Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Covid-19-krisen har gjort behovet for konferencen om Europas fremtid endnu mere akut  

Konferencen skal føre til konkrete politiske forandringer, siger de lokale og regionale ledere

Medlemmer af Det Europæiske Regionsudvalg og Gabriele Bischoff , som er medlem af Europa-Parlamentet og næstformand i Europa-Parlamentets Udvalg om Konstitutionelle Anliggender (AFCO), diskuterede i RU's Underudvalg for Borgerrettigheder, Styreformer og Institutionelle og Eksterne Forbindelser - CIVEX-underudvalget - hvordan man skal gå videre i arbejdet med konferencen om Europas fremtid. De lokale og regionale ledere mener, at den nuværende krise gør det endnu mere presserende, at EU arbejder for at blive mere effektivt, demokratisk og komme nærmere borgerne. RU bifalder Rådets holdning, der blev udstedt den 24. juni, og ser den som et vigtigt skridt fremad, da den baner vejen for forhandlinger om konferencens styring, indhold og struktur. Udvalget opfordrer dog også til, at arbejdet påbegyndes , så snart den pandemiske situation tillader det. Gabriele Bischoff understregede, at lokale og regionale ledere bør spille en vigtig rolle i denne proces.

Allerede tilbage i juli 2019 kunne RU glæde sig over kommissionsformandens forslag om at lancere en toårig konference om Europas fremtid med det formål at sætte nyt skub i den europæiske opbygning og styrke demokratiet i Europa. Udvalget mente sig berettiget til at deltage aktivt i processen af tre grunde: for det første fordi RU er regionernes og byernes stemme på EU-niveau, for det andet fordi den territoriale dimension i borgerhøringerne styrkes gennem lokalt og regionalt engagement, og for det tredje fordi regioner og byer har størst erfaring med borgerhøringer og kan bidrage med evidensbaseret politisk indhold til de tematiske debatter.

RU indledte sit nye mandat i februar 2020 med vedtagelsen af en Resolution om konferencen om Europas fremtid , hvor de vigtigste principper for en stærk inddragelse af de lokale og regionale myndigheder i processen blev skitseret.

Konferencen skulle være indledt den 9. maj 2020, men blev forsinket på grund af covid-19-krisen. Den 7. maj 2020 vedtog RU erklæringen Lokale og regionale myndigheder som aktører i EU's reaktion på covid-19-krisen og opfordrede til, at man indkalder konferencen, så snart sundhedssituationen er bragt under kontrol, og indleder direkte drøftelser med borgerne og regionale og lokale repræsentanter om forskellige forslag til, hvordan Den Europæiske Union kan gøres mere effektiv, forenet, demokratisk og modstandsdygtig.

Mark Speich (DE/EPP) , statssekretær for forbunds-, europæiske og internationale anliggender i Nordrhein-Westfalen og formand for CIVEX-underudvalget, sagde: "Konferencen om Europas fremtid er vigtigere end nogensinde, men det har aldrig været farligere blot at mødes for at lytte. Der er et momentum for samarbejde, og det skal vi benytte os af. En simpel udveksling af synspunkter ville undergrave dette momentum. Resultaterne af konferencen skal have konsekvenser for politikkerne."

Gabriele Bischoff glædede sig over Rådets holdning den 24. juni, blot en uge efter at Europa-Parlamentet havde vedtaget en beslutning om at opfordre medlemsstaterne til at gøre dette, så forhandlingerne med Kommissionen og Europa-Parlamentet om de nærmere retningslinjer for konferencen kan blive indledt. Hun understregede også den vigtige rolle, som det lokale og regionale niveau spiller: "Med konferencen om Europas fremtid vil vi træde ud af Bruxelles-boblen og nå ud til borgerne og regionerne på en innovativ måde. Vi er interesserede i at vide, hvordan de ser på fremtidens EU, deres prioriteringer, og for hvilke politikområder de ønsker flere eller anderledes tiltag fra EU. EU står ved en skillevej. Man kan gå tilbage til det "velkendte førhen", eller man kan udnytte muligheden for at sætte kursen mod fuld genopretning og genoptagelse af dette fantastiske europæiske integrationsprojekt. Tiden er inde til et nyt modigt "Schuman-øjeblik"."  

Derudover drøftede medlemmerne af CIVEX-underudvalget udtalelsen om " Styrkelse af lokale myndigheder og repræsentativt demokrati ved hjælp af nye digitale teknologiske værktøjer ". Udtalelsen understreger især, hvor anvendelige de digitale værktøjer er for deltagelsesdemokratiet. Konferencen er en mulighed for at afprøve digitale deltagelsesværktøjer for at styrke det repræsentative demokrati, vinde medborgernes tillid og integrere regionale og kommunale eksempler, hvor borgerne deltager i beslutningsprocesser, og om deres feedbackmekanismer.

RU-ordfører Rait Pihelgas (EE/Renew Europe) , borgmester i Järva, sagde: "Når vi taler om det moderne demokrati, bør vi begrænse os til deltagelsesdemokrati. Inddragelsen af borgerne skal være en kontinuerlig proces. Når vi observerer, hvordan lokale, regionale og nationale myndigheder er i kontakt med deres borgere, er de redskaber, de anvender – aviser, hjemmesider og offentlige møder – de samme som for 20 år siden. De deltager ganske vist også på forskellige sociale medieplatforme, men gør sjældent brug af de nye og moderne værktøjer, der er til rådighed. Lokale, regionale og nationale myndigheder må ændre deres måde at kommunikere og engagere sig på, så de kommer tættere på borgerne. Folk benytter sig hver dag af mobile enheder. Vi kan udvikle og forbedre engagement og demokrati gennem moderne teknologiske værktøjer."

De endelige anbefalinger i denne udtalelse forventes vedtaget på RU's plenarforsamling i oktober 2020.

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Deltag i #EUCouncillors-netværket
Deltag i #EUCouncillors-netværket
19.09.2023