Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Samhørighed, konkurrenceevne, konvergens: Portugals premierminister efterlyser flere ressourcer og investeringer i de europæiske regioner  

Portugals premierminister, António Costa, har sammen med hundredvis af lokale og regionale ledere deltaget i en debat om Europas fremtid. Under debatten, der blev afholdt i fællesskab med Det Europæiske Regionsudvalg (RU), udtalte premierministeren, at Europa omgående bør ændre kurs for at kunne håndtere den globale konkurrence ved at udjævne regionale forskelle, øge medlemsstaternes bidrag til EU's budget, styrke investeringer i regionerne og inddrage alle myndighedsniveauer.

Premierministeren udtalte, at EU bør prioritere social samhørighed samt konvergens mellem regioner og byer. Premierminister António Costa, som tidligere har været medlem af RU, opfordrede til en forhøjelse af EU-budgettet, idet han hævdede, at 1 % af BNI ikke er tilstrækkeligt. "I en globaliseret verden har Europa behov for større samhørighed og en mere konkurrencedygtig økonomi. Hvis vi skal kunne klare nye udfordringer, må vi ikke svække EU's grundlag såsom den fælles landbrugspolitik eller samhørighedspolitikken. Vi har ambitionerne, og vi har politikkerne. Hvis vi ønsker et stærkere EU, der er mere modstandsdygtigt over for kriser og bedre forberedt på nye udfordringer, må vi have et EU med flere ressourcer".

RU's formand, Karl-Heinz Lambertz, tilkendegav under debatten på RU's plenarforsamling, at han er enig: "Vi har alle et ansvar for at bringe Europa tilbage på sporet mod afbalanceret økonomisk vækst. Social, økonomisk og territorial samhørighed er EU's DNA, men vi har brug for flere investeringer i regionerne og landdistrikterne. Det næste EU-budget vil være med til at afgøre, hvilken vej EU går fremover, og derfor skal medlemsstaterne øge og ikke mindske, regionernes og byernes økonomiske midler, så de kan oprette arbejdspladser, og den europæiske integration kan uddybes".

Sammen med Det Europæiske Regionsudvalg og territoriale sammenslutninger, der er forkæmpere for investeringer i regionerne i det næste EU-budget gennem det EU-omspændende # CohesionAlliance, slog premierminister António Costa samtidig et slag for en stærk samhørighedspolitik. "EU er via samhørighedspolitikken nået ud til hver en landsby, hver en by og ud på hver eneste europæiske vej", sagde han. "Det er grunden til, at samhørighed hverken kan eller bør anvendes som en variabel, der kan bruges til at justere den næste flerårige finansielle ramme."

Under debatten gav medlemmer af Det Europæiske Regionsudvalg – EU's forsamling af lokale og regionale ledere – udtryk for støtte til premierministerens vision. Medlemmerne udtalte, at de anerkender behovet for at forny Europas økonomi ved at styrke den territoriale samhørighed, infrastruktur og miljømæssige bæredygtighed. De var enige om, at det forudsætter, at EU er mere opmærksom på de lokale og regionale myndigheders rolle og indflydelse, da det er dem, der er ansvarlige for ikke blot driften af de regionale økonomier, men også videreformidlingen af vælgernes bekymringer og mobiliseringen af lokalsamfund til at bakke op om EU's politikker.

Portugals premierminister tilføjede ligeledes, at der er et akut behov for at fuldføre den Økonomiske og Monetære Union. "Problemerne med euroområdets strukturelle svagheder er endnu ikke løst. Så længe Den Økonomiske og Monetære Union ikke er fuldført, er der fortsat risiko for, at der opstår nye kriser. Derfor slår jeg til lyd for oprettelsen af et budget for euroområdet baseret på egne indtægter."

***

Baggrundsinformation:

Debatten er et bidrag til udvalgets initiativ Overvejelser om Europa, i hvilken forbindelse medlemmerne afholder hundredvis af borgerdialoger i hele Europa. Indholdet af disse dialoger vil blive samlet i en rapport, der bliver forelagt for Det Europæiske Råd senere i år.

For at understrege vigtigheden af en stærk samhørighedspolitik efter 2020 for alle regioner og byer har RU sammen med førende europæiske territoriale sammenslutninger lanceret #CohesionAlliance: en græsrodsbevægelse for alle, der mener, at EU's samhørighedspolitik også i fremtiden bør være en af EU's bærende søjler. Siden alliancen gik i luften i oktober sidste år, er der kommet nye underskrivere til hver dag, bl.a. regionale og lokale myndigheder, MEP'er, virksomhedssammenslutninger, den akademiske verden, fagforeninger og tænketanke.

Debatten kan genses på EbS . Fotos kan downloades gratis.

Kontakt:
Andrew Gardner

Tlf. +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Del :
 
Yderligere information
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023