæiske Regionsudvalg, der har til formål at sætte byer og regioner i centrum for den europæiske grønne pagt og sikre, at både EU's strategi for bæredygtig vækst og covid - 19-genopretningsplanerne udmønter sig i direkte støtte til byer og regioner og håndgribelige projekter i alle lokalområder. Den grønne pagt – Going Local blev lanceret den 15. juni 2020 med oprettelsen af en særlig arbejdsgruppe  med 13 medlemmer . Du kan læse pressemeddelelsen her .

Under en debat på plenarforsamlingen den 13. oktober 2020 med Frans Timmermans, ledende næstformand for Kommissionen med ansvar for den europæiske grønne pagt, forpligtede Kommissionen og Det Europæiske Regionsudvalg sig til en ny samarbejdsfase med henblik på at fremskynde gennemførelsen af den grønne pagt i Europas regioner og byer. Du kan læse vores pressemeddelelse her.  

Byer og regioner er allerede i gang med at gennemføre omstillingen på lokalt plan. Du kan se RU's første 200 eksempler på bedste praksis for den grønne pagt på vores onlinekort .

Kontaktperson:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023