Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Covid-19: RU's formand Apostolos Tzitzikostas efterlyser en EU-mekanisme for nødsituationer på sundhedsområdet til støtte for regioner og byer  
Meddelelse fra Det Europæiske Regionsudvalgs formand, Apostolos Tzitzikostas

Hver dag står tusindvis af lokale og regionale ledere over hele Europa i spidsen for kampen om at begrænse spredningen af virussen og håndtere dens indvirkning på lokalt plan. Som formand for Det Europæiske Regionsudvalg og som leder af regionalregeringen i Centralmakedonien er jeg vidne til professionalisme, engagement og mod blandt alle dem, der står i spidsen for kampen mod covid-19. Vi mobiliserer vores samfund for at beskytte de svageste borgere og sikre vores økonomier så stor kontinuitet som muligt.

Jeg ønsker hermed at hylde alle de lokale og regionale myndigheder, der går forrest, og navnlig dem, der betaler en høj personlig pris. EU kan sætte sin lid til os. EU kan regne med sine borgmestre, regionsformænd og medlemmer af lokale og regionale forsamlinger i kampen mod pandemien. Samtidig er EU nødt til at hjælpe vores lokalsamfund, nu hvor de har allermest brug for det, ved at sørge for at vore borgere og virksomheder øjeblikkeligt får del i EU's budget og interventionsmuligheder.

Kommissionens og Rådets indsats er et skridt i den rigtige retning. Det er afgørende at gøre stabilitets- og vækstpagten og statsstøttereglerne mere fleksible, da samhørighedsmidlerne dermed nemmere og hurtigere kan udnyttes. Derudover kan mobiliseringen af Den Europæiske Investeringsbank og vigtige redskaber såsom Den Europæiske Solidaritetsfond og Den Europæiske Globaliseringsfond komme vores lokalsamfund til gode. På baggrund af min personlige erfaring og feedback fra mine kolleger og RU-medlemmer mener jeg imidlertid, at EU er nødt til at gå et skridt videre og iværksætte en EU-mekanisme for nødsituationer på sundhedsområdet for bedre at støtte de tusindvis af regionale og lokale ledere, som kæmper for at levere sundhedsydelser i lokalsamfundene.

En sådan sundhedsmekanisme skal hjælpe byer og regioner i hele Europa med hurtigst muligt at ansætte yderligere sundhedspersonale, indkøbe mere medicinsk udstyr, støtte intensivbehandlingstjenester og skaffe sanitære redskaber og materialer til skoler og hospitaler. Den skal strømline de finansielle ressourcer fra regionerne, medlemsstaterne og EU og gøre dem lettere tilgængelige for de offentlige sundhedsvæsener. Vi er nødt til at investere mere for at redde liv nu og her og forbedre vores modstandskraft fremover. Mekanismen bør finansieres ved hjælp af eksisterende nationale og regionale midler, omdirigering af tilgængelige midler fra EU's struktur- og investeringsfonde for at imødekomme pressende behov og nye ressourcer for op mod 10 mia. EUR fra det aktuelle EU-budget.

Kommissionen bør også yderligere øge og forenkle adgangen til midler fra EU's samhørighedsfonde, så de lokalsamfund, der kæmper for at håndtere pandemien, hurtigere kan udnytte midlerne. Fondene under samhørighedspolitikken viser sig endnu engang at være en vigtig livline for dem, der i vores samfund står midt i disse udfordringer af hidtil uset omfang. Samhørighedsmidlerne er fortsat EU's stærkeste investeringsredskab, der sætter EU, de nationale, regionale og lokale aktører i stand til at samarbejde og reagere i krisetider.

Den kommende tid er usikker, og lokalsamfundene har akut brug for hjælp nu og her – ikke blot til at beskytte liv, men også til at genopbygge samfundet, når krisen er overstået. Vi skal rundt om i Europa arbejde sammen og fordele ansvaret retfærdigt mellem os. Den Europæiske Union skal yde støtte og solidaritet til dem, der har mest brug for det. Det har aldrig været mere relevant end nu, hvor den pandemiske krise udspiller sig for fuld kraft. Regioner og byer kommer også fremover til at gå forrest i kampen mod virussen. Vores fornemmeste pligt som politiske ledere i disse vanskelige tider er at værne om vores medborgere. Vi må forene kræfterne på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan for at beskytte dem. Jeg er sikker på, at demokratiet er stærkere end en virus, og at vi takket være vores fælles indsats på sigt vil komme stærkere ud af covid-19-krisen.

Formandens talsmand:

Michele Cercone

Tlf. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023