Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Tyrkiet har "bevæget sig længere væk" fra retsstatsprincippet, siger førende EU - lokalpolitiker  

Formanden for RU's arbejdsgruppe om Tyrkiet udtrykker bekymring over udtrædelsen af Istanbulkonventionen og presset på oppositionen

Forud for en vigtig debat om Tyrkiet på Det Europæiske Råds møde den 25.-26. marts har formanden for Det Europæiske Regionsudvalgs (RU) arbejdsgruppe om forbindelserne med Tyrkiet understreget, at alle lande, der søger om medlemskab af EU, skal overholde retsstatsprincipperne.

Jens Christian Gjesing (DK/PES), medlem af kommunalbestyrelsen i Haderslev, sagde i sin egenskab af formand for RU's arbejdsgruppe om Tyrkiet: "Kandidatlande, som er lande, der ønsker at blive medlem af Den Europæiske Union, skal gøre en stærkere indsats for at styrke retsstaten og retsvæsenet, sikre de fundamentale rettigheder, frihed og sikkerhed og må ikke vakle i deres beskyttelse af minoriteter. Med sine handlinger i sidste uge har Tyrkiet bevæget sig længere væk fra dette princip. Det er ikke valgfrit, om man vil beskytte kvinder og piger mod enhver form for vold, og vi må sikre, at den grundlæggende retlige beskyttelse af disse medborgere er på plads som foreskrevet i Istanbulkonventionen."

Den 20. marts annoncerede Tyrkiet sin udtræden af Istanbulkonventionen om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet.

Jens Christian Gjesing tilsluttede sig endvidere den bekymring, som EU's højtstående repræsentant/kommissionsnæstformand og EU-kommissæren med ansvar for naboskabspolitik og udvidelse havde givet udtryk for vedrørende en retssag mod Folkets Demokratiske Parti (HDP) og en beslutning om at fratage et HDP-medlem af den tyrkiske nationalforsamling – Ömer Faruk Gergerlioğlu – hans mandat og parlamentariske immunitet. Jens Christian Gjesing sagde: "Pluralisme i politik er en grundlæggende værdi for vores demokratier."

Formanden for RU's arbejdsgruppe om Tyrkiet udtrykte endvidere håb om, at Det Europæiske Råd og de tyrkiske myndigheder ville træffe tillidsskabende foranstaltninger med henblik på udvikling af en mere positiv dagsorden for EU og Tyrkiet. Han understregede bydiplomatiets rolle som et middel til at bidrage til en mere positiv dagsorden og påpegede, at kontakter mellem lokale og regionale myndigheder holder kommunikationslinjerne åbne, fremmer tilliden og hjælper til at styrke de mellemfolkelige forbindelser og skabe andre fordele for borgerne.​

Kontakt:

Andrew Gardner

Tlf.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu


Del: