Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU's reaktion på coronavirusudbruddet  

​Som reaktion på coronavirusudbruddet vurderer EU-institutionerne, medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder dagligt situationen og træffer øjeblikkelige tiltag såvel som mere langsigtede forslag for at imødegå virkningerne af krisen.

Ud over tiltagene til inddæmning og behandling af sygdommen har Kommissionen oprettet en "coronaberedskabsenhed" og fremsatte den 13. marts en række lovforslag, som har til formål at afbøde de økonomiske virkninger af krisen. Forslagene vedrører beskyttelsen af arbejdstagere og virksomheder mod indkomsttab, herunder ved hjælp af forenklede statsstøtteregler og økonomisk støtte via EU-budgettet og Den Europæiske Investeringsfond. Kommissionen har bl.a. foreslået et nyt investeringsinitiativ til håndtering af covid-19 i størrelsesordenen 37 mia. EUR, der skal bestå af uudnyttede og endnu ikke tildelte strukturfondsmidler. Samtlige informationskilder om EU's reaktion på coronavirusudbruddet er tilgængelige på alle officielle EU-sprog her

Del :