Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Samhørighedspolitikken skal gøre mere for at fremme ligestilling mellem kønnene i Europa  

Samhørighedspolitikken skal tage hånd om problemerne forbundet med ligestilling mellem kønnene og kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet, da det er afgørende for at opnå større økonomisk og social samhørighed i Europa. Sådan hedder det i en udtalelse udarbejdet af Donatella Porzi, medlem af regionalrådet i Umbrien (Italien), som blev vedtaget på Det Europæiske Regionsudvalgs plenarforsamling den 2. december. De lokale og regional ledere mener, at det er altafgørende, at kønsperspektivet også indarbejdes i de nationale genopretnings- og resiliensplaner.

Under debatten på plenarforsamlingen om udtalelsen om kønsdimensionen i struktur- og samhørighedsfondene 2021-2027 understrede medlemmer af RU betydningen af ligestilling mellem kønnene for at opnå økonomisk, social og territorial samhørighed i Europa. Ligestilling mellem kønnene skal derfor være et horisontalt kriterium ved forberedelsen af programmerne under samhørighedspolitikken, et mål, som programmerne bør forfølge, og en vigtig faktor, som er nødvendig for at opnå bæredygtige og afbalancerede udviklingsmål under samhørighedspolitikken.

Ordføreren,  Donatella Porzi  (IT/PES), medlem af regionalrådet i Umbrien, sagde: "Samhørighedspolitikken har til formål at mindske de regionale økonomiske og sociale uligheder, men hvad gør den for at mindske uligheder mellem kønnene? I forbindelse med EU’s genopretning efter pandemien er det vigtigt at finde konkrete værktøjer til at fremme ligestillingen mellem kønnene for at hjælpe vores samfund som helhed. Samhørighedsfondene kan have en konkret indvirkning, når det kommer til at forbedre politikkerne for børnepasning, støtte kvindelige iværksættere eller fremme kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet i landdistrikterne, for blot at nævne nogle få områder. En retfærdig omstilling skal have udgangspunkt i dette . "

Monika Vana (AT/De Grønne), medlem af Europa-Parlamentet og ordfører for kønsdimensionen i samhørighedspolitikken, deltog i debatten på plenarforsamlingen.

RU-medlemmerne understreger, at samhørighedspolitikken og den måde, som de operationelle programmer etableres på, kan yde et særligt bidrag til en reel forbedring af ligestillingen mellem kvinder og mænd med hensyn til finansieringens omfang og dens art og gennemførelse. Medlemmerne opfordrer derfor til, at man ikke kun placerer ansvaret for at bidrage til ligestillingen mellem kønnene hos Den Europæiske Socialfond , men hos alle fondene. Det omfatter Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ( EFRU ) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne ( ELFUL ), hvor spørgsmålet om ligestilling mellem kønnene og kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet ofte er mere udtalt.

De lokale og regionale ledere anbefaler, at de myndigheder, der forvalter de europæiske programmer i perioden 2021-27, udvikler projekter og foranstaltninger, der er rettet mod at fremme ligestillingen mellem kønnene, såsom støtte til at skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv og fremme af reintegrationen af de kvinder, der er blevet skubbet ud af arbejdsmarkedet på grund af covid-19. Krisen ramte særligt hårdt sektorer, som beskæftiger et stort antal kvinder, såsom sundhedspleje og børnepasning, hvilket har øget ulighederne mellem kønnene.

Endelig mener RU's medlemmer, at det er af afgørende betydning, at der også tages højde for kønsaspektet i de nationale planer for genopretning, som udarbejdes i forbindelse med NextGenerationEU , og at principperne og værktøjerne for kønsspecifik evaluering anvendes i forbindelse med større projekter.

Som et første skridt planlægger Kommissionen til næste år at præsentere en ny metode til at vurdere indvirkningen på ligestillingen mellem kønnene af en række EU-støttede programmer, som forvaltes direkte af Kommissionen selv. Dette initiativ omfatter i øjeblikket ikke programmerne under samhørighedspolitikken, men det kan blive udvidet til at omfatte alle programmer under delt forvaltning på et senere tidspunkt.

Baggrund

Den 24. november vedtog RU's Underudvalg for Miljø, Klimaforandring og Energi (ENVE) et forslag til udtalelse om Ligestilling mellem kønnene og klimaforandringer: inddragelse af kønsaspektet i den europæiske grønne pagt (ordfører: Kata Tüttő, HU, PES). Teksten vil blive sat til afstemning på plenarforsamlingen i januar 2022.

 

I udtalelsen Et EU med ligestilling: strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-2025 (ordfører: Concepción Andreu Rodríguez, ES, PES) opfordrer RU til, "at EU-institutionerne og herunder Regionsudvalget vedtager adfærdskodekser, som fremmer ligelig deltagelse af kvinder og mænd i institutionernes sammensætning og ledende stillinger med det endelige mål at opnå lige mange kvinder og mænd blandt Regionsudvalgets medlemmer" .

RU vedtog som EU-organ i 2018 en ligestillingsstrategi, som opdateres regelmæssigt. I marts 2018 vedtog RU's præsidium "en politik, der ikke tillader paneler kun bestående af mænd ved arrangementer og konferencer, som udvalget selv står bag."

Alle oplysninger om RU's indsats for at fremme kønsbalancen på lokalt og regionalt plan kan findes her .

Kontakt

Matteo Miglietta

Tlf. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023