Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Medlemsstaternes tilsagn om at bevare samhørighedspolitikken som et bærende element i EU vækker begejstring hos EU's regioner og byer  

Partnerne i #CohesionAlliance – en koalition med12.000 underskriverefra hele EU, der ønsker en stærkere samhørighedspolitik – udtaler sig om de konklusioner om samhørighedspolitikken, som Rådet (almindelige anliggender) vedtog i dag.

#CohesionAlliance bifalder de konklusioner, som Rådet (almindelige anliggender) har vedtaget, og som understreger betydningen af samhørighed som et princip, en politik, et mål og et bærende element i Den Europæiske Union. Alliancen understreger samtidig, at samhørighed er en langsigtet politik, der fortsat bør komme alle EU's regioner til gode. Samhørighedspolitikken har bidraget til at afbøde virkningerne af de seneste kriser, herunder covid-19-pandemien og Ruslands krig mod Ukraine, og skal fortsat være EU's vigtigste langsigtede politik til mindskning af ulighederne mellem Unionens forskellige regioner.

Alliancen er klar til at samarbejde med Kommissionen og medlemsstaterne om en nærmere definition af princippet om "ikke at skade samhørigheden", som skal forhindre, at der opstår nye uligheder i Europa. Det er mere presserende end nogensinde før at styrke samhørigheden som en overordnet værdi i Den Europæiske Union.

#CohesionAlliance er tilfreds med, at det anerkendes, at samhørighedspolitikken fortsat bør baseres på delt forvaltning og partnerskabsaftaler mellem europæiske, nationale, regionale og lokale myndigheder med inddragelse af lokale interessenter. Alliancen fremhæver desuden ministrenes advarsel mod at mangedoble og fragmentere finansieringsinstrumenterne, da dette øger risikoen for overlapninger med samhørighedspolitikken. Denne advarsel går også igen i den nye erklæring, der blev vedtaget af partnerne i #CohesionAlliance i oktober.

Den EU-omspændende koalition gentager sit tilsagn om at forenkle samhørighedspolitikken i fremtiden og forbedre dens effektivitet og positive resultater for de europæiske borgere. Partnerne mobiliseres med henblik på en effektiv gennemførelse af investeringsplanerne for 2021-2027 og står klar til at bidrage til debatten om samhørighedspolitikkens fremtid.

Formanden for Det Europæiske Regionsudvalg, Vasco Alves Cordeiro, sagde: "Vi er nødt til at styrke og konsolidere de grundlæggende principper i samhørighedspolitikken, der er en langsigtet strukturpolitik, som gennemføres i partnerskab med regionerne og byerne, samtidig med at vi arbejder på at "ajourføre" politikken for at gøre den mere effektiv og nemmere at føre ud i livet i EU's byer og regioner. Hvis vi skal fremtidssikre samhørighedspolitikken, er vi nødt til at tage ved lære af, hvordan vi ved hjælp af den har håndteret den seneste krise, som Europa har gennemgået. Det glæder mig, at medlemsstaterne i dag har givet tilsagn om at forbedre koordineringen af EU-midler, der er målrettet Europas samhørighed. Sammen vil vi som en del af den nye Samhørighedsalliance kunne styrke samhørighedspolitikken, der skaber fremskridt og velfærd for alle borgere i Europa".

Kontaktperson:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023