Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
RU er parat til at bringe konferencen om EU's fremtid ud i regioner, byer og landsbyer for at skabe et bedre Europa, der lever op til borgernes behov  

Gruppen på højt plan om europæisk demokrati – under ledelse af Herman Van Rompuy – vil støtte RU i at give det lokale og regionale niveau den stemme og indflydelse, det fortjener.

Lokale og regionale ledere vedtog på RU's 144. plenarforsamling en resolution om konferencen om Europas fremtid (konferencen). De drøftede også RU's syn på Europas fremtid og udvalgets deltagelse i konferencen med Herman Van Rompuy, tidligere formand for Det Europæiske Råd og formand for den nyoprettede gruppe på højt plan om europæisk demokrati. Gruppen på højt plan – et uafhængigt rådgivende organ, hvis opgave er at støtte RU – vil udarbejde strategiske politiske analyser med fokus på de lokale og regionale myndigheders udfordringer. Gruppen vil arbejde tæt sammen med RU's medlemmer, navnlig Formandskonferencen og medlemmerne af RU's delegation til konferencen.

RU's formand Apostolos Tzitzikostas sagde: "Konferencen om Europas fremtid giver borgerne og deres lokale og regionale myndigheder en mulighed, som vi ikke må lade gå tabt. De regionale og lokale ledere har en afgørende betydning med hensyn til at lukke kløften mellem europæerne og deres fælles institutioner, men udgør også effektive redskaber til at berige Unionens demokratiske aspekt. Jeg mener, at der inden for rammerne af de eksisterende traktatbestemmelser er plads til at forbedre forvaltningen og lovgivningen. RU vil med støtte fra gruppen på højt plan om demokrati under ledelse af formand Herman Van Rompuy udnytte denne mulighed til at udforme de bedste redskaber for en bedre Union, som skal være i stand til at handle, reagere, beskytte, styrke og levere resultater i overensstemmelse med borgernes behov . Udvalget har lagt vægt på at gøre konferencen lokalt baseret med henblik på at give det lokale og regionale niveau den stemme og indflydelse, som det fortjener i denne vigtige proces. Udvalgets lokale dialog den 9. maj i Strasbourg markerede den lokale dimension af konferencen, som nødvendigvis må række ud over Bruxelles og hovedstæderne."

Herman Van Rompuy , formand for RU's gruppe på højt plan om europæisk demokrati, sagde: "Europæisk demokrati berører alle forvaltningsniveauer. Det er både en værdi i sig selv og en katalysator for et Europa, der beskytter og styrker. Demokratiet skal levere resultater og opfylde borgernes behov, og selve EU's eksistens afhænger af denne evne til at levere resultater. Demokratiet er i krise på globalt plan, på europæisk plan og i medlemsstaterne. Det fungerer bedst på regionalt og lokalt plan, hvor det er tættest knyttet til borgernes behov, og hvor det har den længste tradition og den højeste grad af tillid. I en tid med digital revolution og ændringer i samfundet skal demokratiet også genopfinde sig selv og forbedre og modernisere på alle niveauer. Konferencen om Europas fremtid giver mulighed for at udvikle disse overvejelser på EU-plan, og RU's gruppe på højt plan om europæisk demokrati, som jeg er glad for at være formand for, vil se på, hvordan de lokale og regionale myndigheder bedre kan inddrages som byggesten i styrkelsen og forbedringen af det europæiske demokrati nedefra. Vores merværdi vil bestå i at søge efter originale og innovative løsninger, der fungerer, og dermed opnå resultater, der sikrer, at EU lever op til sine løfter og mål gennem lokale og regionale myndigheder og RU."

Baggrund:

Det Europæiske Regionsudvalg har sat sig for at deltage i konferencen om Europas fremtid på fire måder. For det første er RU repræsenteret i konferencens bestyrelse. Som led i den indledende opgave med at definere rammerne for konferencen arbejder RU i dette organ på at sikre, at konferencens plenarforsamling bygger på et solidt demokratisk grundlag og omfatter et passende antal valgte repræsentanter fra regionale og lokale parlamenter og råd sammen med repræsentanter fra Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter. For det andet arrangerer RU lokale dialoger i medlemsstaterne for at bidrage til at bringe konferencen ud til hele EU og give input fra borgerne til konferencen. For det tredje vil RU i hele sin mandatperiode afholde en række debatter på sine plenarforsamlinger og underudvalgsmøder og vedtage udtalelser om emner af relevans for konferencens arbejde. Den kommende europæiske uge for regioner og byer og RU's topmøde i Marseille bliver vigtige led i denne proces. Nedsættelsen af en gruppe på højt plan er det fjerde element i RU's arbejde med at fremme indsatsen for at gøre konferencen lokalt baseret med det formål at styrke det europæiske demokrati.

Lige inden de tre institutioner, Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union, lancerede konferencen om Europas fremtid på Europadagen og for at markere nødvendigheden af at gøre konferencen lokalt baseret, afholdt RU den 9. maj en lokal dialog i Strasbourg med de tre franske territoriale sammenslutninger, den franske delegation i RU, Strasbourg by samt folkevalgte repræsentanter og borgere fra regioner, byer og landsbyer fra hele EU.

Oprettelsen af gruppen på højt plan om europæisk demokrati blev godkendt af RU's præsidium i december 2020 efter et forslag fra udvalgets Formandskonference. Gruppen på højt plan består af en vismandsgruppe med syv medlemmer:

Herman Van Rompuy , tidligere premierminister i Belgien og tidligere formand for Det Europæiske Råd

Joaquin Almunia , tidligere EU-kommissær for konkurrence og for økonomiske og finansielle anliggender

Tomasz Grzegorz Grosse, professor ved universitetet i Warszawa

Rebecca Harms, tidligere medlem af Europa-Parlamentet (MEP)

Silja Markkula , formand for Det Europæiske Ungdomsforum

Maria João Rodrigues , tidligere minister for kvalifikationer og uddannelse i Portugal og medlem af Europa - Parlamentet

Androulla Vassiliou , tidligere EU-kommissær for sundhed og for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom.

Konferencen om Europas fremtid blev officielt indledt den 9. maj 2021 og forventes at blive afsluttet i foråret 2022.

Programmet for den lokale dialog i Strasbourg den 9. maj

Link til arrangementet

Arrangementet præsenteres på konferencens flersprogede onlineplatform .

Kontaktperson:

Marie-Pierre Jouglain

Tlf. +32 (0)473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023