Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Regionsudvalget er forfærdet over angrebene på ukrainske byer og lover langsigtet støtte til genopbygningen af Ukraine  

EU's byer og regioner fremlægger måder, hvorpå de – og EU som helhed – kan bidrage til genopbygningen af Ukraine. Samtidig viser en ny meningsmåling en stærk vilje til at hjælpe Ukraine blandt de lokale og regionale politikere.

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) har i kølvandet på en bølge af dødbringende angreb på civile områder og infrastrukturer i byer i hele Ukraine, iværksat af Rusland den 10. oktober, gentaget sin fulde støtte til Ukraine. Tilsagnene kom fra alle sider af det politiske spektrum på en plenarforsamling, hvor RU vedtog en bred vifte af anbefalinger, der skal sikre, at regioner og byer i Den Europæiske Union får mulighed for at involvere sig effektivt i genopbygningen af Ukraine. Udvalget understreger i sin udtalelse, at der "navnlig bør fokuseres" på at sikre, at genopbygningsprocessen også fremskynder Ukraines omstilling til en grønnere og mere bæredygtig økonomi.

Udtalelsen om EU's byers og regioners rolle i genopbygningen af Ukraine vil være med til at forme arbejdet i den europæiske alliance af byer og regioner for genopbygning af Ukraine, der blev oprettet i juni af Det Europæiske Regionsudvalg (RU) og ukrainske og europæiske sammenslutninger, som repræsenterer lokale og regionale myndigheder. Oprettelsen af alliancen skete som svar på en anmodning fra Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj.

Vedtagelsen af udtalelsen den 11. oktober betyder, at byernes og regionernes anbefalinger vil foreligge i god tid inden en international konference den 25. oktober i Berlin om genopbygningen af Ukraine og forud for de endelige beslutninger om udformningen af Kommissionens nye platform for koordinering af støtten til genopbygning af Ukraine. I udtalelsen opfordres Kommissionen til at foreslå en bundstyret genopbygningsproces i Ukraine, som bygger på landets decentraliseringsproces, der allerede er godt i gang.

Ordføreren for udtalelsen, Dario Nardella (IT/PES), borgmester i Firenze og formand for Eurocities, udtalte: "Vi forventer, at genopbygningsplatformen vil blive finansieret på samme måde som EU's genopretnings- og resiliensfacilitet, og vi opfordrer indtrængende til at inddrage alliancen af byer og regioner for genopbygning af Ukraine som fuldgyldig partner i alle stadier af planlægnings- og gennemførelsesfaserne. Desuden bør platformen så vidt muligt fungere i overensstemmelse med metoderne i EU's regionalpolitik, også med henblik på at forberede Ukraines medlemskab af Den Europæiske Union". Han tilføjede, at genopbygningen af Ukraines ødelagte infrastruktur bør ske med fokus på bæredygtighed, demokratiske principper og stabile institutioner.

Alliancen bygger på stærk støtte til Ukraine i EU's byer og regioner. I det lokale og regionale barometer for 2022 – en spørgeundersøgelse blandt over 2.000 lokale og regionale politikere i hele EU, som indgår i EU's årlige rapport om regionernes og byernes tilstand 2022, der blev offentliggjort af RU den 11. oktober – sagde tre fjerdedele af respondenterne, at deres lokale eller regionale myndigheder havde taget imod ukrainere, som var fordrevet af krigen, og halvdelen af dem havde sendt materiel bistand til Ukraine. Halvdelen af respondenterne mente, at den mest effektive måde at genopbygge Ukraine på ville være at inddrage EU's regioner og byer i processen.

Formanden for Det Europæiske Regionsudvalg, Vasco Alves Cordeiro, erklærede: "Boliger, skoler, universiteter, hospitaler – alle er de blevet ødelagt af Ruslands krig mod Ukraine. Hvis ikke der gøres noget, vil disse beskadigede bygninger med vinterens komme om blot få uger stå tilbage som ruiner. Det Europæiske Regionsudvalg har sammen med sine partnersammenslutninger lanceret en europæisk alliance af byer og regioner for genopbygning af Ukraine. Det er nødvendigt, at denne alliance vokser og inddrager flere byer og regioner, hvis det skal lykkes at genopbygge Ukraine effektivt, da hver anden respondent i vores regionale og lokale barometer siger, at den mest effektive måde at genopbygge Ukraine på er at inddrage EU's regioner og byer i genopbygningsplanerne. Vi er stadig fast besluttede på at sætte handling bag ordene og presse på for et særligt finansielt instrument, der kan sikre peer-to-peer-genopbygningsprojekter blandt de lokale og regionale myndigheder. Vi står skulder ved skulder med Ukraine."

Som reaktion på de dødbringende angreb, som Rusland iværksatte den 10. oktober, understregede RU's formand Vasco Alves Cordeiro på udvalgets vegne "sin stærke fordømmelse af de grusomme angreb på almindelige borgere og civile infrastrukturer i hele landet", og han forsikrede sine ukrainske kolleger om RU's fulde solidaritet med deres kamp for demokrati og frihed.

Måder, hvorpå byer og regioner kan hjælpe Ukraine

Regeringen i Ukraine, Kommissionen og Verdensbanken har i fællesskab anslået skaderne som følge af krigen til 349 mia. EUR for perioden mellem den 24. februar og den 1. juni 2022. Særligt store konsekvenser har der været i bolig-, transport-, handels- og industrisektorerne. Ødelæggelserne var især koncentreret i regionerne Tjernihiv, Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Kyiv og Zaporizhia.

Udtalelsens anbefalinger om, hvordan man kan hjælpe Ukraine, dækker forskellige faser. Første fase bør bestå af et nødberedskab, den anden fase målrettes genopbygningen af kritisk infrastruktur og kritiske tjenester, og en tredje fase skal bane vejen for langsigtet bæredygtig vækst. På længere sigt bør støtten navnlig have fokus på at nå det mål, som den ukrainske regering har fastsat om at reducere drivhusgasemissionerne med 65 % inden 2030, og på at genopbygge den sociale infrastruktur – såsom boligmasse, skoler og hospitaler – for at give ukrainske flygtninge og fordrevne mulighed for at vende tilbage til deres hjem fra før krigen.

Ukraines regering har foreslået, at EU's regioner og byer kan bidrage ved hjælp af venskabsbyprogrammer med partnere i Ukraine. I RU's udtalelse understreges også den potentielle værdi af bredere investeringsordninger for at inddrage en større gruppe af byer og regioner.

Det understreges i udtalelsen, at der er behov for hurtigst muligt at investere i at opbygge de subnationale myndigheders kapacitet, idet de har været nødt til at påtage sig et meget større ansvar i de seneste syv år og nu står over for udfordringen med genopbygning og forberedelse af EU-medlemskab. I udtalelsen opfordres der specifikt til at styrke det eksisterende U-LEAD-program, der er et program til støtte for decentralisering i Ukraine.

Ukraine er allerede medlem af EU-strategien for Donauområdet, og det foreslås i udtalelsen, at strategien skal indeholde en integreret ramme for samarbejdet med EU. Anbefalingerne går videre og fremhæver værdien af at anvende velafprøvede EU-mekanismer til støtte for regioner og byer. Eksempelvis foreslås det, at EU skal gå tidligt i gang med at udvide samarbejdet med ukrainske regioner gennem tværnationale samarbejdsprogrammer og ved at fremskynde Ukraines adgang til Horisont Europa- og kulturprogrammer.

Anbefalingerne er delvist baseret på en studie, bestilt af RU, hvor forskere undersøgte synspunkterne blandt lokale og regionale politikere i forskellige områder af Ukraine, der er blevet beskadiget i varierende grad. I konklusionerne blev det konstateret, at der er væsentligt forbedret administrativ kapacitet på lokalt og regionalt niveau takket være en decentraliseringsproces, som tog sin begyndelse i midten af 2010'erne, og det blev også understreget, at EU's byer og regioner har potentialet til at bidrage til kapacitetsopbygningsreformer, især i mindre samfund.

Kontaktpersoner:

Monica Tiberi, formandens talsperson, +32 479 51 74 43.

Andrew Gardner, pressemedarbejder, +32 473 843 981.

Stephanie Paillet, audiovisuel support, +32 473 522 988.

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023