Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Rapport fra Kommissionen omtaler REGHUB-initiativet og siger, at Kommissionen vil optrappe samarbejdet med Regionsudvalget om at bidrage til Kommissionens politikudformning  

I sin seneste statusrapport om bedre lovgivning, der blev offentliggjort den 15. april, noterede Kommissionen sig de seneste tiltag, som Det Europæiske Regionsudvalg har truffet for at implementere anbefalingerne fra taskforcen om nærhedsprincippet sidste år

Af rapporten fremgår det: "Taskforcen fremhævede endvidere den udfordring, der ligger i at indhente synspunkter fra lokale og regionale myndigheder i hele EU. Siden da har Regionsudvalget oprettet et pilotnetværk af regionale knudepunkter for revision af gennemførelsen af EU's politikker (RegHub), som skal evaluere den praktiske implementering af EU's lovgivning (20).

Kommissionen agter at optrappe samarbejdet med Regionsudvalget, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Kommissionens repræsentationskontorer i medlemsstaterne, nationale myndigheder og andre repræsentative sammenslutninger med henblik på at øge det generelle kendskab til mulighederne for at bidrage til Kommissionens politikudformning."​

Del :