Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Kommissionen og byer og regioner lover tættere samarbejde for at drage større nytte af frihandelsaftaler  

Handelskommissær Phil Hogan mødtes den 2. marts med Det Europæiske Regionsudvalgs (RU's) Underudvalg for Økonomisk Politik (ECON) for at drøfte mulighederne og hindringerne for gennemførelsen af EU's frihandelsaftaler på lokalt og regionalt niveau. Ved samme lejlighed vedtog ECON-underudvalget sine anbefalinger vedrørende gennemførelsen af frihandelsaftaler, budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne samt tjenesteydelsespakken.

EU's handelsaftaler med tredjelande omfatter mere end 70 markeder og ca. 41 % af EU's handel med varer på verdensplan. I øjeblikket er omkring 36 millioner job i EU afhængige af eksport til resten af verden. På trods af at handel stadig indebærer et stort potentiale for vækst, beskæftigelse, jobskabelse og investeringer i EU, er det nødvendigt at gøre en yderligere indsats for at øge udnyttelsen af frihandelsaftaler på lokalt niveau.

"Input fra de europæiske regioner vil spille en afgørende rolle, hvis det skal lykkes os at udforme EU-politikker, som er både effektive og bredt accepterede. Her bidrager Regionsudvalget med utrolig stor merværdi. I medlemmer har føling med, hvad der sker rundt omkring i Europa, og på den måde giver I EU's politikker demokratisk legitimitet" , sagde handelskommissær Phil Hogan i sin åbningstale.

En undersøgelse , som RU for nylig (2019) gennemførte i samarbejde med Eurochambres, viser, at en effektiv gennemførelse af handelsaftaler kræver, at den manglende viden om EU's frihandelsaftaler afhjælpes, ved at der stilles praktiske oplysninger til rådighed om, hvordan SMV'er kan benytte sig af frihandelsaftalerne i praksis.

"Vi ser i høj grad gennemførelsesrapporter for frihandelsaftalerne som et afgørende skridt i retning af øget gennemsigtighed og et effektivt instrument til formidling af vækstmuligheder som følge af handelsaftaler. Med baggrund i den begrænsede udnyttelse af handelsaftaler tror vi fuldt og fast på, at frihandelsaftalerne bør tilpasses til SMV'erne i lige så høj grad, som SMV'erne bør tilpasse sig frihandelsaftalerne. Lokale og regionale myndigheder kan spille en afgørende rolle i den henseende. De har gode forudsætninger for at formidle information om fordelene ved frihandelsaftaler takket være deres viden om og nærhed til SMV'erne. Samtidig skal vi være påpasselige med ikke at vende det blinde øje til områder, som ikke er forberedt på at håndtere international konkurrence. Det er vores rolle at sikre, at ingen regioner lades i stikken. Territoriale konsekvensanalyser kan være et effektivt redskab, idet de kan hjælpe med at kortlægge og kvantificere eventuelle virkninger tidligt. På den måde kan byer og regioner få mulighed for at træffe de rette politiske foranstaltninger i tide" , sagde Michael Murphy (IE/EPP), ECON-underudvalgets formand og ordfører for RU's udtalelse om "Gennemførelse af frihandelsaftaler: det regionale og lokale perspektiv" , som blev vedtaget på mødet.

"Jeg hilser udvalgets første forslag til udtalelse om gennemførelsen af frihandelsaftaler velkommen. Regionerne spiller en central rolle i gennemførelsen af disse aftaler. Som det fremgår af forslaget til udtalelse, er det især regionerne og deres lokale virksomheder og borgere, som har gavn af frihandelsaftalerne. Jeg håber, at dette forslag til udtalelse vil være begyndelsen på et mere systematisk samarbejde mellem Kommissionen og Regionsudvalget om gennemførelsen af vores handelsaftaler" , tilføjede Phil Hogan .

Som en del af et tættere samarbejde foreslog ordføreren, at man bevarede ekspertgruppen om handelsaftaler, som RU er parat til at spille en mere aktiv rolle i. Han glædede sig også over udnævnelsen af en øverste ansvarlig for håndhævelse af handelsaftaler, som vil få til opgave at overvåge gennemførelsen af den klima-, miljø- og arbejdsmarkedsbeskyttelse, der er nedfældet i EU's handelsaftaler. Herudover gentog han byernes og regionernes tilbud om et tæt samarbejde.

Efter debatten med kommissær Phil Hogan vedtog ECON's medlemmer udtalelser om " Budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne " udarbejdet af Christophe Rouillon (FR/PES) og " Tjenesteydelsespakken: en ajourført holdning fra Europas lokale og regionale myndigheder " med Jean-Luc Vanraes (BE/RE) som ordfører. Endvidere drøftede man 2020-handlingsplanen for samarbejdet mellem Det Europæiske Regionsudvalg og Den Europæiske Investeringsbank.

Yderligere oplysninger:

Kommissionens faktablad: 2019 annual report on the implementation of EU Trade Agreements

Undersøgelse vedrørende frihandelsaftaler: Rapport

Kontaktperson:

Carmen Schmidle

Tlf.: +32 0 2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-CEMR-JOINT-CONSULTATION-RRPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
30.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-FISCAL-RULES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
28.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Regioner og byer efterlyser en større økonomisk støtte fra EU til de områder, der er hårdest ramt af brexit
Regioner og byer efterlyser en større økonomisk støtte fra EU til de områder, der er hårdest ramt af brexit
19.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CRITICAL-RAW-MATERIALS-ROLE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Kritiske råstoffer og deres betydning for Europas fremtid
Kritiske råstoffer og deres betydning for Europas fremtid
10.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Regionerne skal stå i centrum for den europæiske økonomiske politik
Regionerne skal stå i centrum for den europæiske økonomiske politik
29.09.2020