Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU's reaktion på coronavirusudbruddet  

​Som reaktion på coronavirusudbruddet vurderer EU-institutionerne, medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder dagligt situationen og træffer øjeblikkelige tiltag såvel som mere langsigtede forslag for at imødegå virkningerne af krisen.

Ud over tiltagene til inddæmning og behandling af sygdommen har Kommissionen oprettet en "coronaberedskabsenhed" og fremsatte den 13. marts en række lovforslag, som har til formål at afbøde de økonomiske virkninger af krisen. Forslagene vedrører beskyttelsen af arbejdstagere og virksomheder mod indkomsttab, herunder ved hjælp af forenklede statsstøtteregler og økonomisk støtte via EU-budgettet og Den Europæiske Investeringsfond. Kommissionen har bl.a. foreslået et nyt investeringsinitiativ til håndtering af covid-19 i størrelsesordenen 37 mia. EUR, der skal bestå af uudnyttede og endnu ikke tildelte strukturfondsmidler. Samtlige informationskilder om EU's reaktion på coronavirusudbruddet er tilgængelige på alle officielle EU-sprog her

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/NAT-NEW-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
05.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMISSION-ANNUAL-BURDEN-SURVEY-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
04.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Regional resilience as a backbone of the resilience of the EU
Regional resilience as a backbone of the resilience of the EU
29.04.2022