Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU's reaktion på coronavirusudbruddet  

​Som reaktion på coronavirusudbruddet vurderer EU-institutionerne, medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder dagligt situationen og træffer øjeblikkelige tiltag såvel som mere langsigtede forslag for at imødegå virkningerne af krisen.

Ud over tiltagene til inddæmning og behandling af sygdommen har Kommissionen oprettet en "coronaberedskabsenhed" og fremsatte den 13. marts en række lovforslag, som har til formål at afbøde de økonomiske virkninger af krisen. Forslagene vedrører beskyttelsen af arbejdstagere og virksomheder mod indkomsttab, herunder ved hjælp af forenklede statsstøtteregler og økonomisk støtte via EU-budgettet og Den Europæiske Investeringsfond. Kommissionen har bl.a. foreslået et nyt investeringsinitiativ til håndtering af covid-19 i størrelsesordenen 37 mia. EUR, der skal bestå af uudnyttede og endnu ikke tildelte strukturfondsmidler. Samtlige informationskilder om EU's reaktion på coronavirusudbruddet er tilgængelige på alle officielle EU-sprog her

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023