Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
#CohesionAlliance indleder høring om ny erklæring  

En stærk samhørighedspolitik for et samhørigt, bæredygtigt og modstandsdygtigt Europa

I anledning af Europadagen den 9. maj har Det Europæiske Regionsudvalg (RU) og partnerorganisationerne i #CohesionAlliance iværksat en fælles høring om en ny erklæring som reaktion på de udfordringer, covid - 19 - krisen har skabt. Interesserede organisationer, institutioner og enkeltpersoner kan deltage i høringen indtil den 30. maj 2020.

#CohesionAlliance er en koalition med mere end 12.000 underskrivere, som opfordrer til, at EU's samhørighedspolitik styrkes inden for den flerårige finansielle ramme efter 2020. Efter udbruddet af coronavirus og den seneste udvikling i den sociale og økonomiske krise, som pandemien har udløst, mener alliancens partnere, at der nu mere end nogensinde før er behov for solidaritet og en koordineret indsats på EU-plan for at sikre, at kløften mellem mere og mindre økonomisk udviklede lokalsamfund ikke udvides, og at ingen borgere eller regioner i Europa lades i stikken.

Samhørighedsalliancen går derfor nye veje for at sikre, at samhørighed er et centralt mål for alle EU's politikker og investeringer og et afgørende element i EU's genopretningsplan. Dette kræver, at de regionale og lokale aktører inddrages i de vigtigste beslutninger, og at behovene i regioner, byer og landsbyer i langt højere grad medtænkes i alle EU's tiltag.

"Ved at investere i alle Europas borgere og regioner kan vi sikre en hurtigere genopretning for alle. Støtte til de lokalsamfund, der har det største behov, mindskelse af forskelle og fremskyndelse af bæredygtig grøn vækst er ikke kun et spørgsmål om rimelighed og retfærdighed, men også om økonomisk pragmatisme. Dette kræver en stærk samhørighedspolitik i Europa, og at de lokale aktører inddrages som reelle partnere i alle genopretningsplaner. Derfor har vi som partnere i #CohesionAlliance besluttet at forny vores engagement og påbegynde arbejdet med en ny erklæring. Vi ønsker at bekræfte værdien af samhørighed i tiden efter pandemien og bidrage til at opbygge et nyt partnerskab mellem EU, nationale, regionale og lokale aktører" , sagde RU's formand, Apostolos Tzitzikostas .

Partnerorganisationerne i samhørighedsalliancen har fremlagt et udkast til en ny erklæring og opfordrer alle interesserede organisationer, institutioner, enkeltpersoner og underskrivere til at indsende deres bemærkninger, ideer og forslag.

Formuleringen af den endelige erklæring vil afspejle resultatet af høringen og de kommende forslag til en flerårig finansiel ramme efter 2020 samt Kommissionens justerede genopretningsplan for EU. Erklæringen vil blive offentliggjort af samhørighedsalliancens partnere i forbindelse med et møde i vores alliance i begyndelsen af juni.

Du finder udkastet til erklæring på alle sprog på #CohesionAlliance-webstedet . Send venligst dit bidrag pr. e-mail senest den 30. maj 2020 til: cohesionalliance@cor.europa.eu

Baggrund

For at øge kendskabet til samhørighedspolitikkens yderst vigtige rolle lancerede Det Europæiske Regionsudvalg #CohesionAlliance i oktober 2017 i et partnerskab med førende sammenslutninger af regioner og byer Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab  (AEBR), Forsamlingen af Regioner i Europa  (AER), Konferencen af Europæiske Regionale Lovgivende Forsamlinger  (CALRE), De Europæiske Kommuners og Regioners Råd  (CEMR), Konferencen af Perifere Kystregioner i Europa  (CPMR) og  Eurocities . Siden etableringen er alliancens erklæring blevet underskrevet af mere end 12.000 enkeltpersoner, 121 regioner, 135 byer og distrikter, 50 sammenslutninger af regionale og lokale regeringer, 40 medlemmer af Europa-Parlamentet og 35 sektorsammenslutninger i EU.

Erklæringen foreligger på alle sprog:

BG - HR - CS - DA - NL - EN - ET - FI - FR - DE - EL - HU - IT - LV - LT - MT - PL - PT - RO - SK - SL - ES - SV

Kontaktperson:

Carmen Schmidle

Tlf. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023