Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Konferencen om Europas fremtid: vi må lytte og handle for at opfylde borgernes behov  

Da plenarforsamlingen for konferencen om Europas fremtid løb af stablen i weekenden i Europa-Parlamentet i Strasbourg, blev mere end én million lokale og regionale folkevalgte politikeres stemme hørt mere klart end nogensinde før takket være en udvidet delegation. I alt 30 regionale og lokale delegerede deltog i den anden plenarforsamling for konferencen om Europas fremtid.

Den 18 personer store delegation fra RU, EU's politiske forsamling af lokale og regionale myndigheder, fik i Strasbourg tilslutning af yderligere 12 repræsentanter fra vigtige europæiske sammenslutninger og andre interessenter fra lokale og regionale myndigheder og forsamlinger rundt om i Europa. De satte sammen fokus på deres vigtige rolle som det politiske niveau, der er tættest på og nyder størst tillid blandt borgerne, og som er ansvarligt for at gennemføre 70 % af EU's politikker.

Apostolos Tzitzikostas , som er formand for Det Europæiske Regionsudvalg og guvernør i Centralmakedonien i Grækenland, og som leder RU's delegation, sagde: "Vores borgere forventer, at deres folkevalgte ledere lytter og handler for at skabe resultater på lokalt plan. En nylig rundspørge blandt mere end 3.300 lokale og regionale politikere i hele EU viser, at 85 % af dem ønsker at blive mere involveret i beslutningstagningen i EU, og at 75 % gerne vil indføre et mere deltagelsesbaseret demokrati. Vores delegation på 30 regionale og lokale ledere ønsker et mere demokratisk og effektivt EU, som anerkender, at de beslutninger, der træffes i Bruxelles og Strasbourg, i sidste ende gennemføres af de folkevalgte ledere på lokalt og regionalt plan. De skal have en større rolle i EU's beslutningsproces inden for deres kompetenceområder for at genskabe tilliden og bringe Europa tættere på borgerne."

Vasco Alves Cordeiro , RU's første næstformand, tilføjede: "De lokale og regionale folkevalgte repræsentanter er parate til at deltage fuldt ud i udformningen af Europas fremtid. Det er vigtigt at lytte under konferencen, men det er lige så vigtigt at handle. Det helt afgørende vil være opfølgningen på konferencen. Dialogen med europæerne skal ikke slutte i foråret 2022. Medlemmerne af Det Europæiske Regionsudvalg opfordrer allerede til, at der etableres en permanent dialog med borgerne. Det må ikke være et tabu at tale om at forandre EU og den måde, det fungerer på, hvis det handler om at sikre samhørighed, solidaritet og social retfærdighed".

I løbet af weekenden i Strasbourg deltog de 30 lokale og regionale delegerede sammen med medlemmer af Europa-Parlamentet, Kommissionen, nationale regeringer, borgerrepræsentanter og andre deltagere i en række tematiske diskussionsgrupper, som konferencens endelige konklusioner vil bygge på. De omfatter så forskellige emner som deltagelsesbaseret demokrati, sundhed, klimaforandringer, social retfærdighed, uddannelse, digitalisering af samfundet og migration , som alle er områder, hvor de lokale og regionale myndigheder står i forreste linje med hensyn til at levere tjenester, infrastruktur og støtte til borgerne.

RU vil fremlægge sit samlede bidrag til konferencen på det 9. europæiske topmøde for regioner og byer , der afholdes under det franske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union i Marseille den 3.-4. marts 2022.

Baggrund:

Som en officiel EU-institution har RU ret til at være repræsenteret på konferencen om Europas fremtid med en delegation på 18 medlemmer fra forskellige lande og politiske grupper. Med henblik på at sikre en større inddragelse af subnationale repræsentanter i udformningen af Europas fremtid har RU opfordret til, at andre organisationer og sammenslutninger, som repræsenterer regionale og lokale ledere fra hele Europa, også deltager i konferencen. Yderligere 12 medlemmer fra De Europæiske Kommuners og Regioners Råd , Eurocities , Forsamlingen af Regioner i Europa , Konferencen af Perifere Kystregioner i Europa , Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab og Konferencen af Europæiske Regionale Lovgivende Forsamlinger blev efterfølgende tilføjet til den regionale og lokale delegation, som nu består af 30 medlemmer .

De emner, der vil blive drøftet i arbejdsgrupperne og på konferencens plenarforsamlinger, hentes delvis fra den digitale platform , hvor alle i EU kan indsende idéer og forslag. RU's medlemmer har også bidraget til debatten gennem platformen med omkring 40 specifikke forslag til at forbedre den lokale og regionale inddragelse. Borgerpaneler bestående af 800 mænd og kvinder i alle aldre fra hele EU og fra alle samfundslag drøfter også konferencens centrale emner ud fra borgernes perspektiv. Ligesom deres lokale og regionale repræsentanter vil de også komme med vigtigt input vedrørende virkningen og udviklingen af EU's politiker på lokalt plan.

Se flere eksempler på RU's vigtige rolle med at sikre, at de subnationale myndigheder bliver hørt i forbindelse med udviklingen af det europæiske demokrati: gruppen på højt plan om europæisk demokrati , RU's borgerundersøgelse om konferencen om Europas fremtid , netværk af tidligere RU-medlemmer og det nyligt lancerede netværk af lokale EU-formidlere .

Kontaktperson:

Carmen Schmidle

Tlf. +32 (0)494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tlf. +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.Jouglain@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE-LISTEN-ACT-TO-MEET-CITIZENS-NEEDS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE-LISTEN-ACT-TO-MEET-CITIZENS-NEEDS.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE-LISTEN-ACT-TO-MEET-CITIZENS-NEEDS.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE-LISTEN-ACT-TO-MEET-CITIZENS-NEEDS.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE-LISTEN-ACT-TO-MEET-CITIZENS-NEEDS.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023