Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Covid-19 har fået den digitale omstilling i EU til at gå stærkt, men byer og regioner advarer mod stadig større uligheder  

RU opfordrer til en samlet europæisk tilgang til 5G-nettene

Covid-19-krisen og nedlukningerne i Europa har gjort det klart, at der mere end nogensinde før er behov for digitale infrastrukturer og løsninger. Den digitale omstilling spiller en afgørende rolle i EU's reaktion på pandemien og for den fremtidige genopretning. Der bør i særlig grad fokuseres på at forhindre voksende ulighed, og at der opstår en digital kløft. Digitale færdigheder bør udvikles. Der bør stilles passende infrastruktur og skræddersyede løsninger til rådighed, navnlig for SMV'er. En omfattende og fælles EU-tilgang til fremme af 5G-nettenes sikkerhed og robusthed er af afgørende betydning. Således lyder hovedbudskaberne i en udtalelse om digitalisering og data, som er vedtaget på RU's plenarforsamling.

Under krisen blev brugen af digitale teknologier pludselig en absolut nødvendighed for at sikre kontinuitet i arbejdet og privatlivet. Offentlige myndigheder og virksomheder i Europas regioner, byer og landsbyer har været vidne til, at digital teknologi er blevet nøglen til at afbøde virkningerne af krisen og bekæmpe pandemien. I udtalelsen En strategi for Europas digitale fremtid og en datastrategi , som er udarbejdet af Mark Weinmeister (DE/EPP) , statssekretær for europæiske anliggender i delstaten Hessen, anerkendes den digitale omstillings centrale rolle i EU's svar på covid-19.

"Digitalisering skal give borgerne en mærkbar fordel. Vi er derfor nødt til at tage højde for ikke bare udviklingen af digitale teknologier og digitale færdigheder men også etiske, juridiske og samfundspolitiske aspekter. Intelligente regioner - dvs. forbundne regioner - bør medvirke til, at borgerne får direkte gavn af fordelene ved omfattende digitalisering. Disse fremskridt skal ske i samme tempo i både land- og byregioner" , sagde ordføreren Mark Weinmeister.

Med hensyn til genopretningen efter krisen opfordrer RU til et omfattende og samlet EU-koncept for at øge 5G - nettenes sikkerhed og robusthed og henviser til, at en fælles europæisk minimumsstandard for sikkerheden generelt udløser positive helhedseffekter. Samtidig efterlyser lokale og regionale ledere oplysningstiltag og uddannelsesforanstaltninger for at sikre, at borgerne fuldt ud forstår fordelene ved en avanceret generation af digital infrastruktur - hvilket inkluderer undersøgelser af miljørelaterede og sundhedsmæssige følgevirkninger, og ikke bliver ofre for desinformation.

Mindst 20 % af midlerne under EU's genopretnings- og resiliensfacilitet er øremærket til den digitale omstilling, og de lokale og regionale ledere bekræfter, at der vil være behov for betydelige offentlige midler til at støtte digitaliseringen og dermed Europas teknologiske suverænitet. Byer, landsbyer og regioner vil drage fordel af enklere finansieringsregler, der giver så mange virksomheder og forskningsinstitutioner som muligt mulighed for at ansøge.

Det første årlige regionale og lokale barometer , der blev fremlagt den 12. oktober af RU's formand Apostolos Tzitzikostas , understreger, at covid-19-krisen sandsynligvis vil styrke de igangværende tendenser i udbredelsen af digitale tjenester, men også tendenserne til en digital kløft og ulighed. Krisen vil sandsynligvis tvinge byerne til at blive mere sikre, samtidig med at de bliver grønnere, og landområderne vil være nødt til at sikre maksimal digital konnektivitet.

Barometeret giver et overblik over de ofte meget innovative initiativer, som lokale og regionale myndigheder har taget for at imødegå pandemiens udfordringer. Regioner, byer og landsbyer er også gået over til digitale løsninger, f.eks. ved at oprette onlineplatforme med det formål at styrke samarbejdet mellem forskellige interessenter for at håndtere de udfordringer, som covid-19 har forårsaget.

Baggrund:

I 2017 lancerede Det Europæiske Regionsudvalg og Kommissionen i fællesskab bredbåndsplatformen med det formål at udbrede højhastighedsbredbånd til alle europæiske regioner, herunder landdistrikter og tyndt befolkede områder, hvor der ikke er tilstrækkelig markedsdrevet udbredelse. Det er de lokale og regionale myndigheder, der leverer digitale tjenester til borgerne og forvalter den digitale infrastruktur. I kraft af RU's og dets medlemmers merværdi udgør platformen således et vigtigt talerør for de lokale og regionale myndigheder, der bidrager til Kommissionens politiske beslutningsproces. 

Kommissionens og RU's medlemmer af platformen mødes to gange om året for at drøfte udfordringer, der hæmmer underservicerede områders konnektivitiet.

Kontaktperson:

Matteo Miglietta

Tlf. +32 (0)2 282 2440

Mobil: +32 (0)470 895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Del: