Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Kommissionen og Det Europæiske Regionsudvalg lancerer kammeret af nationale ambassadører for borgmesterpagten  

Borgmesterpagten er verdens største sammenslutning af byer og regioner, som arbejder for at øge lokale klima- og energitiltag.

Borgmesterpagten blev iværksat i 2008 af Kommissionen for at støtte byer og regioner i deres indsats for at nå EU's klima- og energimål for 2020. Pagten styrker nu sin rolle ved at tilpasse sit klimatilsagn til EU's mål om at opnå klimaneutralitet inden 2050 og ved at lancere kammeret af nationale ambassadører for at støtte udrulningen af borgmesterpagten i de enkelte medlemsstater. Borgmesterpagten har over 10.000 underskrivere, som modtager teknisk støtte og økonomisk rådgivning til udformningen og gennemførelsen af energi- og klimaplaner, der bidrager til holde den globale temperaturstigning under 1,5°C – den største ambition i Parisaftalen .

Den 21. april deltog borgmestre og lokale ledere fra hele EU i lanceringen af den nye borgmesterpagt . Ved en onlineceremoni præsenterede det politiske råd borgmesterpagtens vision "for et mere retfærdigt og klimaneutralt Europa", det nye tilsagn, som gives af byer og regioner, der ønsker at højne klimaambitionerne. Nye underskrivere forpligter sig til at reducere deres drivhusgasemissioner inden 2030 med mindst lige så meget som deres respektive nationale mål og til at handle i overensstemmelse med EU's mål om at mindske drivhusgasemissionerne med 55 % inden 2030 og at opnå klineneutralitet inden 2050.

Kadri Simson , EU-kommissær med ansvar for energi, opfordrede alle lokale repræsentanter til at deltage i den nye borgmesterpagt og sagde: "Borgmesterpagten har i tretten år været det førende referencepunkt for den lokale energi- og klimaindsats. Det seneste år har været vanskeligt for os alle. Vi har alle skullet håndtere nødsituationen som følge af pandemien, men vi er samtid ikke ophørt med at forberede os på en renere, grønnere og bedre fremtid. EU har forpligtet sig til at blive verdens første klimaneutrale kontinent senest i 2050, og vi har også lovet at reducere vores emissioner med mindst 55 % inden 2030. Tiden er nu inde til at starte et nyt kapitel for borgmesterpagten. Lad os i fællesskab tage et skridt fremad i retning af den grønne pagt. Et klimaneutralt, modstandsdygtigt og retfærdigt Europa, hvor byer er sunde steder for borgerne at bo og lokale virksomheder at trives. Lad os gøre borgmesterpagten til et sted, hvor alle EU-borgere kan udfordre sig selv og vise deres kvaliteter."

Arrangementet var også en anledning til at lancere kammeret af nationale ambassadører for borgmesterpagten. Apostolos Tzitzikostas , formand for Det Europæiske Regionsudvalg, understregede: " I dag har EU taget et skridt fremad og forpligtet sig juridisk til klimaneutralitet inden 2050. Dette mål kan kun opnås, hvis vi arbejder sammen med vores borgere og i vores lokalsamfund. Ellers kommer det ikke til at ske. EU har brug for sine én million lokale og regionale politikere, hvis den grønne pagt skal blive en succes. Ved at forny sine forpligtelser og lancere netværket af nationale ambassadører for borgmesterpagten hæver regionerne, byerne og landsbyerne barren for klimaindsatsen for at opfylde befolkningens krav og beskytte vores planet ."

Kirstine Bille (DK/De Grønne), viceborgmester i Syddjurs Kommune, sagde: " Siden vi undertegnede borgmesterpagten i 2012, har vi i Syddjurs Kommune oplevet en reduktion af kuldioxidemissionerne på 140.000 ton om året. Det viser, at det ikke kun handler om at undertegne traktater – men om at handle. Vores deltagelse i initiativet har gjort os bevidste på alle niveauer om at ændre vores vaner, tænke mere intelligent, investere i nyt udstyr og renovere bygninger. I vores skoler konkurrerer børnene om at spare på energien, elektriciteten og vandet. Når vi bygger nye institutioner, sørger vi for, at de er så hensigtsmæssige og klimaneutrale som muligt. Det er en løbende investering. Lokale data og udveksling af information har stor betydning. Det er vigtigt og det virker. "

Det overordnede mål for de nationale ambassadører for borgmesterpagten er at støtte og styrke initiativet i alle medlemsstaterne, deltage i landespecifikke aktiviteter og styrke forbindelserne og samarbejdet med medlemmerne af Europa-Parlamentet og de nationale regeringer. Kammeret af nationale ambassadører sigter også mod at etablere kontakt med byer og kommuner, som kunne have gavn af teknisk støtte og økonomisk rådgivning og blive aktive aktører i gennemførelsen af klimaindsatsen.

Juan Espadas (ES/PES), borgmester i Sevilla og formand for RU's ENVE-underudvalg og arbejdsgruppen om den grønne pagt – going local , sagde: "Borgmesterpagten er et af de mest vellykkede eksempler på samarbejde mellem lokale regeringer om klimaindsatsen. Som borgmester, men også som formand for Det Europæiske Regionsudvalgs miljøunderudvalg, er jeg stolt over at blive medlem af kammeret af nationale ambassadører for borgmesterpagten, som er blevet iværksat med støtte fra Kommissionen. I morgen fejrer hele verden Jordens dag, og i den forbindelse sender byerne og regionerne et vigtigt budskab: vi er fast besluttet på at gå forrest i omstillingen til et bæredygtigt Europa for at beskytte vores fremtid og sikre, at ingen lades i stikken."

Rafał Trzaskowski (PL/EPP), borgmester i Warszawa og RU's repræsentant i borgmesterpagtens politiske råd , sagde: "De lokale og regionale myndigheder i RU er fuldt opsat på at gennemføre en grøn omstilling og en grøn genopretning efter covid-19. Initiativer som borgmesterpagten er afgørende for at opbygge et klimaneutralt Europa fra bunden og op og skabe håndgribelige resultater for alle borgerne. Vi vil blive ved med at støtte borgmesterpagten ved at slå til lyd for forvaltning på flere niveauer, efterlyse direkte EU-midler, samarbejde med andre borgmestre og regionsformænd samt med virksomheder og universiteter, søge efter innovative løsninger, udveksle bedste praksis og udvide netværket. Som medlemmer af RU vil vores ambassadører i kraft af deres politiske erfaring tilføre borgmesterpagten merværdi. I kan regne med RU som en pålidelig og engageret partner i dette initiativ."

De 27 RU-medlemmer (ét pr. medlemsstat), som udgør kammeret af nationale ambassadører for borgmesterpagten , er:

Baggrund:

Borgmesterpagten for klima og energi blev lanceret i 2008 af Kommissionen for at engagere og støtte borgmestre i at nå energi- og klimamålene for 2020 (en reduktion på 20 % af drivhusgasemissionerne i forhold til niveauet i 1990, 20 % af energien skal komme fra vedvarende energikilder og 20 % større energieffektivitet). Med den nye vision tilpasser borgmesterpagten sig til EU's mål om at reducere drivhusgasemissionerne med 55 % inden 2030 og blive det første klimaneutrale kontinent inden 2050. Tilslut dig borgmesterpagten på https://www.borgmesterpagten.eu/ .

Download listen over nationale ambassadører for borgmesterpagten . Find mere information på vores webportal .

Læs mere om arbejdsgruppen om den grønne pagt – going local .

Kontaktperson:

Floriane Cappelletti // floriane.cappelletti@eumayors.eu

David Crous // david.crous@cor.europa.eu

Del :